Items where Division is "Faculty of Natural Sciences > Department of Botany, Biological Resources and Conservation of Biological Diversity" and Year is 2023

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: D | P | U | І | А | Б | В | Г | К | М | О | П | С | Ч | Ш
Number of items: 60.

D

Derebon, I. Yu., Panchyshyn, V. Z. (2023) Іnfluence of climatic factors and seed storage periods on the quality of linseed oil. Аграрні інновації (18). pp. 45-49. ISSN 2709-4405

P

Panchyshyn, V., Moisiienko, V., Kotelnytska, A., Tymoshchuk, T., Stotska, S. (2023) Formation of narrow-leaved lupine productivity depending on seed inoculation and fertilization. Наукові горизонти, 26 (1). pp. 31-42. ISSN 2663-2144

Patsyuk, M. K. (2023) Phylogenetic Relationships among Naked Amoebae Found in Natural Biotopes. Cytology and Genetics, 57 (6). pp. 567-578. ISSN 0095-4527

U

Uvaeva, О. І., Ikonnikova, Y. V., Stadnychenko, A. P. (2023) Effect of nickel ions on ecotoxicological responses of the great ramshorn Planorbarius CorneuS Allospecies (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Planorbidae) of the Ukrainian river network. Folia Malacologica (31). pp. 168-174. ISSN 1506-7629

І

Іконнікова, Ю. В. (2023) Ecotoxicological responses of Planorbarius corneus s. lato allospecies (Mollusca, Gastropoda) from Ukrainian river network to exposure of pesticides. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (88). pp. 92-102. ISSN 0206-5657

Іконнікова, Ю. В., Овод, М. (2023) Вплив фосфатного миючого засобу «Teo bebe» на показники легеневого дихання аловидів Planorbarius corneus s. lato (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata, Planorbidae). Збірник тез доповідей наукової конференції викладачів та молодих науковців Житомирського державного університету імені Івана Франка з нагоди Днів науки : збірник тез доповідей (електронне видання).

Ільчук, О. В., Вікарчук, А. А., Пацюк, М. К. (2023) Використання блок-схем на уроках біології. Біологічні дослідження – 2023.

А

Астахова, Л. Є. (2023) Інструктивно-методичні матеріали до лабораторних занять з освітньої компоненти «Систематика вищих рослин з основами екології». [Teaching Resource]

Астахова, Л. Є. (2023) Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять з освітньої компоненти «Історія біології»: Методичні рекомендації. [Teaching Resource]

Астахова, Л. Є. (2023) Розвиток пізнавальної активності учнів на уроках біології. Digital transformation and technologies for sustainable development all branches of modern education, science and practice [Electronic resource]: International Scientific and Practical Conference Proceeding, January 26, 2023.

Астахова, Л. Є., Верещака, К. О. (2023) Місце та обсяг родини Деренові (Cornaceae) й окремих її родів у сучасних системах покритонасінних рослин. Topical aspects of modern scientific research. Proceedings of III International Scientific and Practical Conference Tokyo, Japan 23-25 November 2023.

Б

Басюк, Л. О., Константиненко, Л. А. (2023) Використання інтерактивного програмного забезпечення mozabook під час навчання біології в закладах середньої освіти. Біологічні дослідження – 2023.

Басюк, Л. О., Константиненко, Л. А. (2023) Застосування цифрових технологій під час навчання біології у закладах загальної середньої освіти. Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. 18-19 травня 2023 р.. pp. 192-196.

Бондар, В. В., Шелюк, Ю. С. (2023) Рудеральні рослини Житомира. Біологічні дослідження – 2023.

Бондарчук, В. С., Астахова, Л. Є. (2023) Екoлoгiчнa poль кущoвих ялiвцiв у пoкpaщеннi стaну урбоекосистем. The 23th International scientific and practical conference “The influence of society on the development of science and the invention of new methods” (June 13 – 16, 2023) Prague, Czech Republic.

В

Верещаєва, А. П., Астахова, Л. Є. (2023) Рослини роду Ulmus в урбоекосистемі міста Житомира. The XXIII International Scientific and Practical Conference «Scientific trends, solutions, theories and methods of development».

Веселова, І. П., Гуторчук, С. Л. (2023) Вивчення історії відкриття хвороб овочевих культур. Біологічні дослідження – 2023.

Весельська, Е. В., Константиненко, Л. А., Гарбар, Д. А. (2023) Дидактичні ігри під час навчання біології. Біологічні дослідження – 2023.

Г

Гладунська, А. Ю., Киричук, Г. Є., Музика, Л. В. (2023) Вміст ліпідів в тканинах і органах Lymnaea stagnalis за дії синтетичних миючих засобів. Біологічні дослідження – 2023.

Горобець, А. О., Шелюк, Ю. С. (2023) Форми тa методи контролю знaнь, умiнь тa нaвичок здобувaчiв оcвiти iз теми «Бiорiзномaнiття». Proceedings of VI International Scientific and Practical Conference Stockholm, Sweden 5-7 June 2023.

