Items where Division is "Educational and Research Institute of Pedagogics > Department of Pedagogy" and Year is 2003

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | А | Б | В | Д | К | Л | М | Н | П | С | Ш
Number of items: 35.

Є

Єремеєва, В. М. (2003) Підготовка вчителя до здійснення індивідуального підходу (20-40 роки XX століття). Національна освіта у контексті творчості А. Макаренка: Зб. наук. праць. pp. 119-122.

Єршова, Л. М. (2003) Жіноча пансіонна освіта на Волині (кінець ХVІІІ — початок ХІХ століття). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 168-171. ISSN 2076-6173

А

Агапов, Ю. Ю. (2003) Колектив як основа формування відповідальності й патріотизму учнів. Національна освіта у контексті творчості А. Макаренка: Зб. наук. праць. pp. 93-94.

Антонова, О. Є., Дубасенюк, О. А., Сидорчук, Н. Г., Ковальчук, В. А., Єремеєва, В. М., Вітвицька, С. С. (2003) Наукова школа: центр професійної підготовки педагогічних кадрів. Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка.

Антонова, О. Є. (2003) Інноваційні підходи до екологічного виховання учнів. Проблеми формування екологічної свідомості особистості : Зб. наук. праць.. pp. 16-19.

Антонова, О. Є. (2003) До проблеми організації навчання обдарованих студентів. Педагогічний пошук молодих дослідників України: Збірник студентських наукових праць, 2. pp. 12-18.

Антонова, О. Є. (2003) Общепедагогическая подготовка будущего учителя как условие качества его профессионализма. VII Царскосельские чтения //Материалы Международной научно-практической конференции, 4. pp. 95-97.

Антонова, О. Є. (2003) Професійна підготовка педагогічно обдарованої молоді (у контексті ідей А.С.Макаренка). Національна освіта у контексті творчості А.С.Макаренка: Зб. наук. праць. pp. 104-107.

Антонова, О. Є. (2003) Технология формирования у будущего учителя базовых педагогических знаний как фактор повышения качества его подготовки. Акмеология 2003 /Кузьмина Н.В., Зимичев А.М. составление и редакция. pp. 3-9.

Антонова, О. Є. (2003) Формування у майбутніх учителів базових знань з педагогіки. Наукова школа: центр професійної підготовки педагогічних кадрів: Науковий збірник. pp. 41-63.

Антонова, О. Є., Дубасенюк, О. А., Семенюк, Т. В. (2003) Професійна підготовка майбутнього вчителя до педагогічної діяльності. Other. Житомир. держ. пед. ун-т, Житомир.

Б

Березюк, О. С. (2003) Деякі аспекти формування творчої особистості майбутнього вчителя у педагогічній спадщині А.С. Макаренка. Національна освіта у контексті творчості А.Макаренка: Зб. наук. праць. pp. 107-109.

В

Власенко, О. М. (2003) Проблема екологічного виховання школярів – основна складова навчально-виховної роботи. Проблеми формування екологічної свідомості особистості /За ред. О.А.Дубасенюк, О.Є.Антонової: Зб. наук. праць. pp. 25-28.

Власенко, О. М. (2003) Проблема цінностей у педагогічній системі А.С. Макаренка. Національна освіта у контексті творчості А.Макаренка: Зб. наук. праць. pp. 64-66.

Вітвицька, С. С. (2003) Проблеми соціоекологічного виховання у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського. Проблеми формування екологічної свідомості особистості /За ред. О.А.Дубасенюк, О.Є.Антонової: Зб. наук. праць.. pp. 6-9.

Вітвицька, С. С., Березюк, О. С. (2003) Форми практичної природоохоронної діяльності школярів. Проблеми формування екологічної свідомості особистості /За ред. О.А.Дубасенюк, О.Є.Антонової: Зб. наук. праць. pp. 21-24.

Вітвицька, С. С., Осадча, З. А. (2003) Педагогічна система А.С. Макаренка як одне із важливих джерел розвитку сучасного родинно-шкільного виховання. Національна освіта у контексті творчості А. Макаренка: Зб. наук. праць. pp. 24-28.

