Items where Division is "Faculty of Natural Sciences > Department of Botany, Biological Resources and Conservation of Biological Diversity" and Year is 2021

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: H | K | M | А | Б | Г | З | К | М | О | П | С | Ш
Number of items: 48.

H

Harbar, O. V., Harbar, D. A., Stadnychenko, A. P., Babych, Yu. V. (2021) Ecotoxicological responses of two Planorbarius corneus s. lato (Mollusca, Gastropoda) allospecies to exposure of heavy metals. International Journal of Aquatic Biology (9). pp. 423-431. ISSN 2322-5270

Hryhoriv, Ya. Ya., Butenko, A. O., Moisiienko, V. V., Panchуshуn, V. Z., Stotska, S. V., Shuvar, I. A., Kriuchko, L. V., Zakharchenko, E. A., Novikova, A. V. (2021) Photosynthetic activity of Camelina sativa plants depending on technological measures of growing under conditions of Precarpathians of Ukraine. Modern Phytomorphology (16). pp. 15-20. ISSN 2226-3063

Hryhoriv, Ya. Ya., Masyk, I. M., Berdin, S. I., Kriuchko, L. V., Pshychenko, O. I., Moisiienko, V. V., Stotska, S. V., Panchуshуn, V. Z., Filon, V. I. (2021) Influence of growing technology on Moreland F1 sweetcorn grain hybrid quality. Ukrainian Journal of Ecology, 11 (2). pp. 94-98. ISSN 2520-2138

K

Kurhak, V. H., Tkachenko, M. A., Asanishvili, N. M., Moisiienko, V. V., Holodna, А. V., Tkachenko, A. M., Slyusar, S. M., Ptashnik, M. M., Kolomiiets, L. Р., Tsymbal, Ya. S., Oksymets, O. L., Kulyk, R. M., Panchуshуn, V. Z., Stotska, S. V., Sladkovska, T. A. (2021) Energy productivity of uncommon herbs for solid fuel manufacturing. Ukrainian Journal of Ecology, 11 (1). pp. 299-305. ISSN 2520-2138

M

Matviichuk, B. V., Matviichuk, N. H., Matkovska, S. I., Prystavskyi, M. M. (2021) Spatial analysis of the impact of main agrochemical characteristics of the soil on grain crops yield in the Volyn region. Ukrainian Journal of Ecology. pp. 110-115.

Matviichuk, B. V., Pysarenko, P. V., Matviichuk, N. H. (2021) Spatial and temporal yield dynamics of corn for grain within the Volyn region. Ukrainian Journal of Ecology. pp. 169-176.

А

Астахова, Л. Є. (2021) Development of professional competencies of future teachers of natural sciences. Scientific journal (41). pp. 24-33. ISSN 2391-9167

Б

Бабич, Ю. В. (2021) Аловиди Planorbarius corneus s. lato (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata, Bulinidae) поверхневих вод України. Проблеми та перспективи розвитку біологічної освіти.

Бабич, Ю. В. (2021) Характер впливу іонів важких металів на витушку рогову (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata, Bulinidae). Біологічні дослідження – 2021.

Бабич, Ю. В., Ковалевська, О. О., Залужний, В. Я., Махневич, Д. С., Стадниченко, А. П. (2021) Вплив різних концентрацій СМЗ «Вухатий нянь» на стабільність гомеостазу внутрішнього середовища «західного» аловиду витушки (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata, Bulinidae). Актуальні питання біологічної науки.

Бабич, Ю. В., Пінкіна, Т. В. (2021) Вплив іонів важких металів на екотоксикологічні показники витушки рогової (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata, Bulinidae). Вісник Львівського університету. Серія біологічна (84). pp. 76-83. ISSN 0206-5657

Бабич, Ю. В., Стадниченко, А. П. (2021) Показники живлення і травлення аловидів витушок (Mollusca, Gastropoda, Bulinidae) гідромережі України за умов акваріумного їх утримання. Актуальні питання біологічної науки.

Бондарчук, Л. В., Пацюк, М. К. (2021) Амеби групи DISCOSEA CAVALIER-SMITH ET AL., 2004 з епілітних й епіфітних мохів і лишайників Житомирської області. Біологічні дослідження - 2021. pp. 63-65.

