Items where Division is "Faculty of Natural Sciences > Department of Botany, Biological Resources and Conservation of Biological Diversity" and Year is 2022

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Б | Г | Ж | К | Л | М | Н | П | С | Т | Ч | Ш
Number of items: 43.

А

Астахова, Л. Є., Антоні, С. В. (2022) Таксономічний аналіз інтродукованої дендрофлори парку культури та відпочинку ім. Ю. Гагаріна (м. Житомир). The 8th International scientific and practical conference “Modern directions of scientific research development” (January 26-28, 2022).

Астахова, Л. Є., Киричук, Г. Є., Корево, Н. І., Пацюк, М. К. (2022) Методичні рекомендації до організації та проведення навчальної практики з освітньої компоненти «Ботаніка» у режимі дистанційного навчання. ЖДУ ім. І. Франка.

Астахова, Л. Є., Киричук, Г. Є., Перепелиця, Л. О., Фасоля, О. І. (2022) Методичні рекомендації до організації та проведення навчальної практики з освітньої компоненти «Основи природознавства» для здобувачів спеціальності 013 Початкова освіта першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у режимі дистанційного навчання (І курс). [Teaching Resource]

Астахова, Л. Є., Пацюк, М. К. (2022) Інструктивно-методичні матеріали до лабораторних робіт з освітньої компоненти «Розв’язування задач з біології». Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Астахова, Л. Є., Шелюк, Ю. С., Корево, Н. І., Перепелиця, Л. О. (2022) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з освітньої компоненти "Мікологія" для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 091 Біологія. [Teaching Resource]

Б

Бабич, Ю. В. (2022) Вплив Zn2+ водного середовища на добову циклічність дихання аловидів Planorbarius corneus s. l. (Mollusca, Gastropoda, Planorbidae). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія біологічна, 82 (3). pp. 28-36. ISSN 2078-2357

Бітнер, Д. В., Плужник, А. В. (2022) Методична розробка квесту «Дендрологічні таємниці Житомира». The III International Scientific and Practical Conference «Society and science. Problems and prospects», January 25 – 28, 2022.

Г

Гуторчук, С. Л., Павлюк, Ю. М., Шевчук, А. Е. (2022) Корисні та небезпечні властивості картоплі. Біологічні дослідження - 2022. pp. 56-60.

Ж

Житова, O. П., Шелюк, Ю. С., Андрєєва, О. Ю., Лехка, А. С. (2022) Ecological and parasitological characteristics of the “Fasciola Hepatica L.–Lymnaea (Galba) Subangulata” system. Біологічні Студії / Studia Biologica (16(1)). pp. 35-46. ISSN 1996-4536

К

Киричук, Г. Є., Музика, Л. В., Константиненко, Л. А. (2022) Порівняльний аналіз вмісту окремих груп ліпідів в організмі Lymnaea stagnalis (Gastropoda, Lymnaeidae) та Unio pictorum (Bivalvia, Unionidae). Гідробіологічний журнал (58). pp. 105-113. ISSN 0375-8990

Киричук, Г. Є., Музика, Л. В., Корнійчук, Н. М. (2022) Порівняльний аналіз жирнокислотного складу Lymnaea Stagnalis (Gastropoda, Lymnaeidae) та Unio Pictorum (Bivalvia, Unionidae). Гидробиологический журнал (58(3)). pp. 76-87. ISSN 0375-8990

Киричук, Г. Є., Стадниченко, А. П., Уваєва, О. І. (2022) Combined impact of toxicants and helminths on great pond snail (Lymnaea stagnalis L.) homeostasis stability. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (87). pp. 54-61. ISSN 0206-5657

Ковеня, Л. М., Константиненко, Л. А., Корево, Н. І. (2022) Деякі аспекти радіологічного забруднення лікарської рослинної сировини. Біологічні дослідження - 2022. pp. 19-21.

Константиненко, Л. А., Киричук, Г. Є., Пацюк, М. К. (2022) Методичні рекомендації щодо проходження навчальної практики з теорії та методики викладання біології, основ здоров’я та природознавства з використанням елементів дистанційного навчання. Житомир.

Константиненко, Л. А., Кобернюк, О. О. (2022) QR-коди та їх використання при вивченні біології в закладах середньої освіти. «Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук в контексті вимог нової української школи» Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції 26-27 травня 2022.

Константиненко, Л. А., Остапенко, Л. П., Киричук, Г. Є., Оксентюк, Я. Р. (2022) Інструктивно-методичні матеріали до проведення лабораторних занять з навчальної дисципліни «Шкільний курс біології». [Teaching Resource]

Константиненко, Л. А., Остапенко, Л. П., Музика, Л. В., Фасоля, О. І. (2022) Інструктивно-методичні матеріали до проведення лабораторних занять з навчальної дисципліни «Шкільний курс біології». [Teaching Resource]

Кравцова, О. В., Шелюк, Ю. С. (2022) Water quality assessment of ponds of the central Polissia by the structural and functional indicators of Phytoplankton. Український журнал природничих наук (1). pp. 5-18. ISSN 2786-6335

Л

Люлевич, В., Астахова, Л. Є. (2022) Аналіз дендрофлори різних функціональних зон міста Житомира. The VIII International Scientific and Practical Conference «Science, trends and development methods», December 19 – 21, Tokyo, 2022Japan..

