Items where Division is "Educational and Research Institute of Philology and Journalism > Department of Ukrainian language and methods of its teaching" and Year is 2006

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 12.

Гримашевич, Г. І. (2006) Концепція взаємодії літературної мови та діалектів у мовознавчій спадщині Івана Франка. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (15). pp. 209-215.

Дяченко, Н. М. (2006) Вторинна номінація крізь призму діалектологічних студій. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 240-242. ISSN 2076-6173

Дяченко, Н. М. (2006) Відсоматичні утворення у говірках як об’єкт гніздового опису. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Зб. наук. пр. (21). pp. 99-103.

Конторчук, Г. К. and Шевчук, М. В. (2006) Синтаксичні засоби емотивної експресії в казках І. Франка. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (15). pp. 187-195. ISSN 2220-7996

Мойсієнко, В. М. (2006) Відбиття перезвуку е > о після шиплячих у староукраїнських пам’ятках. Волинь філологічна: текст і контекст. Творчість Агатангела Кримського у контексті європейської та світової культури (1). pp. 94-101.

Мойсієнко, В. М. (2006) Мовна ситуація в Україні у першій половині XVII ст. та її відбиття у практиці ведення актових книг міських канцелярій. Україна – Польща: мовно-культурологічний діалог слов’янства. Київські полоністичні студії. Зб. наук. праць (8). pp. 83-102.

Мойсієнко, В. М. (2006) Фонетична система українських поліських говорів у ХVІ-ХVІІ ст. Other. Видавництво ЖДУ імені Івана Франка.

Титаренко, В. М. (2006) Вплив польської мови на фонетичну систему староукраїнської ділової мови (на матеріалі пам’яток XVI – XVII ст. північноукраїнського ареалу). Лінгвістичні студії: Зб. наук. пр. / Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького (1). pp. 134-139.

Титаренко, В. М. (2006) Слова іншомовного походження у розвитку синонімії староукраїнської мови (на матеріалі північноукраїнських пам’яток XVI – XVII ст.). Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. Збірник наукових праць. (2). pp. 256-260.

Царалунга, І. Б. (2006) Загальний стан дослідження топонімів на -ани (-яни) у слов’янському мовознавстві. Вісник Львівського університету. Сер. : Філологічна, 1 (38). pp. 185-191.

Царалунга, І. Б. (2006) Типові твірні основи ойконімів з формантом -ани (-яни). Актуальные вопросы славянской ономастики. Славянская ономастика в этимологическом, хронологическом и ареальном аспектах : материалы III Междунар. науч. конф., Гомель, 6–7 октяб. 2006 г. (1). pp. 250-258.

Янчук, Н. В. (2006) Проблема вивчення мови в мовознавчій спадщині Івана Франка. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (15). pp. 203-208.

This list was generated on Thu Aug 18 17:10:01 2022 EEST.