Г

Грабар, І. Г., Матвійчук, Б. В., Матвійчук, Н. Г. (2021) Синергізм систем живлення за біологізації вирощування картоплі в короткоротоційній сівозміні Полісся. Таврійський науковий вісник (117).

Гуторчук, С. Л. (2021) Біологічні особливості та умови виникнення збудника Spongospora Subteranea Wallz, порошистої парші картоплі. Біологічні дослідження - 2021. pp. 18-20.

Гуторчук, С. Л., Ковальчук, Л. П. (2021) Біологічні особливості збудника Spongospora Subteranea, порошистої парші картоплі. Біологічні дослідження – 2021. pp. 20-23.

Гуторчук, С. Л., Ковальчук, Л. П., Нехрещенюк, В. П. (2021) Напрями дослідження збудника Spongospora Subteranea Wallz, порошистої парші картоплі. Біологічні дослідження – 2021. pp. 23-26.

З

Залужний, В. Я., Бабич, Ю. В. (2021) Вплив низьких концентрацій детергенту "Вухатий нянь" на фізико-хімічні показники гемолімфи витушки рогової (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata, Bulinidae). Біологічні дослідження – 2021.

К

Ковалевська, О. О., Бабич, Ю. В. (2021) Вплив високих концентрацій СМЗ «Вухатий нянь» на фізико-хімічні властивості гемолімфи Planorbarius corneus (Mollusca, Gastropoda, Bulinidae). Біологічні дослідження – 2021. pp. 83-86.

Константиненко, Л. А. (2021) The use of innovative teaching methods in the teaching of biological sciences in higher education institutions. Zeszyty Naukowe (81). pp. 64-77. ISSN 2300-3170

Константиненко, Л. А., Довжинець, Ю. С. (2021) Методи клініко-лабораторної діагностики. Проблеми та перспективи розвитку сучасної біології та біологічної освіти. pp. 128-131.

Корево, Н. І. (2021) Formation of students’ professional competencies and soft-skills during the study of phytopathology. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży (84). pp. 94-99. ISSN 2300-3170

Кравченко, А. В., Киричук, Г. Є., Константиненко, Л. А. (2021) Використання інтерактивного прийому «Кубик Блума» при викладанні біології. Біологічні дослідження - 2021. pp. 421-423.

Кравченко, А. В., Пацюк, М. К. (2021) Особливості формування біологічних понять при вивченні теми: «Спадковість і мінливість живих організмів». Біологічні дослідження - 2021. pp. 419-421.

Кутина, А. О. (2021) Різноманіття водоростевих угруповань р. Жерев (Житомирська область). Біологічні дослідження - 2021. pp. 160-161.

М

Мамчур, А. В., Киричук, Г. Є., Константиненко, Л. А. (2021) Методичні аспекти застосування проєктної технології навчання на уроках біології. The 3rd International scientific and practical conference “Modern science: innovations and prospects” (December 5-7, 2021).

Матвійчук, Н. Г., Матвійчук, Б. В., Ковальов, В. Б. (2021) Біологізація вирощування картоплі в короткоротаційній сівозміні Полісся. Збірник праць учасників ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Органічне виробництво і продовольча безпека» (27-28 травня 2021 року). pp. 312-320.

Можарівська, І. А., Матвійчук, Н. Г., Матвійчук, Б. В. (2021) Особливості накопичення важких металів у грунті при вирощуванні Сильфінія пронизанолистого. Збірник праць учасників міжнародної науково-практичної конференції "Чорнобильська катастрофа. Актуальні проблеми, напрямки та шляхи їх вирішення".

О

Оксентюк, Я. Р. (2021) Видова різноманітність акаридієвих кліщів зернових культур Житомирського Полісся. Проблеми та перспективи розвитку біологічної освіти: зб. наук. пр. pp. 170-173.

Оксентюк, Я. Р. (2021) Профілактичні заходи та методи контролю чисельності акаридієвих кліщів задля сприяння кращого збереження продуктів харчування й сільськогосподарської сировини. Біологічні дослідження – 2021. pp. 104-106.

