Items where Division is "Faculty of Natural Sciences > Department of Chemistry" and Year is 2010

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 34.

Article

Анічкіна, О. В. (2010) Удосконалення змісту експериментальної підготовки майбутніх учителів хімії. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер. Педагогічні та психологічні науки (55). pp. 5-7.

Бондарчук, Т. О. and Кусяк, Н. В. (2010) Адсорбційні властивості активованого вугілля. Житомирські хімічні читання 2010. pp. 4-5.

Будняк, Т. М. and Яновська, Е. С. and Тьортих, В. А. and Кичкирук, О. Ю. (2010) Адсорбційні властивості природних мінералів з in situ імобілізованим поліаніліном щодо аніонних форм Mo(VI), W(VI), Cr(VI), As(V), V(V) та P(V). Вопросы химии и химической технологии (5). pp. 43-47.

Горбунова, Н. О. and Галатенко, Н. А. and Рожнова, Р. А. (2010) Дослідження впливу неорганічних наповнювачів на процес апатитоформування на поверхні поліуретан-епоксидних композиційних матеріалів. Житомирські хімічні читання 2010. pp. 37-38.

Гриців, В. І. and Весельська, І. Л. (2010) Термодинамічний аналіз лінії ліквідуса в бінарних системах з сполуками, що топляться конгруентно. Житомирські хімічні читання 2010. pp. 5-7.

Камінський, О. М. and Гвоздієвський, Є. Є. (2010) М. І. Усанович – творець узагальненої теорії кислот і основ. Житомирські хімічні читання 2010. pp. 56-59.

Камінський, О. М. and Листван, В. В. (2010) Фосфоріліди. реакційна здатність, взаємодія з ацилюючими реагентами, які містять активну метиленову групу. Житомирські хімічні читання 2010. pp. 41-43.

Клімчук, О. Ю. and Романишина, Л. М. (2010) Формування системи вмінь і навичок в учнів 7-9 класів з хімії засобами демонстраційного експерименту. Житомирські хімічні читання 2010. pp. 59-61.

Концедайло, В. О. and Кичкирук, О. Ю. (2010) Синтез та дослідження фізико-хімічних властивостей аеросилогелю. Житомирські хімічні читання 2010. pp. 11-12.

Краснощока, В. П. and Кичкирук, О. Ю. (2010) Сучасні методи визначення іонів металів після їх концентрування та розділення. Житомирські хімічні читання 2010. pp. 12-14.

Мацієвський, О. Е. and Пащенко, В. Ю. (2010) До питання про використання на уроках хімії прийому порівняння. Житомирські хімічні читання 2010. pp. 61-63.

Мелещенко, Н. Ю. and Листван, В. В. (2010) Конденсація циклічних кетонів з альдегідами. Житомирські хімічні читання 2010. pp. 45-46.

Мищук, Е. А. and Травинская, Т. В. (2010) Изучение деструктивных процессов полимерных материалов методом ИК-спектроскопии. Житомирські хімічні читання 2010. pp. 47-48.

Міщенко, В. М. and Картель, М. Т. and Луценко, В. А. and Ніколайчук, А. Д. and Кусяк, Н. В. and Кордубан, О. М. and Горбик, П. П. (2010) Магніточутливі адсорбенти на основі активованого вугілля: синтез та властивості. Поверхность (2(17)). pp. 276-285. ISSN 978-966-00-0834-1

Нечипорук, Б. В. and Кичкирук, О. Ю. (2010) Сорбція іонів Cu2+ з водних сумішей хімічно модифікованими адсорбентами. Житомирські хімічні читання 2010. pp. 14-15.

Пилипович, О. М. and Кичкирук, О. Ю. (2010) Сорбційні властивості модифікованих адсорбентів щодо іонів Сu2+ в присутності сторонніх іонів. Житомирські хімічні читання 2010. pp. 19-20.

Потажевська, О. А. and Наумчук, В. М. (2010) Аналітичний опис ліній фазових рівноваг в системі Ti – Mo. Житомирські хімічні читання 2010. pp. 20-24.

Саган, О. В. and Кусяк, Н. В. (2010) Дослідження адсорбційних властивостей модифікованих природних мінералів щодо катіонів Cu2+. Житомирські хімічні читання 2010. pp. 24-25.

