Items where Division is "Faculty of Natural Sciences > Department of Chemistry" and Year is 2016

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | R | Y | Є | І | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ш
Number of items: 63.

A

Abramov, N. V. and Turanska, S. P. and Kusyak, A. P. and Petranovska, A. L. and Gorbyk, P. P. (2016) Synthesis and properties of magnetite/hydroxyapatite/doxorubicin nanocomposites and magnetic liquids based on them. Journal of Nanostructure in Chemistry, 6 (3). pp. 223-233. ISSN 2008-9244

B

Budnyak, T. M. and Yanovska, E. S. and Kichkiruk, O. Y. and Sternik, D. and Tertykh, V. A. (2016) Natural Minerals Coated by Biopolymer Chitosan: Synthesis, Physicochemical, and Adsorption Properties. Nanoscale Research Letters (11:492). ISSN 1556-276X

R

Ryabchenko, K. and Yanovska, E. S. and Melnyk, M. and Sternik, D. and Kichkiruk, O. Y. and Tertykh, V. A. (2016) Adsorption Properties of Bentonite with In Situ Immobilized Polyaniline Towards Anionic Forms of Cr(VI), Mo(VI), W(VI), V(V). Materials Science (Medžiagotyra), 22 (2). pp. 249-255. ISSN 1392-1320

Y

Yanovska, E. S. and Vretik, L. and Sternik, D. and Кичкирук, О. Ю. and Nikolaeva, O. and Buriachenko, I. (2016) In situ polymerization of 4-(methacryloylamino) phenyl-2-methylacrylate on the surface of silicagel. French-Ukrainian Journal of Chemistry, 4 (2). pp. 47-54. ISSN 2312-3222

Є

Євдоченко, О. С. (2016) До проблеми поліпшення підготовки майбутніх вчителів хімії. In: П’ята регіональна науково-практична конференція, 18 травня 2016.

Євдоченко, О. С. (2016) До проблеми поліпшення підготовки майбутніх вчителів хімії. In: V Регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання 2016».

І

Іванченко, Н. О. and Листван, В. В. and Матвієнко, О. В. and Листван, В. М. and Листван, К. В. (2016) Синтез нових ненасичених кетонів та дослідження їх антиоксидантної активності. In: П’ята регіональна науково-практична конференція, 18 травня 2016.

А

Авдєєва, О. Ю. (2016) Можливості удосконалення підготовки майбутніх учителів хімії до проведення позакласної роботи у вищій педагогічній школі. Український психолого-педагогічний науковий збірник (7). pp. 6-10.

Авдєєва, О. Ю. (2016) Хімічний експеримент як засіб підвищення ефективності підготовки майбутніх учителів до організації та проведення позакласної роботи зі школярами. In: П’ята регіональна науково-практична конференція, 18 травня 2016.

Амрахова, І. О. and Денисюк, Р. О. and Томашик, В. М. and Гвоздієвський, Є. Є. and Чайка, М. В. (2016) Компенсаційний ефект в кінетиці хімічного травлення твердих розчинів ZnxCd1-xTe. In: П’ята регіональна науково-практична конференція, 18 травня 2016.

Андрійчук, О. В. and Листван, К. В. and Листван, В. В. (2016) Синтез та антиоксидантна активність нових похідних 1,3-індандіону. In: П’ята регіональна науково-практична конференція, 18 травня 2016.

Анічкіна, О. В. (2016) Використання домашнього експерименту з хімії у підготовці майбутніх учителів. In: П’ята регіональна науково-практична конференція, 18 травня 2016.

Анічкіна, О. В. (2016) Використання елементів алгоритмізованого навчання в формуванні вмінь проводити хімічний експеримент. Збірник тез робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції "Перспективні напрями розвитку сучасних педагогічних і психологічних наук". pp. 6-11.

Анічкіна, О. В. (2016) Можливості використання демонстраційного хімічного експерименту у формування вмінь проводити експеримент у школі майбутнім вчителям. Збірник наукових праць "Теорія і практика професійної підготовки фахівців у контексті загальноєвропейських інтеграційних процесів". pp. 50-54.

Анічкіна, О. В. (2016) Можливості використання ігрового підходу на заняттях із методики навчання хімії. Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції «Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ ст.». pp. 108-110.

Анічкіна, О. В. (2016) Формування вмінь проведення хімічного експерименту в школі майбутніми вчителями природничих дисциплін. PhD thesis, Житомирський державний університет.

