Items where Division is "Faculty of Natural Sciences > Department of Chemistry" and Year is 1998

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: S | Л | М | О | Т | Ш | Щ
Number of items: 10.

S

Shermolovіch, Yu. G. and Tіmoshenкo, V. М. and Lіstvan, V. V. and Marкovsкіі, L. N. (1998) Synthesis of difluorodithiopyruvic acid derivatives. Mendeleev Communications, 8 (6). pp. 245-246.

Л

Листван, В. В. (1998) Синтез флуоровмісних органічних сполук сірки на основі 1,1–дигідрополіфлуоралкілсульфідів. PhD thesis, Інститут органічної хімії.

М

Мордовець, М. Т. and Онищенко, Ю. К. (1998) Найпоширеніші нукліди - продукти роботи ядерного реактора (через 12 років після Чорнобиля). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (1). pp. 110-113.

О

Онищенко, Ю. К. and Кашпор, В. М. (1998) Кількісні відношення речовин, що реагують, – основна ідея розв’язування задач в курсі загальної та неорганічної хімії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (1). pp. 20-22.

Т

Томашик, В. М. and Серицан, О. В. and Гриців, В. І. (1998) Физико-химическое взаимодействие халькогенидов одновалентного таллия с металлами. Оптоэлектроника и полупроводниковая техника (33). pp. 75-78.

Томашик, В. М. and Томашик, З. Ф. and Серицан, О. В. and Гриців, В. І. (1998) Interaction of Metals with III-VI Semiconductors. Russian Journal of Inorganic Chemistry, 43 (11). pp. 1651-1654.

Томашик, В. М. and Томашик, З. Ф. and Серицан, О. В. and Гриців, В. І. (1998) Взаимодействие металлов с полупроводниковыми соединениями типа АІІІВVI. Журнал неорганической химии, 43 (11). pp. 1779-1782. ISSN 0044-457Х

Ш

Шермолович, Ю. Г. and Тимошенко, В. М. and Листван, В. В. and Ильченко, Н. Н. and Марковский, Л. Н. (1998) Синтез N-трет-бутил-С-октафторбутил-С-фторсульфинимида. Журнал органической химии, 34 (7). pp. 1012-1015.

Шермолович, Ю. Г. and Тимошенко, В. М. and Листван, В. В. and Марковский, Л. Н. (1998) Синтезы фторсодержащих кетонов на основе 1,1-ди­гид­ро­по­лифто­рал­кил­суль­фи­дов. Журнал органической химии, 34 (8). pp. 1167-1171.

Щ

Щербаков, О. М. and Курінний, Д. В. (1998) Особливості електроосаждения хромових покриттів із розчинів хромового ангідриду. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (2). pp. 123-125. ISSN 2076-6173

This list was generated on Sat Sep 26 08:00:05 2020 EEST.