Items where Division is "Faculty of Natural Sciences > Department of Chemistry" and Year is 2017

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: C | K | T | Y | Є | А | Б | Г | К | Л | Т | Ч
Number of items: 24.

C

Chayka, M. V. and Tomashік, Z. F. and Tomashік, V. М. and Denysyuк, R. О. (2017) Removing of thin layers from the CdTe and ZnxCd1-xTe surfaces by the HBr – K2Cr2O7 – ethylene glycol etching compositions. In: XVI International Conference “Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems (dedicated to memory of Professor Dmytro Freik)”, May 15-20, 2017, Ivanо-Frankivsk.

K

Kusyak, A. P. and Kusyaк, N. V. and Sviriduk, K. and Gorbyk, P. P. (2017) Adsorption of Y3+ ions with nanocomposites based on single domain Fe3O4 modified with TiO2. In: 60th International Conference for Students of Physics and Natural Sciences "Open Readings 2017", Vilnius, Lithuania.

T

Titov, Y. O. and Slobodyanik, M. S. and Belyavina, N. M. and Nakonechna, O. I. and Chumak, V. V. and Kuzmin, R. M. (2017) Electret properties of Са5Nb4TiO17 with five-layered perovskite-like structure. Functional Materials, 24 (4). pp. 559-562. ISSN 1027-5495

Y

Yanovska, E. S. and Savchenko, Irina and Polonska, Y. and Ol’khovik, Lidiya and Sternik, D. and Kichkiruk, O. Y. (2017) Sorption properties for ions of toxic metals of carpathian clinoptilolite (Ukraine), in situ modified by poly[N-(4-carboxyphenyl)methacrylamide]. New Materials, Compounds and Applications, 1 (1). pp. 45-53.

Yanovska, E. S. and Savchenko, Irina and Sternik, D. and Kichkiruk, O. Y. and Ol’khovik, Lidiya and Buriachenko, I. (2017) In Situ Immobilization on the Silica Gel Surface and Adsorption Capacity of Poly[N-(4-carboxyphenyl)methacrylamide] on Toxic Metal Ions. Nanoscale Research Letters (12:313). ISSN 1556-276X

Yanovska, E. S. and Vretik, L. and Nikolaeva, O. and Polonska, Y. and Sternik, D. and Kichkiruk, O. Y. (2017) Synthesis and Adsorption Properties of 4-Vinylpyridine and Styrene Copolymer In Situ Immobilized on Silica Surface. Nanoscale Research Letters (12:217). ISSN 1556-276X

Yanovska, E. S. and Vretik, L. and Sternik, D. and Кичкирук, О. Ю. and Nikolaeva, O. and Melnyk, M. (2017) Synthesis and adsorption properties of 4-aminostyrene and methacrylic acid copolymer, immobilized in situ on silica surface. In: Chemical Engineering of Polymers: Production of Functional and Flexible Materials. Apple Academic Press, pp. 46-60. ISBN 9781771884457

Є

Євдоченко, О. С. (2017) Індивідулізція навчання як засіб формування експериментальних умінь майбутніх хіміків. In: Міжнародна науково-практична конференція «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXIV КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ), 18-19 травня 2017 р., Полтава.

А

Абрамов, М. В. and Кусяк, А. П. and Камінський, О. М. and Туранська, С. П. and Петрановська, А. Л. and Кусяк, Н. В. and Туров, В. В. and Горбик, П. П. (2017) Синтез та властивості магніточутливих поліфункціональних нанокомпозитів для застосування в онкології. Поверхность (9(24)). pp. 165-198.

Авдєєва, О. Ю. (2017) Домашній хімічний експеримент як засіб позакласної роботи. Проблеми освіти (87). pp. 19-23.

Авдєєва, О. Ю. (2017) Можливості використання домашнього експерименту в профільному навчанні хімії. In: Міжнародна науково-практична конференція «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXIV КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ), 18-19 травня 2017 р., Полтава.