Б

Бардадим, Ю. В. and Віленський, В. О. (2016) Структура та фізичні властивості полімерних композитних матеріалів, сформованих у постійних магнітному та електричному полях. Полімерний журнал, 38 (2). pp. 115-124.

Бойчук, І. Д. and Хомік, Є. В. (2016) Методологічні підходи до розробки освітніх програм. In: Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти, лютий-березень 2016 року, Житомир.

Бондарук, О. М. and Карабанова, Л. В. (2016) Біосумісні нанокомпозитити на основі ВПС і нанонаповнювачів з поверхнями, модифікованими бас: термодинаміка взаємодії полімерних компонентів з наповнювачами. In: П’ята регіональна науково-практична конференція, 18 травня 2016.

В

Віленський, В. О. and Бардадим, Ю. В. (2016) Вплив фізичних полів на теплофізичні і діелектричні властивості епоксидних композитів. Фізика і хімія твердого тіла, 17 (4). pp. 533-538. ISSN 1729-4428

Г

Гаголкіна, З. О. and Лобко, Є. В. and Клепко, В. В. (2016) Вплив вуглецевих нанотрубок на температуру склування та молекулярну масу між вузлами зшивки сітчастих поліуретанів. In: П’ята регіональна науково-практична конференція, 18 травня 2016.

Гвоздієвський, Є. Є. and Денисюк, Р. О. and Томашик, В. М. and Томашик, З. Ф. (2016) Хімічна обробка CdTe та твердих розчинів ZnxCd1−xTe і Cd0,2Hg0,8Te водними розчинами HNO3—НІ—лактатна кислота. Фізика і хімія твердого тіла, 17 (2). pp. 247-250. ISSN 1729-4428

Гвоздієвський, Є. Є. and Денисюк, Р. О. and Чайка, М. В. and Томашик, В. М. and Томашик, З. Ф. (2016) Особливості взаємодії Cd0,2Hg0,8Te з йодовиділяючими травниками системи HNO3 – HI – органічна кислота. In: П’ята регіональна науково-практична конференція, 18 травня 2016.

Горбунова, Н. О. (2016) Використання спецкурсів хімічного спрямування для формування хімічної складової професійної компетентності майбутніх фахівців-екологів. In: П’ята регіональна науково-практична конференція, 18 травня 2016.

Горощенко, А. М. (2016) Формування предметних компетентностей на уроках хімії через блочне викладання з використанням інформаційних технологій. In: П’ята регіональна науково-практична конференція, 18 травня 2016.

Д

Денисюк, Р. О. and Томашик, В. М. and Гвоздієвський, Є. Є. (2016) Взаємодія монокристалів твердих розчинів ZnxCd1–xTe та Cd0,2Hg0,8Te з травильними композиціями І2–НІ. Вопросы химии и химической технологии, 2 (106). pp. 51-55. ISSN 0321-4095

Денисюк, Р. О. and Томашик, В. М. and Денисюк, Т. М. (2016) Взаимодействие твердых растворов ZnxCd1-xTe и Cd0,2Hg0,8Te с травителями системы NaNO2–Hi–молочная кислота. Оптоэлектроника и полупроводниковая техника (51). pp. 119-122. ISSN 0233-7577

З

Заблоцька, І. М. (2016) Предметні компетенції з аналітичної хімії майбутніх бакалаврів лабораторної діагностики. In: П’ята регіональна науково-практична конференція, 18 травня 2016.

Заблоцька, О. С. and Опанащук, Н. М. (2016) Вплив йонів Ni2+ на проростки пшениці озимої в умовах водної культури. In: П’ята регіональна науково-практична конференція, 18 травня 2016.

К

Камінський, О. М. and Гвоздієвський, Є. Є. and Анічкіна, О. В. (2016) Г. Н. Льюїс - творець електронної теорії хімічного звязку. In: П’ята регіональна науково-практична конференція, 18 травня 2016.

Камінський, О. М. and Кусяк, Н. В. and Петрановська, А. Л. and Туранська, С. П. and Горбик, П. П. (2016) Визначення залежності максимального вилучення йонів Pb2+, Cd2+ з водних розчинів від рН середовища магніточутливими композитами на основі магнетиту. In: П’ята регіональна науково-практична конференція, 18 травня 2016.

