Items where Division is "Faculty of Natural Sciences > Department of Chemistry" and Year is 2018

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: C | N | P | S | T | Y | Є | А | Г | К | П | Т | Ч | Я
Number of items: 36.

C

Chekhun, V. F. and Lukianova, N. Yu. and Todor, I. M. and Storchai, D. M. and Borikun, T. V. and Naleskina, L. A. and Kusiak, A. P. and Petranovska, A. L. and Gorbyk, P. P. (2018) Pharmacokinetics and Biological Effects of Ferromagnetic Nanocomposite in Rats with Sensitive and Ddp-Resistant Guerin’s Carcinoma. Toxicology and Applied Pharmacology Insights, 1 (1). pp. 1-8.

N

Nedilko, S. G. and Чумак, В. В. and Тітов, Ю. О. (2018) Luminescence of praseodymium doped perovskite — like SrLa4Ti5O17 under excitation with VUV and UV synchrotron radiation. Functional Materials, 25 (2). pp. 225-233. ISSN 1027-5495

P

Petranovska, A. L. and Abramov, N. V. and Opanashchuk, N. M. and Turanska, S. P. and Kusyaк, N. V. and Gorbyk, P. P. (2018) Synthesis and properties of magnetically sensitive nanocomposites based on magnetite and gemcitabine. Chemistry, Physics and Technology of Surface, 9 (4). pp. 353-361.

Polonska, Y. and Yanovska, E. S. and Savchenko, I. and Ol’khovik, L. and Sternik, D. and Kychkyruk, O. (2018) Azocontaining polymers, in situ immobilized of the silica gel surface. Molecular Crystals and Liquid Crystals, 673 (1). pp. 39-47. ISSN 1542-1406

S

Savchenko, I. and Yanovska, E. S. and Polonska, Y. and Ol’khovik, L. and Sternik, D. and Kychkyruk, O. (2018) In situ immobilization of the silica gel surface and adsorption capacity of poly[4-methacroyloxy-(4′- carboxy-2′-nitro)-azobenzene] of toxic metals ions. Molecular Crystals and Liquid Crystals, 671 (1). pp. 164-174. ISSN 1542-1406

Savchenko, Irina and Yanovska, E. S. and Sternik, D. and Кичкирук, О. Ю. and Ol’khovik, Lidiya and Polonska, Y. (2018) In situ immobilization on the silica gel surface and adsorption capacity of polymer-based azobenzene on toxic metal ions. Applied Nanoscience, 8 (3-4). pp. 1-8.

T

Tkach, V. and Kushnir, M. and Lukanova, S. and Luganska, O. and Lystvan, V. (2018) O uso dos novos derivados hidroquinonicos na deteccao eletroanalitica dos galatos em alfarroba sobre as novas hidroquinonas. In: I Encontro Luso-Georgiano de Química, Vila Real, Portugal.

Y

Yanovska, E. S. and Savchenko, I. and Polonska, Y. and Ol’khovik, L. and Sternik, D. and Kychkyruk, O. (2018) Adsorption capacity of poly[4-methacroyloxy-(4’-carboxy-3- chloro)-azobenzene], in situ immobilized on the silica gel surface to toxic metals ions. Molecular Crystals and Liquid Crystals, 672 (1). pp. 92-103. ISSN 1542-1406

Yanovska, E. S. and Vretik, L. O. and Kondratenko, O. and Nikolaeva, O. and Sternik, D. and Kychkyruk, O. Yu. (2018) Synthesis and Adsorption Properties of 4 –Vinylpyridine, Styrene and Maleic Anhydride Copolymer in Situ Immobilized on Silica Surface. Molecular Crystals and Liquid Crystals, 672 (1). pp. 104-114. ISSN 1542-1406

Є

Євдоченко, О. С. (2018) Щодо умов формування професійної компетентності майбутніх хіміків. In: Міжнародна науково практична конференція «Сучасна система освіти і виховання: досвід минулого – погляд у майбутнє», 5-6 жовтня 2018 року, Київ.

