Items where Division is "Educational and Research Institute of Philology and Journalism > Department of Ukrainian language and methods of its teaching" and Year is 2005

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 19.

Гримашевич, Г. І. (2005) Номінація традиційних головних уборів заміжньої жінки в говірках Середнього Полісся. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (13). pp. 93-105.

Гримашевич, Г. І. (2005) Повір’я про одяг та взуття Овруччини. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (13). pp. 177-192.

Дяченко, Н. М. (2005) Проблема тотожності слова на прикладі відсоматичних семантичних дериватів. Діалектологічні студії. 5: Фонетика, морфологія, словотвір. (5). pp. 251-256.

Конобродська, Валентина (2005) Граматичні особливості обрядової номінації та їх культурно-міфологічна зумовленість. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (13). pp. 81-92.

Конобродська, Валентина (2005) Перша сесія наукової школи-семінару "Актуальні проблеми етнолінгвістики". Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (13). pp. 193-195.

Мойсієнко, В. М. (2005) Континуанти давнього *ę у поліських говорах. Українська мова (2). pp. 71-88.

Мойсієнко, В. М. (2005) Метрична книга села Мелені – пам’ятка української мови XVIIІ ст. Діалектологічні студії. Фонетика, морфологія, словотвір (5). pp. 49-59.

Мойсієнко, В. М. (2005) Написання слів із графемами ъ, ь у пам’ятках північноукраїнського ареалу ХVІ - ХVІІ ст. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (14). pp. 20-26.

Мойсієнко, В. М. (2005) Про статус “руської мови” у часи Великого князівства Литовського та Речі Посполитої. Мовознавство (1). pp. 81-96.

Мойсієнко, В. М. (2005) Терміни для називання мови, якою писані кириличні пам’ятки на українських і білоруських землях у XІV-XVIІ ст. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія „Лінгвістика” (2). pp. 21-30.

Титаренко, В. М. (2005) Іншомовний вплив на морфологічний рівень староукраїнської ділової мови XVI – XVII ст. (На матеріалі актових книг північноукраїнського ареалу). Діалектологічні студії: Фонетика, морфологія, словотвір (5). pp. 135-143.

Титаренко, В. М. (2005) Розвиток семантики полонізмів у середньополіських говірках. Українська полоністика (2). pp. 190-198.

Царалунга, І. Б. (2005) Антропонімоформант -ан і ойконіми на -ани (-яни). Актуальні питання антропоніміки : зб. наук. пр. (1). pp. 237-242.

Царалунга, І. Б. (2005) Локально-етнічні ойконіми на -ани (-яни): назви топографічного характеру. Мандрівець (6). pp. 42-51.

Царалунга, І. Б. (2005) Локально-етнічні топоніми на -ани (-яни). Ономастика і апелятиви : зб. наук. пр. (24). pp. 138-143.

Царалунга, І. Б. (2005) Особливості відетнонімних та відкатойконімних власних географічних назв. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. пр. та доп. Всеукр. наук. конф., 12–13 трав. 2005 р. (1). pp. 63-65.

Царалунга, І. Б. (2005) Складені ойконіми на -ани (-яни). Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції „Слов’яни: історія, мова, культура”, 18 трав. 2005 р. (1). pp. 60-62.

Царалунга, І. Б. (2005) Християнські імена та українські ойконіми на -ани(-яни). Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : зб. наук. пр. (13). pp. 89-91.

Шевчук, Т. О. (2005) Твори Катерини Білокур на заняттях із української мови у ВНЗ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 149-151. ISSN 2076-6173

This list was generated on Thu Aug 18 17:07:38 2022 EEST.