Гуторчук, С. Л., Оксентюк, Я. Р., Матвійчук, Б. В. (2023) Матеріали для модульного контролю з освітньої компоненти «Сільськогосподарська ентомологія». [Teaching Resource]

Гуторчук, С. Л., Оксентюк, Я. Р., Матвійчук, Б. В. (2023) Термінологічний словник з освітньої компоненти «Сільськогосподарська ентомологія». [Teaching Resource]

Гуторчук, С. Л., Павлюк, Ю. М., Павлюк, О. Ю., Шевчук, А. Е. (2023) Застосування органічного добрива під картоплю. Біологічні дослідження – 2023. pp. 122-124.

Гуторчук, С. Л., Павлюк, Ю. М., Шевчук, А. Е. (2023) Ґрунтові умови при вирощуванні картоплі. Наукові читання – 2023.

Гуторчук, С. Л., Патей, В. В., Патей, Н. В. (2023) Особливості захворювання грибкових хвороб картоплі в період зберігання. Біологічні дослідження – 2023. pp. 124-127.

К

Каменчук, Л. В., Перепелиця, Л. О. (2023) Розвиток мікрофлори поверхневих шарів субстрату за дії хімічних та біологічних засобів захисту рослин на початкових етапах розвитку Apium Graveolens L. Біологічні дослідження – 2023.

Каменчук, Л. Ю., Перепелиця, Л. О. (2023) Ефективність застосування препарату азотофіт-p для стимуляції початкових етапів розвитку овочевих культур. Збірник тез доповідей наукової конференції викладачів та молодих науковців Житомирського державного університету імені Івана Франка з нагоди Днів науки. pp. 250-256.

Киричук, Г. Є., Константиненко, Л. А., Шелюк, Ю. С. (2023) Коротка історія кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття житомирського державного університету імені Івана Франка. Цифрова трансформація та диджитал технології для сталого розвитку всіх галузeй сучасної освіти, науки і практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 26 січ., 1. pp. 83-87.

Киричук, Г. Є., Музика, Л. В., Астахова, Л. Є. (2023) Вміст ксантофілів в організмі ставковика звичайного за дії іонів хрому. Український журнал природничих наук (3). pp. 91-101. ISSN 2786-6335

Киричук, Г. Є., Музика, Л. В., Кушнір, Л. С., Гордієнко, М. В. (2023) Вплив трематодної інвазії та низьких концентрацій іонів цинку на вміст окремих груп ліпідів в організмі Lymnaea stagnalis. Екологічні науки (47). pp. 162-166. ISSN 2306-9716

Киричук, Г. Є., Шелюк, Ю. С., Пацюк, М. К., Константиненко, Л. А., Астахова, Л. Є., Оксентюк, Я. Р., Музика, Л. В., Остапенко, Л. П. (2023) Завдання для підготовки до олімпіади з біології: навчальний посібник. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Корево, Н. І. (2023) Агробіологічна станція природничого факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка. Теорія і методика підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників як елемент безперервного навчання в системі вищої аграрної освіти.

Костюшко, С. А., Пацюк, М. К. (2023) Представники родини Rosaceae у флорі м. Житомира. Біологічні дослідження – 2023.

М

Матвійчук, Б. В., Матвійчук, Н. Г., Гуторчук, С. Л., Павлюк, Ю. М. (2023) Деградація ґрунтів Полісся України. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Стратегія і тактика вирішення проблем здоров'я фітоценозів".

Матвійчук, Б. В., Матвійчук, Н. Г., Корево, Н. І. (2023) Щільність будови і твердість ґрунту за вирощування пшениці озимої. Український журнал природничих наук (3). pp. 167-175. ISSN 2786-6335

Матвійчук, Б. В., Матвійчук, Н. Г., Корево, Н. І., Гуторчук, С. Л. (2023) Вплив безполицевого і мілкого дискового обробітків та удобрення ґрунту на урожайність зерна пшениці озимої. The 30th International scientific and practical conference “Trends and modern methods of improving scientific ideas” (August 01 – 04, 2023) Melbourne, Australia. pp. 16-19.

Матвійчук, Б. В., Романчук, Л. Д., Матвійчук, Н. Г. (2023) Rainfall Erosivity Factor within the Volyn Region. Ecological Engineering & Environmental Technology, 24 (6). pp. 135-146. ISSN 2719-7050

О

Оксентюк, Я. Р., Гуторчук, С. Л., Матвійчук, Б. В. (2023) Інструктивно-методичні матеріали до проведення лабораторних занять з навчальної дисципліни «Сільськогосподарська ентомологія». [Teaching Resource]

Оржиховська, Л. С., Константиненко, Л. А. (2023) Переваги застосування комп’ютерних технологій в інклюзивних класах. Біологічні дослідження – 2023.

П

Павліченко, О. С., Maksymenko, Y. V., Astakhova, L. Ye. (2023) Основи наукової етики та раціоналізація науково-дослідної діяльності. Synthesis and properties. Proceedings of the IX International Scientific and Practical Conference.

