Items where Division is "Faculty of Natural Sciences > Department of Chemistry" and Year is 2008

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | П | С | Т | Ф | Ч | Ш | Я
Number of items: 41.

А

Анічкіна, О. В. (2008) Удосконалення експериментальної підготовки студентів засобами курсу “Техніка хімічного експерименту”. In: I регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2008», Житомир.

Б

Березовська, І. С. and Янишпольський, В. В. and Тьортих, В. А. (2008) Мезопористі кремнеземи: контроль морфології та покращення їх механічної міцності. In: I регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2008», Житомир.

Біденко, В. М. and Трунова, О. К. and Кураченко, Н. М. and Осовець, Ю. В. (2008) Продуктивність корів та якісні зміни складу молока у результаті підгодівлі їх мікроелементами Сo, Cu, Мn, Zn. In: I регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2008», Житомир.

В

Ващук, О. В. and Кусяк, Н. В. (2008) Дослідження адсорбційних властивостей природних мінералів. In: I регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2008», Житомир.

Г

Герасимчук, О. Л. (2008) Вплив хімічного складу ґрунту на рівень підняття ґрунтових вод. In: I регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2008», Житомир.

Гирина, Н. П. and Мацієвський, О. Е. and Климчук, А. О. (2008) Підготовка майбутніх вчителів хімії до роботи з реалізації різних видів навчального експерименту. In: I регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2008», Житомир.

Горбунова, Н. О. and Листван, В. В. (2008) Парацетамол, його аналоги і похідні. In: I регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2008», Житомир.

Гриців, В. І. and Кузьміна, О. В. (2008) Термодинамічний аналіз характеру взаємодії в молекулярних розчинах. In: I регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2008», Житомир.

Гриців, А. В. and Стрельченко, Л. І. (2008) Характер фазових рівноваг в системі Cu–Sb-Co. In: I регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2008», Житомир.

Гриців, В. І. (2008) Керуючі оболонки комп’ютерних навчальних і контролюючих програм як дійовий засіб для інтенсифікації пізнавальної діяльності. In: I регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2008», Житомир.

Гриців, В. І. and Рибак, Т. М. (2008) Фазові рівноваги в системі Cd-Te. In: I регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2008», Житомир.

Д

Денисюк, Р. О. and Томашик, З. Ф. and Томашик, В. М. and Чернюк, О. С. and Гриців, В. І. (2008) Формування полірованих поверхонь монокристалів твердих розчинів Cd1-xМnxTe йодвиділяючими сумішами на основі Н2О2 – НІ. In: 3-тя Міжнар. наук.-тех. конф. „Сенсорна електроніка та мікросистемні технології”, 2-6 червня 2008 р. , Одеса.

Денисюк, Р. О. and Томашик, З. Ф. and Чернюк, О. С. and Томашик, В. М. and Гнатів, І. І. (2008) Хімічне розчинення монокристалів СdTe та твердих розчинів Cd1-xMnxTe в травильних сумішах І2–НІ. ФІЗИКА І ХІМІЯ ТВЕРДОГО ТІЛА, 10 (1). pp. 134-137. ISSN 1729-4428

Денисюк, Р. О. and Чернюк, О. С. and Томашик, З. Ф. and Янович, І. В. and Гриців, В. І. (2008) Травлення напівпровідникових матеріалів на основі CdTe в розчинах йоду. In: I регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2008», Житомир.

Дитинченко, І. М. and Листван, В. В. (2008) Гідроксихалкони та їх аналоги. Синтез з використанням реакції Віттіга. In: I регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2008», Житомир.

З

Заблоцька, О. С. (2008) Початковий особистий досвід як складова предметних компетенцій з хімії у вищій екологічній освіті. In: I регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2008», Житомир.

Зубрицька, Л. О. and Листван, В. М. (2008) Ароматичні аміни та їх похідні як фармацевтичні препарати. In: I регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2008», Житомир.

К

Кичкирук, О. Ю. (2008) Застосування реакції амінометилювання для іммобілізації комплесотвірних аналітичних реагентів на поверхні кремнеземів. PhD thesis, ІНСТИТУТ ХІМІЇ ПОВЕРХНІ ІМ. О. О. ЧУЙКА.

Кичкирук, О. Ю. and Кусяк, Н. В. and Тьортих, В. А. (2008) Залежність сорбційних властивостей кремнеземних адсорбентів щодо катіонів металів від рН розчину. Маґістеріум. Хімічні науки (33). pp. 16-18.

Клименко, Л. М. and Листван, В. М. (2008) Реакція Віттіга в синтезі гетероциклічних сполук з бензоксазиновим циклом. In: I регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2008», Житомир.

Л

Листван, В. В. and Дейнека, С. Є. and Листван, В. М. (2008) Біологічно активні речовини класу трифенілфосфонієвих солей. In: I регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2008», Житомир.

Листван, В. В. and Доманчук, Т. М. (2008) Біс-гідразони на основі оксалілгідразиду. In: I регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2008», Житомир.

