Items where Division is "Educational and Research Institute of Pedagogics > Department of Pedagogy" and Year is 2005

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | А | Б | Д | Л | П
Number of items: 23.

Є

Єршова, Л. М. (2005) Становище жіночої освіти на Волині в період інтенсивної русифікації регіону (1831 — 1861). Українська полоністика (2). pp. 101-109.

А

Антонова, О. Є., Вітвицька, С. С., Дубасенюк, О. А., Ковальчук, В. А., Сидорчук, Н. Г., Єремеєва, В. М. (2005) Наукова школа: центр професійної підготовки педагогічних кадрів. Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка.

Антонова, О. Є. (2005) Майбутній учитель як суб’єкт акмеологічної творчості. Акмеологія – наука ХХІ століття: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 228-231.

Антонова, О. Є. (2005) Обдарованість: досвід історичного та порівняльного аналізу. Discussion Paper. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Антонова, О. Є. (2005) Технологічний підхід до розвитку педагогічної обдарованості майбутнього вчителя. Перспективні педагогічні технології в систем неперервної освіти: Матеріали Всеукраїнської науково-пошукової конференції., 2. pp. 178-188.

Антонова, О. Є. (2005) Технологія розвитку педагогічної обдарованості майбутнього вчителя. Наукова школа: центр професійної підготовки педагогічних кадрів: Науковий збірник. pp. 65-85.

Антонова, О. Є. (2005) Технологія розвитку творчої особистості майбутнього педагога у процесі викладання педагогічних дисциплін. Социальные технологии: Актуальные вопросы теории и практики: Международный Межвузовский сборник научных работ (28). pp. 13-22.

Антонова, О. Є. (2005) Формування у майбутніх учителів базових знань з педагогіки. Наукова школа: центр професійної підготовки педагогічних кадрів: Науковий збірник: вид. 2-ге, доповнене. pp. 48-46.

Антонова, О. Є., Бобракова, Т. (2005) Особливості обдарованої дитини та їх врахування у навчально-виховному процесі. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами інноваційних освітніх технологій (2). pp. 118-121.

Антонова, О. Є., Дубасенюк, О. А. (2005) Технологія організації та проведення Всеукраїнської студентської олімпіади з педагогіки. Збірник науково-методичних праць переможців конкурсу у номінаціях міжнародних виставок навчальних закладів „Сучасна освіта в Україні. pp. 136-145.

Антонова, О. Є., Ревчук, Т. І. (2005) Підготовка майбутнього вчителя до педагогічної творчості. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами інноваційних освітніх технологій (2). pp. 121-126.

Б

Бісик, Н. М. (2005) Інноваційні технології у вихованні культури взаємин старших підлітків. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 217-220.

Бісик, Н. М. (2005) Підготовка майбутнього вчителя до формування культури взаємин у колективі старших підлітків. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 178-181. ISSN 2076-6173

Д

Дубасенюк, О. А. (2005) Теорія і практика професійної виховної діяльності педагога: Монографія. Other. Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, Житомир.

Дубасенюк, О. А., Іванченко, А. В., Сбруєва, А. А., Антонова, О. Є. (2005) Педагогічна практика: Навчально-методичний посібник. [Teaching Resource]

Л

Левківський, М. В. (2005) Відповідальність школярів у гуманістичному вимірі. Духовна культура особистості в контексті розвитку громадянського суспільства: Науково-методичний збірник / За ред. М.М. Заброцького, І.І. Якухно.. pp. 92-95.

Левківський, М. В. (2005) Морально-правова відповідальність – домінанта соціальної зрілості старшокласників. Зб. наук. праць Полтавського державного педагогічного університету. (5 (44)). pp. 198-204.

Левківський, М. В. (2005) Соціальна зрілість старшокласників (підходи до формування). Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Зб. наук. праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету (32). pp. 85-87.

Левківський, М. В. (2005) Соціальна зрілість старшокласників: проблема формування. Вісник Львівського університету (2). pp. 135-138.

Левківський, М. В. (2005) Соціальне зростання старшокласників у контексті процесів соціалізації. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Збірник наукових праць. pp. 69-74.

Левківський, М. В. (2005) Формування компетентності вчителя. Перспективні педагогічні технології в системі неперервної освіти: Матер. Всеукр. наук-практ. конф., 2. pp. 163-172.

П

Павленко, В. В. (2005) З історії діяльності іноземних педагогів на Волині (ХІХ – поч. ХХ ст.). Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами інноваційних освітніх технологій: Зб. наук. праць (2). pp. 167-170.

Павленко, В. В. (2005) Науково-просвітницька діяльність Ф. Штейнгеля на Волині. Підготовка вчителя у контексті Європейського освітнього простору: Зб. наук. праць. pp. 208-211.

This list was generated on Wed Mar 29 19:08:44 2023 EEST.