Оржиховська, Л. С., Константиненко, Л. А. (2021) Використання комп’ютерних технологій при викладанні шкільного курсу загальної біології. Біологічні дослідження - 2021. pp. 428-431.

П

Павленко, М. Ю., Пацюк, М. К. (2021) Голі амеби в річках околиць м. Житомира. Біологічні дослідження - 2021. pp. 164-165.

Павленко, М. Ю., Пацюк, М. К. (2021) Особливості використання структурно-логічних схем на уроках біології. Біологічні дослідження - 2021. pp. 431-432.

Панчишин, В. З., Стоцька, С. В., Мойсієнко, В. В., Фоміна, О. П. (2021) Продуктивність квасолі звичайної (Phaseolus vulgaris) залежно від елементів технології вирощування. Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки (118). pp. 145-151. ISSN 2226-0099

Панчишин, В. З., Стоцька, С. В., Олійник, А. О. (2021) Урожайність зерна бобів кормових залежно від удобрення. Наукові читання – 2021 (збірник тез доповідей науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів та молодих вчених агрономічного факультету) 28 травня 2021 р..

Пацюк, М. К. (2021) Видовий склад голих амеб в епіфітних біотопах України. Харківські зоологічні читання з зоології безхребетних, присвячені пам'яті професора Є. І. Лукіна.

Пилипчук, Ю. О., Пацюк, М. К. (2021) Особливості розв’язування задач з біології в закладах загальної середньої освіти. Біологічні дослідження - 2021.

С

Стадниченко, А. П., Бабич, Ю. В. (2021) Що чекає на популяції аловидів витушок гідромережі України за глобального потепління? Проблеми та перспективи розвитку сучасної біології та біологічної освіти.

Стоцька, С. В., Мойсієнко, В. В., Коткова, Т. М., Панчишин, В. З. (2021) Застосування лікарських рослин при радіогенних захворюваннях. Чорнобильська катастрофа. Актуальні проблеми, напрямки та шляхи їх вирішення» 22-23 квітня 2021 року.

Стоцька, С. В., Мойсієнко, В. В., Панчишин, В. З. (2021) Оптимізація способів сівби у посівах фенхелю звичайного як нішевої культури. Сільське господарство та лісівництво (20). pp. 234-244. ISSN 2707-5826

Стоцька, С. В., Мойсієнко, В. В., Панчишин, В. З. (2021) Формування продуктивності сортів пшениці озимої в умовах ТОВ «СІГНЕТ-ЦЕНТР». Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки (118). pp. 177-183. ISSN 2226-0099

Стоцька, С. В., Овезмирадова, О.Б., Панчишин, В. З. (2021) Інокуляція сортів сої за органічної технології вирощування. Інновації у вищій аграрній освіті та сталий розвиток сільського господарства Польщі та України»: ел. збірн. наук. есе учасників наук. стаж. (Республіка Польща, м. Краків, 12.10.2020–30.03.2021).

Ш

Шелюк, Ю. С. (2021) Ефективність використання сонячної енергії у процесах фотосинтезу фітопланктону різнотипних водних еколистем Полісся. Гідробіологічний журнал, 57 (2).

Шелюк, Ю. С. (2021) Особливості продукційно-деструкційних процесів у штучно створених водних екосистемах. Гідробіологічний журнал, 57 (6).

Шелюк, Ю. С., Константиненко, Л. А. (2021) Особливості формування домінантного комплексу фітопланктону у водних об’єктах різного типу. Нотатки сучасної біології (2(2)). pp. 3-7. ISSN 2786-524Х

Шелюк, Ю. С., Криницька, М. А., Ковальчук, Л. П. (2021) Особливості формування понять з теми «Біологія людини» в умовах дистанційного навчання. Біологічні дослідження - 2021.

Шелюк, Ю. С., Левківська, Т. М., Ковальчук, Л. П. (2021) Особливості фформування понять з теми "Біологія рослин" в умовах дистанційного навчання. Біологічні дослідження – 2021. pp. 438-440.

Шуляк, В. О., Константиненко, Л. А. (2021) Впровадження елементів Stem-освіти при вивченні біології. Біологічні дослідження – 2021. pp. 445-448.

This list was generated on Wed Dec 6 16:09:28 2023 EET.