Киричук, М. Ю. and Кусяк, А. П. and Кусяк, Н. В. and Горбик, П. П. (2016) Селективне вилучення катіонів Ag+, Au3+, Cu2+ з водних розчинів поверхнею композиту Fe3O4 /TiO2. In: П’ята регіональна науково-практична конференція, 18 травня 2016.

Кичкирук, О. Ю. and Кравець, Т. М. (2016) Адсорбційні властивості кополімеру, отриманого способом гетерофазної полімеризації n-аміностиролу та метакрилової кислоти щодо деяких катіонів металів. In: П’ята регіональна науково-практична конференція, 18 травня 2016.

Коваль, Н. О. and Василінич, Т. М. (2016) Очищення стічних вод від нафти і нафтопродуктів природними адсорбентами. In: П’ята регіональна науково-практична конференція, 18 травня 2016.

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України (2016) Патент України на винахід № 108506 Україна МПК8 B28B 3/00, B01J 20/06. Магніточутливий сорбент важких металів з водних середовищ. 108506.

Кусяк, А. П. and Петрановська, А. Л. and Горбик, П. П. (2016) Адсорбція катіонів Pb2+ з плазми крові нанокомпозитами на основі магнетиту. Поверхность, 8 (23). pp. 179-186.

Кусяк, В. А. and Подзюбанчук, І. О. and Горбик, П. П. and Кусяк, А. П. (2016) Applying magnetosensitive nanocomposites for removing of Hg2+ from aqueous solutions. In: П’ята регіональна науково-практична конференція, 18 травня 2016.

Л

Листван, В. М. and Гергало, І. Ю. and Листван, В. В. (2016) Терпени і терпеноїди. Борнеол та його естери. In: П’ята регіональна науково-практична конференція, 18 травня 2016.

М

Максимчук, С. В. and Лобко, Є. В. and Лисенков, Е. А. and Гаголкіна, З. О. and Клепко, В. В. (2016) Вплив лапоніту на теплопровідність композитів на основі сітчастого поліуретану та вуглецевих нанотрубок. In: П’ята регіональна науково-практична конференція, 18 травня 2016.

Марковська, Л. А. and Ахранович, О. Р. and Савельєва, О. А. and Савельєв, Ю. В. (2016) Нові лінійні поліуретани на основі природно-відновлювальних компонентів. In: П’ята регіональна науково-практична конференція, 18 травня 2016.

Мельничук, О. Г. and Денисюк, Р. О. and Денисюк, Т. М. and Томашик, В. М. (2016) Взаємодія ZnxCd1-хTe з розчинами системи HNO3 – KI -ДМФА. In: П’ята регіональна науково-практична конференція, 18 травня 2016.

О

Онофрійчук, Н. В. and Василінич, Т.М. (2016) Адсорбційний метод очищення стічних вод від іонів хрому. In: П’ята регіональна науково-практична конференція, 18 травня 2016.

Орашкевич, Т. О. and Денисюк, Р. О. and Томашик, В. М. and Гвоздієвський, Є. Є. and Чайка, М. В. (2016) Електрохімічні процеси при розчиненні напівпровідників на основі CdTe в HNO3-HI–органічний розчинник. In: П’ята регіональна науково-практична конференція, 18 травня 2016.

Осовська, А. В. (2016) Використання методу проектів на заняттях хімії необхідна умова формування життєвої компетентності учнів 7-х класів. In: П’ята регіональна науково-практична конференція, 18 травня 2016.

Остропілець, Б. І. and Завязун, А. М. and Кусяк, Н. В. and Камінський, О. М. (2016) Вилучення катіонів важких металів з водних розчинів поверхнею оксидних композитів. In: П’ята регіональна науково-практична конференція, 18 травня 2016.

П

Писаренко, С. В. (2016) Використання дидактичних ігор в процесі вивчення шкільного курсу хімії. In: П’ята регіональна науково-практична конференція, 18 травня 2016.

Поташова, І. М. and Бурлакова, С. В. and Головня, Н. Ю. (2016) Роль хімії в розвитку матеріалознавства ортопедичної стоматології. In: П’ята регіональна науково-практична конференція, 18 травня 2016.

Р

Робота, Л. П. and Пархоменко, Н. И. and Гончар, А. Н. and Литвяков, В. И. (2016) Свойства и структура монтмориллонитсодержащих композитов. In: П’ята регіональна науково-практична конференція, 18 травня 2016.