А

Абрамов, М. В. and Петрановська, А. Л. and Пилипчук, Е. В. and Туранська, С. П. and Опанащук, Н. М. and Кусяк, Н. В. and Горобець, С. В. and Горбик, П. П. (2018) Магніточутливі поліфункціональні нанокомпозити на основі магнетиту і гідроксиапатиту для застосування в онкології. Поверхность, 10 (25). pp. 244-285. ISSN 978-966-00-0834-1

Авдєєва, О. Ю. (2018) Проблема формування гностичних умінь майбутнього вчителя хімії. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Михайла Петровича Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи (62). pp. 5-8. ISSN 2311-5491

Авдєєва, О. Ю. (2018) Підготовка майбутнього вчителя хімії до використання проектної технології у позакласній діяльності. In: Сучасні тенденції розвитку української науки: Всеукраїнська наукова конференція, 21-22 січня 2018 р., Переяслав-Хмельницький.

Авдєєва, О. Ю. (2018) Формування професійно-педагогічної компетентності майбутнього вчителя хімії. Компетентнісні засади освітньо-виховного процесу в умовах ціложиттєвого навчання: [збірн. наук. праць молодих дослідників] (2). pp. 6-10.

Анічкіна, О. В. and Авдєєва, О. Ю. and Євдоченко, О. С. (2018) Future Chemists’ Experimental Competence Formation. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (4). pp. 65-72. ISSN 2311-8466

Г

Гвоздієвський, Є. Є. and Денисюк, Р. О. and Томашик, В. М. and Маланич, Г. П. and Томашик, З. Ф. (2018) Interaction of HNO3-HI-citric acid aqueous solutions with CdTe, Zn0.04Cd0.96Te, Zn0.1Cd0.9Te and Cd0.2Hg0.8Te semiconductors. Functional Materials, 25 (3). pp. 471-476. ISSN 1027-5495

Горбик, П. П. and Кусяк, Н. В. and Петрановська, А. Л. and Оранська, О. І. and Абрамов, М. В. and Опанащук, Н. М. (2018) Cинтез та властивості магніточутливих наноструктур із карбонізованою поверхнею. Хімія, фізика та технологія поверхні, 9 (2). pp. 176-189. ISSN 2079-1704

К

Камінський, О. М. (2018) Адсорбційна іммобілізація цис-дихлордіамінплатини та йонних форм важких металів магніточутливими нанокомпозитами з різною природою поверхні. PhD thesis, Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка.

Камінський, О. М. and Чайка, М. В. (2018) Інструктивно – методичні матеріали до організації самостійної та індивідуальної роботи студентів з навчальної дисципліни «Історія хімії» (навчально – методичний посібник) для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 102 Хімія. [Teaching Resource]

Кусяк, А. П. (2018) Адсорбційна активність поверхні в концепції багаторівневих нанокомпозитів з функціями нанороботів. PhD thesis, Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка.

П

Панасюк, Д. Ю. and Войналович, М. М. and Чмут, Є. І. and Чайка, М. В. and Томашик, З. Ф. and Томашик, В. М. (2018) Закономірності хіміко-динамічного полірування СdTe та твердих розчинів ZnxCd1-xTe бромвиділяючими травильними композиціями K2Cr2O7 – HBr – етиленгліколь. In: II Всеукраїнська наукова конференція “Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи”, 16 травня 2018 р., Житомир.

Т

Тітов, Ю. О. and Білявіна, Н. М. and Слободяник, М. С. and Тимошенко, М. В. and Чумак, В. В. (2018) Вплив ізовалентного заміщення атомів лантану в BaLa4Ti4O15 на будову його шаруватої перовськітоподібною структури. Доповіді національної академії наук України (3). pp. 104-109. ISSN 1025-6415

Тітов, Ю. О. and Слободяник, М. С. and Чумак, В. В. and Полубінський, В. В. (2018) Ізовалентне заміщення атомів в шаруватій структурі титанатів Ban–4La4Тіn-1O3n (n=4–6). Вопросы химии и химической технологии (1). pp. 46-50. ISSN 0321-4095

