Items where Division is "Faculty of Natural Sciences > Department of Ecology and Geography" and Year is 2011

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: U | V | І | А | Б | В | Г | К | Н | Х
Number of items: 18.

U

Uvaeva, О. І. (2011) Population characteristics of the mollusks of the genus Viviparus (Mollusca: Gastropoda) in Ukraine. Problemy współczesnej malakologii 2011. p. 85.

V

Vlasenкo, R. Р. and Mezhzherіn, S. V. and Garbar, А. V. and Kotsuba, Yu. (2011) Polyploid races, genetic structure and morphological features of earthworm Aporrectodea rosea (Savigny, 1826) (Oligohaeta: Lumbricidae) in Ukraine. Comparative Cytogenetics, 5 (2). pp. 91-103.

І

Іщук, С. І. and Гладкий, О. В. (2011) Ринкові механізми підвищення економічної ефективності підприємства в системі менеджменту регіонального розвитку. Економічна та соціальна географія, 63. pp. 23-29.

Іщук, С. І. and Казмірчук, М. І. (2011) Паливно-енергетичний комплекс Київської області (ретроспективний аналіз). Економічна та соціальна географія (63). pp. 129-136.

А

Алпатова, О. М. (2011) Черепашкові амеби прісних водойм житомирського Полісся. Збірник наукових праць "біологічні дослідження-2011". pp. 25-26.

Алпатова, О. М. (2011) Сезонная динамика раковинных амеб (testacealobosea; testaceafilosea) в р. Гуйва (Житомирское Полесье, Украина). In: IV Міжнародний Симпозіум, присвячений памяті чл.-кор. АН СРСР (РАН) Ю.І. Полянського, 17-21 жовтня 2011 , Тольятті, Росія.

Алпатова, О. М. (2011) Черепашкові амеби прісних водойм Житомирського Полісся. БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 2011 Матеріали II науково-практичної конференції для молодих учених та студентів. pp. 26-27.

Б

Буднік, С. В. (2011) Динамика влажности почвы склонов при снеготаянии. Аграрная наука (5). pp. 6-8.

Бурлака, В. А. and Хом’як, І. В. (2011) Фітоіндикаційний аналіз стійкості природних кормових угідь до пасовищної дегресії. Біологічні дослідження 2011. pp. 83-85. (In Press)

В

Василенко, О. М. (2011) Вплив низьких концентрацій іонів цинку на розмір середньодобового раціону ставковиків (Mollusca: Pulmonata: Lymnaeidae). Вісник Львівського університету (56). pp. 136-140. ISSN 0206-5657

Г

Гарбар, А. В. and Чернишова, Т. Н. (2011) Клональная изменчивость Limax Flavus (Pulmonata, Limacidae): аллозимный, кариологический и морфологический анализ. Vestnik zoologii (45). pp. 3-9.

Гарбар, А. В. and Чернышова, Т. Н. (2011) Клональная изменчивость Limax Flavus (Pulmonata, Limacidae): аллозимный, кариологический и морфологический анализ. Вестник зоологии (1). pp. 3-9.

Гарбар, А. В. and Чернышова, Т. Н. (2011) Клональная изменчивость Limax flavus (Pulmonata, Limacidae): аллозимный, кариологический и морфологический анализ. Vestnik zoologii (1). pp. 3-9.

Гарбар, А. В. and Чернышова, Т. Н. and Гарбар, Д. А. (2011) Генетическая структура популяций и морфологическая изменчивость Limax maximus (Linnaeus, 1758) (Pulmonata, Limacidae) Правобережной Украины. Ruthenica, 21 (1). pp. 1-8.

К

Костюк, В. С. (2011) Діагностичні ознаки і питання видового складу річкових раків Astacus (Fabricius, 1775) в межах України. Зоологічний кур'єр (5). p. 26.

Н

Нестерчук, І. К. (2011) Геоекологічний аналіз:концептуальні підходи, сталий розвиток. Technical Report. Житомир.

Х

Хом’як, І. В. (2011) ФІТОІДИКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСФОРМАЦІЇ РОСЛИННИХ УГРУПОВАНЬ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ПРИРОДНОЇ РОСЛИННОСТІ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ. Экосистемы, их оптимизация и охрана (5). pp. 58-65.

Хом’як, І. В. (2011) ПРОБЛЕМА ЕКОТОНУ В КЛАСИФІКАЦІЇ ЕКОСИСТЕМ. НАУКОВІ ЗАПИСКИ НаУКМА. Біологія та екологія, 119. pp. 70-72. ISSN 0372-6436

This list was generated on Fri Aug 12 15:07:54 2022 EEST.