Степанчук, В. М. (2010) Дослідження адсорбції йонів важких металів нанокомпозитом кремнезем-поліанілін. Житомирські хімічні читання 2010. pp. 26-27.

Томашик, В. М. and Серіцан, М. В. and Томашик, З. Ф. and Денисюк, Р. О. (2010) Взаємодія монокристалів CdTe, Cd1-xZnxTe і CdxHg1-xTeз йодовиділяючими травильними композиціями на основі HNO3 – HI. Житомирські хімічні читання 2010. pp. 27-30.

Томашик, З. Ф. and Шелюк, І. О. and Томашик, В. М. and Окрепка, Г. М. and Чернюк, О. С. and Денисюк, Р. О. and Моравец, П. (2010) Химико-механическое полирование полупроводников типа АІІІВV бромвыделяющими растворами. Вопросы химии и химической технологии (4). pp. 119-122. ISSN 0321-4095

Тітов, Ю. О. and Слободяник, М. С. and Краєвська, Я. А. and Чумак, В. В. (2010) Особливості механізмів утворення шаруватих скандатів SrLnnScnO3n+1 із систем сумісно закристалізованих нітратів. Украинский химический журнал, 76 (5-6). pp. 11-16. ISSN 0041-6045

Шабалін, Б. Г. and Тітов, Ю. О. and Чумак, В. В. and Вишневський, О. А. (2010) Синтез та фазовий склад пірохлорових керамік ряду Са1-х SrхCe(Ti2-y, Zry)O7 (0 ≤ х ≤ 1; 1 ≤ у ≤ 2). Мінералогічний журнал, 32 (3). pp. 22-30. ISSN 0204-3548

Янович, І. В. and Ахранович, О. Р. and Марковська, Л. А. and Савельєв, Ю. В. (2010) Деградуючі пінополіуретани на основі лактози. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну (4). pp. 154-159.

Conference or Workshop Item

Бабич, І. В. and Рябов, С. В. (2010) Вплив полівінілпіролідону різної молекулярної маси на стійкість комплексу включення кверцетин/гідроксипропілциклодекстрин. In: II регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2010», Житомир.

Денисюк, В. Л. and Денисюк, Р. О. (2010) Лекційно-семінарська методика викладання теми «Хімічний зв’язок» в шкільному курсі хімії. In: II регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2010», Житомир.

Клімчук, О. Ю. and Романишина, Л. М. (2010) Формування системи вмінь і навичок в учнів 7-9 класів з хімії засобами демонстраційного експерименту. In: Житомирські хімічні читання, м. Житомир.

Листван, В. В. and Жмурчук, А. В. and Листван, В. М. (2010) Рідкі кристали. Синтез холестерилкарбоксилатів через фосфонієві солі. In: II регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2010», Житомир.

Макеєва, Л. В. and Листван, В. М. (2010) Взаємодія фосфонієвих солей з бромкетонамиу диметилсульфоксиді. In: II регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2010», Житомир.

Пащенко, В. Ю. and Гвоздієвський, Є. Є. and Денисюк, Р. О. and Бондар, А. А. and Гриців, В. І. (2010) Геометрична форма ліквідуса в бінарних системах з сполуками, що проявляють конгруентний характер топлення. In: II регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2010», Житомир.

Томашик, В. М. and Серицан, М. В. and Томашик, З. Ф. and Денисюк, Р. О. (2010) Химико-динамическое полирование монокристаллов CdTe и CdxHg1-xTe йодвыделяющими травителями HNO3 – HI – винная кислота. In: 4-та Міжнар. наук.-тех. конф. „Сенсорна електроніка та мікросистемні технології”, 28 червня-2 липня 2010 р. , Одеса.

Шелюк, І. О. and Томашик, В. М. and Томашик, З. Ф. and Денисюк, Р. О. (2010) Хімічне травлення нелегованого та легованого станумом ІnАs розчинами систем Н2О2–HBr-лимонна (винна) кислота. In: II регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2010», Житомир.

Яновська, О. А. and Кичкирук, О. Ю. (2010) Спектрофотометричне та атомно-абсорбційне визначення іонів Fe3+ і Mn2+ у водних розчинах після їх попереднього концентрування. In: II регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2010», Житомир.

Book

Чумак, В. В., ed. (2010) Збірка матеріалів „Житомирські хімічні читання 2010”. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

This list was generated on Wed Oct 21 15:56:11 2020 EEST.