Ч

Чайка, М. В. and Денисюк, Р. О. and Томашик, З. Ф. and Томашик, В. М. (2018) Хімічна взаємодія CdTe, ZnxCd1–xTe та CdxHg1–xTe з водними розчинами К2Cr2O7–HBr (HCl). Вопросы химии и химической технологии (1). pp. 51-56. ISSN 0321-4095

Чайка, М. В. and Камінський, О. М. (2018) Інструктивно-методичні матеріали до лабораторних занять із навчальної дисципліни «Шкільний курс неорганічної хімії» (навчально-методичний посібник) для студентів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 014.06 Середня освіта (Хімія). [Teaching Resource]

Чайка, М. В. and Камінський, О. М. (2018) Інструктивно-методичні матеріали до організації самостійної та індивідуальної роботи студентів з навчальної дисципліни «Шкільний курс неорганічної хімії» (навчально-методичний посібник) для студентів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 014.06 Середня освіта (Хімія). [Teaching Resource]

Чайка, М. В. and Маланич, Г. П. and Корчовий, А. А. (2018) Розробка і оптимізація методики хіміко-механічного полірування поверхні CdxHg1-xTe травниками K2Cr2O7 – HBr – етиленгліколь. In: Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників з міжнародною участю “Лашкарьовські читання”, 4-6 квітня 2018 р., Київ.

Чайка, М. В. and Томашик, В. М. and Томашик, З. Ф. and Маланич, Г. П. and Корчовий, А. А. (2018) Розробка і оптимізація травників K2Cr2O7 – HBr –етиленгліколь для хіміко-механічного полірування поверхні монокристалів CdTe та ZnxCd1-xTe. In: 8-ма Міжнародна науково-технічна конференція “Сенсорна електроніка і мікросистемні технології”, 28 травня – 1 червня 2018 р., Одеса.

Чайка, М. В. and Томашик, З. Ф. and Томашик, В. М. (2018) Особливості формування бромвиділяючих травильних композицій для хімічної обробки поверхні СdTe. In: II Всеукраїнська наукова конференція “Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи”, 16 травня 2018 р., Житомир.

Чайка, М. В. and Томашик, З. Ф. and Томашик, В. М. (2018) Хімічне розчинення монокристалів CdTe та ZnxCd1-xTe у водних розчинах К2Cr2O7 – HBr – тартратна кислота. In: XX Українська конференція з неорганічної хімії до 100-річчя заснування Національної академії наук України за участю закордонних учених, 17-20 вересня 2018 р., Дніпро.

Чайка, М. В. and Томашик, З. Ф. and Томашик, В. М. and Маланич, Г. П. and Денисюк, Р. О. (2018) Хімічне травлення монокристалів CdTe, ZnxCd1-xTe та CdxHg1-xTe водними розчинами K2Cr2O7 – HBr – ацетатна кислота. Науковий вісник Чернівецького університету (805). pp. 46-52. ISSN 2223-1722

Чайка, М. В. and Томашик, З. Ф. and Томашик, В. М. and Маланич, Г. П. and Корчовий, А. А. (2018) Особливості хімічного розчинення монокристалів CdTe, ZnxCd1–xTe та CdxHg1–xTe у водних розчинах K2Cr2O7–HBr–C4H6O6. Вопросы химии и химической технологии (6). pp. 99-106. ISSN 0321-4095

Чумак, В. В. (2018) Хімера №3. Кафедра хімії.

Чумак, В. В. (2018) Хімера №4. Кафедра хімії.

Чумак, В. В. (2018) Хімера №5. Кафедра хімії.

Я

Яновська, Е. С. and Савченко, І. О. and Полонська, Я. В. and Ольховик, Л. А. and Стернік, Д. and Кичкирук, О. Ю. (2018) Сорбційні властивості щодо iонів токсичних металів сапоніту, in situ модифікованого полі[n-(4-карбоксифеніл)метакриламідом]. Український хімічний журнал, 84 (2). pp. 67-73. ISSN 0041-6045

This list was generated on Sat Sep 26 08:20:30 2020 EEST.