Items where Division is "Faculty of Natural Sciences > Department of Botany, Biological Resources and Conservation of Biological Diversity" and Year is 2021

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | Г | К | М | О | П | Ш
Number of items: 23.

Б

Бондарчук, Л. В. and Пацюк, М. К. (2021) Амеби групи DISCOSEA CAVALIER-SMITH ET AL., 2004 з епілітних й епіфітних мохів і лишайників Житомирської області. Біологічні дослідження - 2021. pp. 63-65.

Г

Гуторчук, С. Л. and Ковальчук, Л. П. (2021) Біологічні особливості збудника Spongospora Subteranea, порошистої парші картоплі. Біологічні дослідження – 2021. pp. 20-23.

Гуторчук, С. Л. and Ковальчук, Л. П. and Нехрещенюк, В. П. (2021) Напрями дослідження збудника Spongospora Subteranea Wallz, порошистої парші картоплі. Біологічні дослідження – 2021. pp. 23-26.

К

Константиненко, Л. А. (2021) The use of innovative teaching methods in the teaching of biological sciences in higher education institutions. Zeszyty Naukowe (81). pp. 64-77. ISSN 2300-3170

Константиненко, Л. А. and Довжинець, Ю. С. (2021) Методи клініко-лабораторної діагностики. Проблеми та перспективи розвитку сучасної біології та біологічної освіти. pp. 128-131.

Корево, Н. І. (2021) Formation of students’ professional competencies and soft-skills during the study of phytopathology. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży (84). pp. 94-99. ISSN 2300-3170

Кравченко, А. В. and Киричук, Г. Є. and Константиненко, Л. А. (2021) Використання інтерактивного прийому «Кубик Блума» при викладанні біології. Біологічні дослідження - 2021. pp. 421-423.

Кравченко, А. В. and Пацюк, М. К. (2021) Особливості формування біологічних понять при вивченні теми: «Спадковість і мінливість живих організмів». Біологічні дослідження - 2021. pp. 419-421.

Кутина, А. О. (2021) Різноманіття водоростевих угруповань р. Жерев (Житомирська область). Біологічні дослідження - 2021. pp. 160-161.

М

Мамчур, А. В. and Киричук, Г. Є. and Константиненко, Л. А. (2021) Методичні аспекти застосування проєктної технології навчання на уроках біології. The 3rd International scientific and practical conference “Modern science: innovations and prospects” (December 5-7, 2021).

О

Оксентюк, Я. Р. (2021) Видова різноманітність акаридієвих кліщів зернових культур Житомирського Полісся. Проблеми та перспективи розвитку біологічної освіти: зб. наук. пр. pp. 170-173.

Оксентюк, Я. Р. (2021) Профілактичні заходи та методи контролю чисельності акаридієвих кліщів задля сприяння кращого збереження продуктів харчування й сільськогосподарської сировини. Біологічні дослідження – 2021. pp. 104-106.

Оржиховська, Л. С. and Константиненко, Л. А. (2021) Використання комп’ютерних технологій при викладанні шкільного курсу загальної біології. Біологічні дослідження - 2021. pp. 428-431.

П

Павленко, М. Ю. and Пацюк, М. К. (2021) Голі амеби в річках околиць м. Житомира. Біологічні дослідження - 2021. pp. 164-165.

Павленко, М. Ю. and Пацюк, М. К. (2021) Особливості використання структурно-логічних схем на уроках біології. Біологічні дослідження - 2021. pp. 431-432.

Пацюк, М. К. (2021) Видовий склад голих амеб в епіфітних біотопах України. Харківські зоологічні читання з зоології безхребетних, присвячені пам'яті професора Є. І. Лукіна.

Пилипчук, Ю. О. and Пацюк, М. К. (2021) Особливості розв’язування задач з біології в закладах загальної середньої освіти. Біологічні дослідження - 2021.

Ш

Шелюк, Ю. С. (2021) Ефективність використання сонячної енергії у процесах фотосинтезу фітопланктону різнотипних водних еколистем Полісся. Гідробіологічний журнал, 57 (2).

Шелюк, Ю. С. (2021) Особливості продукційно-деструкційних процесів у штучно створених водних екосистемах. Гідробіологічний журнал, 57 (6).

Шелюк, Ю. С. and Константиненко, Л. А. (2021) Особливості формування домінантного комплексу фітопланктону у водних об’єктах різного типу. Нотатки сучасної біології (2(2)). pp. 3-7. ISSN 2786-524Х

Шелюк, Ю. С. and Криницька, М. А. and Ковальчук, Л. П. (2021) Особливості формування понять з теми «Біологія людини» в умовах дистанційного навчання. Біологічні дослідження - 2021.

Шелюк, Ю. С. and Левківська, Т. М. and Ковальчук, Л. П. (2021) Особливості фформування понять з теми "Біологія рослин" в умовах дистанційного навчання. Біологічні дослідження – 2021. pp. 438-440.

Шуляк, В. О. and Константиненко, Л. А. (2021) Впровадження елементів Stem-освіти при вивченні біології. Біологічні дослідження – 2021. pp. 445-448.

This list was generated on Mon Jul 4 05:01:38 2022 EEST.