Items where Division is "Educational and Research Institute of Philology and Journalism > Department of Ukrainian language and methods of its teaching" and Year is 2018

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 19.

Гримашевич, Г. І. (2018) Актуальність дослідження прислівникової лексики середньополіських говірок. Академічні читання (9 (12)). pp. 70-73.

Гримашевич, Г. І. (2018) Жити повно, широко і скоро»: функціонально-стилістичне навантаження прислівників у поетичних текстах Олега Ольжича. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (29). pp. 4-10. ISSN 2220-7996

Гримашевич, Г. І. (2018) Навчальна дисципліна «Українська діалектологія» в контексті підготовки майбутніх філологів. Підготовка фахівців у контексті становлення Нової української школи: збірник наукових праць, 2. pp. 54-59.

Гримашевич, Г. І. and Мойсієнко, В. М. (2018) Єдність у різноманітності. Поліщуки. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, pp. 4-7.

Доброльожа, Г. М. (2018) Епістолярна спадщина О. Ольжича як об’єкт мовознавчих студій. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (29). pp. 10-16. ISSN 2220-7996

Доброльожа, Г. М. and Приймак, А. М. (2018) Ареальна фразеологія як складова частина концептуального сприйняття світу українцями. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (2 (88)). pp. 16-21. ISSN 2076-6173

Дяченко, Н. М. (2018) Соматична лексика в поетичному просторі О. Ольжича. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (29). pp. 16-22. ISSN 2220-7996

Дяченко, Н. М. and Ващенко, Н. С. (2018) Комунікативна стратегія «гра на зниження» в політичній риториці Олега Ляшка. Академічні читання / Тематичний збірник наукових праць із соціально-гуманітарних проблем. (9(12)).

Дяченко, Н. М. and Халін, В. В. (2018) Вербалізація ціннісного компонента образу людини культури у творах для дітей В. Сухомлинського. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (2 (88)). pp. 27-33. ISSN 2076-6173

Мойсієнко, В. М. (2018) ЛѢКАРСТВО… від приспаного розуму людського або перекладацька майстерність Дем’яна Наливайка. Rozprawy Komisji Językowej ŁTN, LXVI. pp. 297-318. ISSN 0076-0390

Мойсієнко, В. М. (2018) Протографи і мова Лавришівського Євангелія. Лавришівське Євангеліє XIV століття. Видання факсимільного типу. Дослідження. pp. 431-464.

Мойсієнко, В. М. (2018) Словотвірні особливості північноукраїнського наріччя у XVI – XVII ст. Іменник. Східнослов’янські мови в їх історичному розвитку. Збірник наукових праць, присвячений 70-річчю від дня народження професора Петра Івановича Білоусенка. pp. 84-96.

Мойсієнко, В. М. (2018) Удоступнення пам’яток – шлях до інтенсифікації та об’єктивності досліджень з історії мови. Українська мова (4). pp. 64-71. ISSN 1682-3540

Титаренко, В. М. (2018) Запозичення з романських мов у північноукраїнських пам'ятках XVI–XVII ст. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (1 (87)). pp. 162-166. ISSN 2076-6173

Титаренко, В. М. (2018) Фонетико-графічна параметризація полонізмів в історичному словнику запозичених слів. Українська полоністика (15). pp. 3-14. ISSN 2220-4555

Шарапа, М. В. (2018) Міфологічні мотиви культу предків у середньополіському обрядовому тексті весняно-літнього календарного циклу. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (2 (88)). pp. 39-44. ISSN 2076-6173

Янчук, Н. В. (2018) Функціонування вставних конструкцій у листах Олега Ольжича. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (29). pp. 22-27. ISSN 2220-7996

Ящук, Л. В. (2018) Кременецька земська книга 1578 року. ПП Дятлик М. С., Кременець. ISBN 978-617-515-293-5

Ящук, Л. В. (2018) Прізвищеві назви Житомирщини XVI-XVII ст. із суфіксом енко. Студії з ономастики та етимології 2017-2018. pp. 200-211.

This list was generated on Mon Jul 4 05:19:26 2022 EEST.