С

Собко, О. О. and Стрюцький, О. В. and Гуменна, М. А. and Яковлев, Ю. В. and Фоменко, А. О. (2016) Карбоксилатні протонні олігомерні гіперрозгалужені йонні рідини для йонпровідних середовищ. In: П’ята регіональна науково-практична конференція, 18 травня 2016.

Т

Травинская, Т. В. and Брыкова, А. Н. and Савельєв, Ю. В. (2016) Получение и свойства иономерных ксантансодержащих полиуретанов. In: П’ята регіональна науково-практична конференція, 18 травня 2016.

Туранская, С. П. and Опанащук, Н. М. and Кусяк, Н. В. and Туров, В. В. and Горбик, П. П. and Каргин, Д. Б. and Какарев, М. Ж. (2016) Процессы адсорбции в накоплении, разделении и применении редкоземельных элементов. Поверхность, 8 (23). pp. 187-217.

Туранська, С. П. and Кусяк, А. П. and Петрановська, А. Л. and Горобець, С. В. and Туров, В. В. and Горбик, П. П. (2016) Цитотоксична активність магнітокерованих нанокомпозитів на основі доксорубіцину на прикладі клітин Saccharomyces Cerevisiae. Хімія, фізика та технологія поверхні, 7 (2). pp. 236-245. ISSN 2079-1704

Тітов, Ю. О. and Білявіна, Н. М. and Слободяник, М. С. and Полубінський, В. В. and Чумак, В. В. (2016) Кристалічна структура шаруватого ніобатоцирконату Sr6Nb4ZrO18. Доповіді національної академії наук України (4). pp. 92-98. ISSN 1025-6415

Тітов, Ю. О. and Білявіна, Н. М. and Слободяник, М. С. and Чумак, В. В. (2016) Кристалiчна структура iзовалентно замiщених шаруватих iндатiв Ba1‑xSrxLa2In2O7. Доповіді національної академії наук України (6). pp. 95-102. ISSN 1025-6415

Тітов, Ю. О. and Слободяник, М. С. and Краєвська, Я. А. and Чумак, В. В. (2016) Ізовалентне заміщення атомів А-позиції в шаруватій структурі MeLnnBIІInO3n+1 (Me = Ba, Sr, BIІI = Sc, In). Украинский химический журнал, 82 (2). pp. 67-70. ISSN 0041-6045

Тітов, Ю. О. and Слободяник, М. С. and Чумак, В. В. (2016) Сполуки Sr2Ln4Ti2Ta4O22 (Ln = La, Pr) з гетероблочною шаруватою перовськiтоподiбною структурою. Доповіді національної академії наук України (2). pp. 96-100. ISSN 1025-6415

Ф

Федорчук, О. and Існюк, Т. В. (2016) Забруднення навколишнього середовища як наслідок використання хімічних речовин. In: П’ята регіональна науково-практична конференція, 18 травня 2016.

Х

Хандрика, Н. П. and Камінський, О. М. and Анічкіна, О. В. (2016) Хто може зробити наукове відкриття: риси особистості вченого-хіміка та їх значення для досягнення результату дослідження. In: П’ята регіональна науково-практична конференція, 18 травня 2016.

Хандрика, Н. П. and Кусяк, А. П. and Янович, І. В. and Горбик, П. П. (2016) Адсорбційна активність нанорозмірного Fe3O4 щодо деяких комплексних сполук La3+ та Y3+. In: П’ята регіональна науково-практична конференція, 18 травня 2016.

Ш

Шипило, А. С. and Денисюк, Р. О. and Томашик, В. М. and Денисюк, Т. М. (2016) Розчинення Cd0,2Hg0,8Te травниками системи NaNO2 – HI – лактатна кислота. In: П’ята регіональна науково-практична конференція, 18 травня 2016.

Шляніна, А. В. (2016) З досвіду організації методичної, навчально-виховної роботи циклової комісії хімічних дисциплін. In: П’ята регіональна науково-практична конференція, 18 травня 2016.

Шнайдер, Д. О. and Кондратенко, О. У. and Листван, В. М. (2016) Вплив функціональних груп на перебіг реакцій конденсації. In: П’ята регіональна науково-практична конференція, 18 травня 2016.

Шомко, О. М. and Скиба, Г. В. (2016) Фосфат-іони у навколишньому середовищі та їх вплив на організм людини. In: П’ята регіональна науково-практична конференція, 18 травня 2016.

This list was generated on Sat Sep 26 08:02:50 2020 EEST.