Панчишин, В. З., Константиненко, О. В., Карпельов, О. О. (2023) Урожайність зерна пшениці озимої залежно від попередника та строку посіву. Біологічні дослідження – 2023.

Панчишин, В. З., Корево, Н. І., Гуторчук, С. Л. (2023) Індивідуальна продуктивність пшениці озимої залежно від попередника та строку посіву. Біологічні дослідження – 2023.

Панчишин, В. З., Мойсієнко, В. В., Стоцька, С. В., Деребон, І. Ю., Богатирчук, Т. В. (2023) Yield of bean (phaseolus vulgaris) depending on variety and fertilization. Modern engineering and innovative technologies, 4 (26). pp. 110-114. ISSN 2567-5273

Панчишин, В. З., Стоцька, С. В., Журибіда, Д. Р. (2023) Насіннєва продуктивність ріпаку озимого залежно від удобрення та строку посіву в умовах полісся України. Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки (130). pp. 169-176. ISSN 2226-0099

Пацюк, М. К. (2023) Amoeba proteus Pallas, 1766 (Leidy, 1878) isolated from the natural biotopes of Ukraine (morphology and phylogenetic relationships). Folia Biologica (Kraków), 71 (2). pp. 97-104. ISSN 1734-9168

Пацюк, М. К. (2023) Голі амеби групи Discosea: морфологія, поширення та філогенетичні зв’язки. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Навколишнє середовище для майбутнього через наукову освіту» (1-2 червня 2023).

Пацюк, М. К., Гнатюк, Ю. О., Жигунова, Ю. О. (2023) Реакція голих амеб на температуру середовища в лабораторних умовах. Біологічні дослідження – 2023.

Пацюк, М. К., Федорович, Г. С. (2023) Склад голих амеб різних морфотипів в епіфітних та епілітних мохах. Біологічні дослідження – 2023.

Пацюк, М. К., Хомич, Т., Кондратюк, М., Голуб, Л. (2023) Прісноводні та грунтові види голих амеб Житомирської області. Biology theoretical and applied aspects of the development of science.

Пацюк, М. К., Хомич, Т. С. (2023) Vannella-подібні голі амеби в природних біотопах. Біологічні дослідження – 2023.

Перепелиця, Л. О., Корево, Н. І., Гуторчук, С. Л. (2023) Словник-довідник з фітопатології для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. [Teaching Resource]

С

Стадниченко, А. П., Іконнікова, Ю. В. (2023) Адаптивні еколого-фізіологічні спроможності генетичних аловидів-вікаріантів Planorbarius (Superspecies) Corneus S. L. (mollusca, Gastropoda, Pulmonata, Planorbidae) гідромережі України. Біологічні дослідження – 2023.

Стадниченко, А. П., Іконнікова, Ю. В. (2023) Витушка рогова (Mollusca, Gastropoda, Planorbidae) поверхневих вод р. Боржава і її річкового басейну. Біологічні дослідження – 2023.

Стоцька, С. В., Коткова, Т. М., Клименко, Т. В., Панчишин, В. З. (2023) Формування продуктивності нових сортів сої в умовах Лісостепу. Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки (129). pp. 132-138. ISSN 2226-0099

Ч

Черчик, Д. В., Фасоля, О. І. (2023) Дикорослі та декоративні сортові рослини у ландшафтному дизайні міських територій та присадибних ділянок. Біологічні дослідження – 2023.

Ш

Шелюк, Ю. С. (2023) Особливості формування науково-дослідницької компетентності у здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 091 «Біологія і біохімія». Цифрова трансформація та диджитал технології для сталого розвитку всіх галузeй сучасної освіти, науки і практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 26 січ., 1. pp. 216-218.

Шелюк, Ю. С. (2023) Рослини лісових угруповань українського Полісся, особливості їх вивчення і охорони. Лісові екосистеми: сучасні проблеми і перспективи досліджень-2023 : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Житомир, 31 травня 2023 р.).

Шелюк, Ю. С., Корево, Н. І., Музика, Л. В. (2023) Тестові завдання до ОК «Ботаніка» для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 09 Біологія спеціальності 091 Біологія та біохімія за освітньо-професійною програмою «Біологія». [Teaching Resource]

Шелюк, Ю. С., Косовська, К. В. (2023) Шляхи реалізації наскрізної змістовної лінії "Здоров'я і безпека" при формуванні біологічних понять у 6-9 класах. Scientific research in the modern world Proceedings of XII International Scientific and Practical Conference Toronto, Canada 21-23 September 2023.

Шелюк, Ю. С., Шевчук, Л. М., Мошківська, М. А. (2023) Оцінка якості вод урбанізованих територій за структурою угруповань гідробіонтів. Український журнал природничих наук (3). pp. 76-90. ISSN 2786-6335

This list was generated on Wed Dec 6 16:29:39 2023 EET.