Анічкіна, О. В. (2017) Використання домашнього експерименту з ужитковими речовинами в формуванні експериментально-методичних в формуванні експериментально-методичних умінь учителів хімії. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі" (ХХІV Карпишинські читання). pp. 18-21.

Б

Бойчук, І. Д. (2017) Моніторинг діяльності викладача у профільному вищому навчальному закладі. Проблеми освіти. Науковий збірник. (87). pp. 33-37.

Білобровець, О. М. and Денисюк, Р. О. and Томашик, В. М. and Чайка, М. В. (2017) Електрохімічні процеси при розчиненні Zn0,1Сd0,9Тe в K2Сr2О7 – HВr – етиленгліколь. In: Всеукраїнська наукова конференція “Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи”, 17-18 травня 2017 р., Житомир.

Г

Гвоздієвський, Є. Є. and Денисюк, Р. О. and Томашик, В. М. and Томашик, З. Ф. (2017) Травлення монокристалів CdTe, ZnxCd1-xTe і CdхHg1-хTe водними розчинами HNO3 – НІ – гліцерин. Фізика і хімія твердого тіла, 18 (1). pp. 117-121. ISSN 1729-4428

К

Кусяк, А. П. and Туранська, С. П. and Нгуєн, М. Х. and Горбик, П. П. (2017) Взаємодія магніточутливих наноматеріалів і нанокомпозитів з клітинами, вірусами, біоактивними молекулами, іонами важких металів. Поверхность, 9 (24). pp. 211-247.

Л

Листван, В. М. and Листван, В. В. and Камінський, О. М. (2017) Ацилювання функціонально заміщених фосфорілідів. Алкіліденфосфорани, що містять ціаногрупу. Науковий вісник Чернівецького університету (792). pp. 58-61. ISSN 2223-1722

Т

Тітов, Ю. О. and Білявина, Н. М. and Слободяник, М. С. and Чумак, В. В. (2017) Особливості будови міжблочної границі в шаруватій структурі сполук типу AnBn−1O3n. Доповіді національної академії наук України (3). pp. 70-77. ISSN 1025-6415

Тітов, Ю. О. and Слободяник, М. С. and Кузьмін, Р. М. and Краєвська, Я. А. and Чумак, В. В. (2017) Діелектричні та електропровідні властивості сполук типу АІІLnnBIIInO3n+1 (АІІ = Sr, Ba, Ln = La, Eu, BIII = Sc, In, n = 1, 2) з шаруватою структурою. Доповіді національної академії наук України (1). pp. 74-81. ISSN 1025-6415

Тітов, Ю. О. and Слободяник, М. С. and Полубінський, В. В. and Чумак, В. В. (2017) Особливості утворення шаруватих сполук типу AnBn-1O3n в системах A4B3O12-A*B*O3. Украинский химический журнал, 83 (5). pp. 38-43. ISSN 0041-6045

Ч

Чайка, М. В. (2017) Формування полірованої поверхні монокристалів CdxHg1-xTe травниками на основі розчинів K2Cr2O7 – HBr (HCl). In: Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників з міжнародною участю “Лашкарьовські читання”, 5-7 квітня 2017 р., Київ.

Чайка, М. В. and Денисюк, Р. О. and Томашик, З. Ф. and Томашик, З. Ф. (2017) Хімічне розчинення монокристалів CdTe, ZnxCd1-xTe та CdxHg1-xTe в травильних сумішах системи К2Cr2O7 – HBr (HCl). In: ХVІ наукова конференція “Львівські хімічні читання -2017”, 28-31 травня 2017 р., Львів.

Чайка, М. В. and Томашик, З. Ф. and Томашик, В. М. and Панасюк, Д.Ю. (2017) Вплив природи органічного компонента на хімічне розчинення монокристалів CdTe та ZnxCd1-xTe у водних розчинах К2Cr2O7 – HBr – розчинник. In: Всеукраїнська наукова конференція “Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи”, 17-18 травня 2017 р., Житомир.

Чумак, В. В. (2017) Хімера №1. Кафедра хімії.

This list was generated on Sat Sep 26 08:11:42 2020 EEST.