Items where Division is "Faculty of Natural Sciences > Department of Chemistry" and Year is 2007

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Y | А | Д | К | Л | С | Т | Ч | Я
Number of items: 11.

Y

Yanovska, E. S. and Kuzovenko, V. A. and Тертых, В. А. and Кичкирук, О. Ю. (2007) Complex formation of heavy metals with 4-(2-pyridy-lazo) resorcinol chemically immobilized on silica gel. Russian Journal of Coordination Chemistry, 33 (8). pp. 616-620. ISSN 1070-3284

А

Анічкіна, О. В. and Мацієвський, О. Е. (2007) Підвищувати рівень підготовки майбутніх вчителів. Збірник наукових праць "Розвиток наукової творчості майбутніх вчителів природничих дисциплін" міжнародної науково-практичної конференції ХІV Карпишинські читання. pp. 400-401.

Д

Денисюк, Р. О. and Томашик, З. Ф. and Чернюк, О. С. and Янович, І. В. and Гриців, В. І. (2007) Хіміко-динамічне полірування монокристалів твердих розчинів Сd1-хMnxTe розчинами І2 в НІ. In: ХІ Наукова конференція “Львівські хімічні читання – 2007”, 30 травня – 1 червня 2007 р., Львів.

К

Кичкирук, О. Ю. and Кусяк, Н. В. and Тьортих, В. А. (2007) Адсорбційні властивості кремнеземів з іммобілізованими 4-(2-піридилазо)резорцином та 1-(2-піридилазо)-2-нафтолом щодо йонів кобальту і кадмію. Наукові записки. НаУКМА. Хімічні науки і технології (66). pp. 43-46.

Л

Листван, В. М. and Бабич, І. В. and Листван, В. В. (2007) Аміди α,β-ненасичених кислот, що містять фрагмент сульфацилу. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Хімія (12). pp. 31-33.

Листван, В. М. and Листван, В. В. and Шекель, А. М. (2007) Алкіліденфосфорани: синтез, реакційна здатність, синтетичні можливості. Вісник Черкаського університету. Сер. : Хімічні науки (86). pp. 32-42. ISSN 2079-2573

С

Соботович, Е. В. and Шабалін, Б. Г. and Тітов, Ю. О. and Саєнко, С. Ю. and Чумак, В. В. (2007) Мінералоподібні матриці зі структурою пірохлору для імобілізації актиноїдів і лантаноїдів, виділених з високо- і середньо активних відходів. Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища (15). pp. 86-93.

Т

Тітов, Ю. О. and Слободяник, М. С. and Чумак, В. В. (2007) Взаємозв’язок особливостей будови та меж iснування п’ятишарових сполук i фаз типу A5B5O17. Доповіді національної академії наук України (6). pp. 149-153. ISSN 1025-6415

Тітов, Ю. О. and Слободяник, М. С. and Чумак, В. В. (2007) Одержання та особливості синтезу п’ятишарових фаз і сполук AII1−xLa4+xTi5−xFexО17 (AII = Ca, Sr, х<0<1) із систем сумісноосаджених гідроксикарбонатів. Украинский химический журнал, 73 (1-2). pp. 9-14. ISSN 0041-6045

Ч

Чумак, В. В. (2007) Особливості утворення, будова і властивості п’ятишарових перовскітоподібних сполук та ізоморфнозаміщених фаз типу А5В5О17. PhD thesis, КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ.

Я

Яновская, Э. С. and Кузовенко, В. А. and Тертых, В. А. and Кичкирук, О. Ю. (2007) Комплексообразование тяжелых металлов с 4-(2-пиридилазо)резорцином, химически закрепленным на силикагеле. Координационная химия, 33 (8). pp. 627-631.

This list was generated on Sat Sep 26 09:29:14 2020 EEST.