М

Матвійчук, Б. В., Матвійчук, Н. Г. (2022) Фактор вітру у просторово-часовій динаміці вітрової ерозії у межах Волинської області. Український журнал природничих наук (2). pp. 167-173. ISSN 2786-6335

Музика, Л. В., Киричук, Г. Є. (2022) Вміст ксантофілів в організмі Lymnaea stagnalis за дії високих концентрацій сечовини. Біологічні дослідження - 2022. pp. 162-165.

Н

Нагорнюк, О. М., Матковська, С. І., Матвійчук, Б. В., Іщук, О. В., Світельський, М. М. (2022) Екологічна оцінка застосування регуляторів росту рослин в умовах закритого ґрунту за вирощування сіянців сосни звичайної (PINUS SYLVESTRIS L.). Ukrainian Journal of Ecology (1). pp. 128-136.

П

Панчишин, В. З., Вихованець, Р. (2022) Енергетична ефективність вирощування ячменю ярого залежно від удобрення та позакореневого підживлення. Збірник праць учасників міжнародної науково-практичної конференції «100-річчя Поліського національного університету: здобутки, реалії, перспективи» Рекомендовано до друку Вченою радою Поліського національного університету.

Панчишин, В. З., Литвинчук, Д. (2022) Продуктивність люпину вузьколистого залежно від удобрення та інокуляції в умовах Полісся. Збірник праць учасників міжнародної науково-практичної конференції «100-річчя Поліського національного університету: здобутки, реалії, перспективи» Рекомендовано до друку Вченою радою Поліського національного університету.

Пацюк, М. К. (2022) New finds of naked amoebae. Biosystems Diversity (30). pp. 157-162. ISSN 2519-8513

Пацюк, М. К. (2022) Phylogeny of the naked amoebae. Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів – 2022.

Пацюк, М. К. (2022) Ідентифікація голих амеб із застосуванням сучасних молекулярно-генетичних методів дослідження. International scientific innovations in human life.

Пацюк, М. К. (2022) Нові знахідки голих філозних амеб у природних біотопах України. Український журнал природничих наук (2). pp. 19-33. ISSN 2786-6335

Пацюк, М. К., Константиненко, Л. А. (2022) Вплив факторів водного середовища на поширення голих амеб у водоймах Житомирської області (Україна). Вісник Львівського університету. Серія біологічна (86). pp. 103-113. ISSN 0206-5657

Перепелиця, Л. О., Пацюк, М. К., Корево, Н. І. (2022) Навчальна практика з фізіології рослин та генетики. Методичні вказівки до лабораторних робіт. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Плужник, А. В., Бітнер, Д. В. (2022) Методична розробка квесту "Дендрологічні таємниці Житомира". Pedagogical sciences society and science. Problems and prospects. pp. 376-382.

С

Сичук, М., Астахова, Л. Є. (2022) Формування мотивації до вивчення біології у здобувачів освіти. The VII International Scientific and Practical Conference «Theoretical methods and improvement of science», December 12 – 14, Bordeaux, France..

Т

Тимощук, О. А., Тимощук, О. Б., Матвійчук, Б. В. (2022) Викиди парникових газів від сільськогосподарської діяльності та їх динаміка протягом 1990-2020 років. Український журнал природничих наук (1). pp. 174-180. ISSN 2786-6335

Ч

Черниш, В. І., Константиненко, Л. А. (2022) Використання цифрового вимірювального комплексу Vernier при вивченні біології у закладах середньої освіти. Innovations and prospects of world science. pp. 542-549.

Ш

Шелюк, Ю. С. (2022) Використання структурно-функціональних характеристик фітопланктону для оцінки якості вод об’єктів природно-заповідного фонду України (на прикладі Дідового озера). Екологічні науки (40). pp. 33-37. ISSN 2306-9716

Шелюк, Ю. С. (2022) Особливості вивчення лісової рослинності здобувачами вищої освіти природничих та аграрних спеціальностей. Лісові екосистеми: сучасні проблеми і перспективи досліджень - 2022 : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Житомир, 30 травня 2022 р.).

Шелюк, Ю. С. (2022) Особливості продукційно-деструкційних процесів озер басейну р. Прип'яті. Гидробиологический журнал (58(3)). ISSN 0375-8990

Шелюк, Ю. С. (2022) Особливості формування й функціонування фітопланктону малих водосховищ. Альгологія (32(2)). pp. 152-166. ISSN 0868-8540

Шелюк, Ю. С. (2022) Оцінка складності структури фітопланктону різнотипних водних екосистем українського Полісся. Екологічні науки (4(43)). pp. 70-73. ISSN 2306-9716

Шелюк, Ю. С. (2022) Фітопланктон річкових екосистем Українського Полісся. Альгологія (32). pp. 35-52. ISSN 0868-8540

Шелюк, Ю. С., Житова, О. П., Жуковська, А. (2022) Особливості формування і функціонування фітопланктону малої річки Глибочок (басейн Дніпра). Нотатки сучасної біології. ISSN 2786-524Х

Шелюк, Ю. С., Петрук, К. А. (2022) Особливості формування структурних показників фітопланктону в каскаді малих водосховищ (на прикладі Тетерівських (басейн Дніпра). International scientific innovations in human life.

Шелюк, Ю. С., Трохимчук, Т. М. (2022) Багаторічна оцінка якості води р. Тетерів в межах м. Житомир. The 2nd International scientific and practical conference “Progressive research in the modern world” (November 2-4, 2022).

This list was generated on Wed Dec 6 16:19:36 2023 EET.