Д

Дубасенюк, О. А. (2003) А.С. Макаренко про роль вихователя і виховного процесу у формуванні особистості. Національна освіта у контексті творчості А.Макаренка: Зб. наук. праць. pp. 6-10.

Дубасенюк, О. А. (2003) Підготовка майбутніх учителів до екологічного виховання учнів. Проблеми формування екологічної свідомості особистості /За ред. О.А.Дубасенюк, О.Є.Антонової: Зб. наук. праць. pp. 3-6.

К

Ковальчук, В. А. (2003) До проблеми екологічної освіти школярів. Проблеми формування екологічної свідомості особистості /За ред. О.А.Дубасенюк, О.Є.Антонової: Зб. наук. праць. pp. 19-21.

Ковальчук, В. А. (2003) Проблема формування соціальної компетентності майбутніх учителів. Національна освіта у контексті творчості А. Макаренка: Зб. наук. праць. pp. 110-113.

Л

Левківський, М. В. (2003) Педагогіка А.С. Макаренка і сучасність. Педагогічна Житомирщина. (2(16)). pp. 11-15.

Левківський, М. В. (2003) Педагогіка А.С. Макаренка і сучасність. Педагогічна Житомирщина (2(16)). pp. 11-15.

Левківський, М. В. (2003) Соціально-громадянська відповідальність особистості. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки., 1 (52). pp. 44-47.

Левківський, М. В. (2003) Творчий досвід А.С. Макаренка і сучасність. Національна освіта у контексті творчості А.Макаренка: Зб. наук. праць. pp. 1-6.

Левківський, М. В., Антонова, О. Є., Вітвицька, С. С., Дубасенюк, О. А., Ковальчук, В. А., Сидорчук, Н. Г. (2003) Національна освіта у контексті творчості А.Макаренка: Зб. наук. праць /За ред. проф. М. В. Левківського. Житомир: ЖДЦНТІЕІ,.

М

Мирончук, Н. М. (2003) Розвиток культури взаємин у підлітків. Національна освіта у контексті творчості А.Макаренка: Зб. наук. праць. pp. 49-50.

Н

Новіцька, І. В. (2003) А.С. Макаренко і розвиток педагогічної майстерності вчителя. Національна освіта у контексті творчості А. Макаренка: Зб. наук. праць. pp. 145-146.

Новіцька, І. В. (2003) Формування екологічних умінь майбутніх учителів. Проблеми формування екологічної свідомості особистості /За ред. О.А.Дубасенюк, О.Є.Антонової: Зб. наук. праць. pp. 41-45.

П

Павленко, В. В. (2003) А.С. Макаренко про роль батьківського авторитету у вихованні дітей. Національна освіта у контексті творчості А. Макаренка: Зб. наук. праць. pp. 97-99.

Петронговський, Р. Р., Левківський, М. В. (2003) Теорія і практика формування патріотизму старшокласників:. Discussion Paper. "Полісся", Житомир.

С

Сахневич, І. Д. (2003) Громадянського самовизначення учнів ПТУ. Національна освіта у контексті творчості А.Макаренка: Зб. наук. праць. pp. 79-83.

Сидорчук, Н. Г. (2003) А.С.Макаренко і становлення вітчизняної педагогіки. Національна освіта у контексті творчості А.Макаренка: Зб. наук. праць. pp. 19-24.

Сидорчук, Н. Г. (2003) Місце науково-дослідної роботи у системі екологічного виховання. Проблеми формування екологічної свідомості особистості /За ред. О.А.Дубасенюк, О.Є.Антонової: Зб. наук. праць. pp. 13-16.

Ш

Шквир, О. Л. (2003) А.С. Макаренко і здійснення класними керівниками особистісно зорієнтованого виховання. Національна освіта у контексті творчості А. Макаренка: Зб. наук. праць. pp. 129-131.

This list was generated on Wed Mar 29 18:41:21 2023 EEST.