Листван, В. М. and Листван, В. В. and Малишевская, А. В. and Дейнека, С. Є. (2008) Трифенилфосфониевые соли бензильного типа и их антимикробные свойства. Журнал органічної та фармацевтичної хімії, 6 (4). pp. 77-80.

Листван, В. М. and Листван, В. В. and Малішевська, А. В. and Дейнека, С. Є. (2008) Фосфонієві солі як потенційні антимікробні засоби. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 228-232.

П

Павлюк, І. В. and Кусяк, Н. В. and Кичкирук, О. Ю. (2008) Вивчення параметрів сорбції катіонів металів на кремнеземах модифікованих ПАН. In: I регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2008», Житомир.

Пащенко, В. Ю. and Лось, М. М. and Бондар, А. А. (2008) Термодинамічний аналіз умов фазових рівноваг в системі Ge-Ti. In: I регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2008», Житомир.

Пилипович, О. М. and Кичкирук, О. Ю. (2008) Дослідження залежності сорбції іонів важких металів від рH розчину. In: I регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2008», Житомир.

С

Скиба, Г. В. and Герасимчук, О. Л. (2008) Про особливості викладання аналітичної хімії студентам-екологам згідно до принципів Болонської декларації. In: I регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2008», Житомир.

Сусол, Л. П. and Кичкирук, О. Ю. (2008) Дослідження динамічної ємності кремнезему, модифікованого пар щодо іонів Cu(II). In: I регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2008», Житомир.

Т

Томашик, З. Ф. and Денисюк, Р. О. and Томашик, В. М. and Чернюк, А. С. and Раренко, И. М. (2008) Химическое травление монокристаллов Cd1-xMnxTe растворами иода в метаноле. Журнал неорганической химии, 54 (6). pp. 945-949. ISSN 0044-457Х

Томашик, З. Ф. and Денисюк, Р. О. and Томашик, В. М. and Чернюк, О. С. and Гнатів, І. І. and Раренко, І. М. (2008) Хімічна взаємодія монокристалів Cd1−xMnxTe з розчинами йоду в диметилформаміді. Вопросы химии и химической технологии (5). pp. 104-107. ISSN 0321-4095

Тітов, Ю. О. and Білявіна, Н. М. and Марків, В. Я. and Слободяник, М. С. and Чумак, В. В. and Ящук, В. П. (2008) Особливостi розподiлу катiонiв у п’ятишаровiй перовскiтоподiбнiй структурi сполук та фаз типу AnBnO3n+2. Доповіді національної академії наук України (1). pp. 137-142. ISSN 1025-6415

Тітов, Ю. О. and Слободяник, М. С. and Краєвська, Я. А. and Чумак, В. В. (2008) Особливості утворення шаруватих скандатів (SrO)(LaScO3)n із систем сумісно осаджених гідроксиоксалатів та закристалізованих нітратів. Український хімічний журнал, 74 (9). pp. 34-39. ISSN 0041-6045

Тітов, Ю. О. and Слободяник, М. С. and Чумак, В. В. (2008) Особливості утворення п'ятишарових перовскітоподібних сполук А5В5О17 (А = La, Ca, Sr, B = Ti, Fe) з систем сумісноосаджених гідроксиоксалатів. Український хімічний журнал, 74 (2). pp. 74-79. ISSN 0041-6045

Ф

Федишин, Б. М. and Павлюк, Г. В. and Дорохов, В. І. (2008) Карбон діоксид – проблеми й перспективи. In: I регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2008», Житомир.

Ч

Чегейда, Н. В. and Вознюк, В. І. (2008) Дослідження сорбційних властивостей кремнезему,модифікованого поліаніліном, в динамічному режимі сорбції. In: I регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2008», Житомир.

Чумак, В. В. and Тітов, Ю. О. (2008) Особливості механізмів утворення п’ятишарових перовскітоподібних сполук і фаз Sr1-хLa4+xTi5-хFexО17 (х = 0 - 1). In: I регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2008», Житомир.

Ш

Шелюк, І. О. and Томашик, В. М. and Томашик, З. Ф. and Чернюк, О. С. and Окрепка, Г. М. (2008) Взаємодія напівпровідників типу АІІІВV з розчинами Н2О2 - НВr. In: I регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2008», Житомир.

Шляніна, А. В. (2008) Розробка і використання навчально-методичної продукції з аналітичної хімії. In: I регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2008», Житомир.

Я

Яновська, Е. С. and Кузовенко, В. А. and Кичкирук, О. Ю. and Тьортих, В. А. (2008) Сорбційні властивості силікагелю з ковалентно закріпленим 1-(2-піридилазо)-2-нафтолом щодо йонів токсичних металів. Наукові записки НаУКМА. Хімічні науки і технології, 79. pp. 45-49.

Яновська, Е. С. and Тьортих, В. А. and Карманов, В. І. and Дадашев, В. А. and Одинец, Е. В. and Кичкирук, О. Ю. (2008) Высокочувствительное сорбционно-рентгенофлуоресцентное определение свинца, кадмия и ртути в природной воде с использованием модифицированного силикагеля. Наукові записки НаУКМА. Хімічні науки і технології (16(39)). pp. 168-174.

This list was generated on Wed Oct 21 15:32:30 2020 EEST.