Items where Division is "Faculty of Natural Sciences > Department of Ecology and Geography" and Year is 2014

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 37.

Kadlubovska, N. S. (2014) Karyotype of arion vulgaris moquin-tandon, 1856 (Gastropoda: Pulmonata: Arionidae). Folia Malacologica, 22 (4). pp. 283-287. ISSN 1506-7629

Mezhzherin, S. V. and Pukhtayevych, P. P. and Tsyba, А. А. (2014) Absorbing hybridization of cobitis taenia and sabanejewia aurata (Cypriniformes, Cobitidae) in water reservoirs of northern Ukraine connected with diploid-polyploid complex formation. Vestnik zoologii, 48 (6). pp. 503-510.

Івашків, Т. М. (2014) Дослідження популяційних характеристик Viviparus viviparus (Linne, 1758) у водоймах Полісся. [Experiment] (Unpublished)

Івашків, Т. М. and Уваєва, О. І. (2014) ЧАСОВА МІНЛИВІСТЬ ВІКОВОЇ СТРУКТУРИ ПОПУЛЯЦІЙ КАЛЮЖНИЦІ РІЧКОВОЇ (PECTINIBRANCHIA, VIVIPARIDAE). Біологічні дослідження 2014. pp. 146-147.

Іщук, С. І. and Бабинюк, Л. Б. (2014) Територіальна організація харчової промисловості Прикарпатського промислового району. Економічна та соціальна географія, 2 (70). pp. 213-220.

Іщук, С. І. and Казмірчук, М. І. (2014) Відновлювана енергетика України: регіональний аналіз. Економічна та соціальна географія, 1 (69). pp. 201-206.

Алпатова, О. М. (2014) Основні екологічні групи черепашкових амеб (Testacealobosia; Silicofilosea) Українського Полісся. Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна (1126). pp. 79-85.

Алпатова, О. М. (2014) Сучасний стан системи найпростіших та місце в ній черепашкових амеб Житомирського i Київського Полісся. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (13(29)). pp. 67-69.

Буднік, С. В. (2014) Creation of ecologically agrarian landscape. J. Wetlands Biodiversity (4). pp. 153-157.

Гарбар, О. В. and Гарбар, Д. А. and Павлушкіна, О. В. (2014) Дощові черви м. Новограда-Волинського: структура угруповань в залежності від рівня трансформації екосистем. Тези Міжвузівської науково-практичної конференції студентів аспірантів і молодих учених "Екологічний розвиток країни в рамках Європейської інтеграції". pp. 51-52.

Гарбар, О. В. and Кадлубовська, Н. С. and Гарбар, Д. А. (2014) Структура комплекса Ariona subfuscus (Gastropoda, Arionidae) Правобережного Полесья и Лесостепи. "Фундаментальні та прикладні дослідження в біолгії": III Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих учених. p. 45.

Гарбар, О. В. and Кадлубовська, Н. С. and Гарбар, Д. А. (2014) Структура комплексу Arion Subfuscus (Gastropoda, Arionidae) на території правобережного Полісся та лісостепу. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (66). pp. 228-233. ISSN 0206-5657

Гарбар, О. В. and Кадлубовська, Н. С. and Гарбар, Д. А. (2014) Структура комплексу Arion Subfuscus (Gastropoda, Arionidae) на території правобережного Полісся та лісостепу. Вісник Львівського університету. Серія біологічна. (66). pp. 228-233. ISSN 0206-5657

Гарбар, О. В. and Кадлубовська, Н. С. (2014) Фауна слизнів роду ARION FERUSSAC, 1819 Житомирського Полісся. Природа Полісся: дослідження та охорона. pp. 424-429. ISSN 966-8179-88-4

Гвоздієвська, В. М. (2014) Іхтіофауна річки Случ: розмірно-вікова та статева структура популяцій. ЖДУ ім. І.Франка.

Гвоздієвська, В. М. and Гарбар, О. В. (2014) СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦІЇ ЩУКИ ЗВИЧАЙНОЇ ESOX LUCEUS LINNAEUS, 1758 РІЧКИ СЛУЧ НА ТЕРИТОРІЇ НОВОГРАД- ВОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ. Біологічні дослідження 2014. pp. 114-116.

Гвоздієвська, В. М. and Гарбар, О. В. (2014) ІХТІОФАУНА РІЧКИ СЛУЧ: РОЗМІРНО-ВІКОВА ТА СТАТЕВА СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦІЙ. [Experiment] (Unpublished)

Герасимчук, О. О. and Онищук, І. П. and Коцюба, І. Ю. (2014) ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВОГО СКЛАДУ ТА МОРФОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДОЩОВИХ ЧЕРВІВ (OLIGOCHAETA: LUMBRICIDAE) У ФІТОЦЕНОЗАХ ОСОКОВІ БОЛОТА ТА ГІГРОФІТНІ ЛУКИ. Біологічні дослідження 2014. pp. 118-121.

Головня, М. В. (2014) Генетична структура популяцій фонових видів мокриць (Malacostracea, Oniscidae) Житомирської області. ЖДУ ім. І.Франка.

Головня, М. В. and Гарбар, О. В. (2014) ФАУНА МОКРИЦЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ. Біологічні дослідження 2014. pp. 121-123.

Гусаківська, О. О. and Василенко, О. М. and Хом’як, І. В. (2014) ЕКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІАГНОСТИЧНОГО ВИДУ RUBUS CAESIUS L. Біологічні дослідження 2014. pp. 47-49.

Жморщук, М. В. and Андрійчук, Т. В. and Гарбар, О. В. (2014) ПОШИРЕННЯ МОЛЮСКІВ РОДУ VIVIPARUS MONTFORT, 1810 (GASTROPODA: VIVIPARIDAE) НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ. Біологічні дослідження 2014. pp. 140-141.

Жморщук, М. В. and Гарбар, О. В. (2014) ПОПУЛЯЦІЙНА ТА МІЖВИДОВА МІНЛИВІСТЬ ПАРАМЕТРІВ ХРОМОСОМНОГО НАБОРУ МОЛЮСКІВ РОДУ VIVIPARUS (GASTROPODA: VIVIPARIDAE). [Experiment] (Unpublished)

Кадлубовська, Н. С. and Сімон, Л. В. and Гарбар, О. В. (2014) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ АНАТОМІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ARION FUSCUS ТА A. FASCIATUS. Біологічні дослідження 2014. pp. 147-149.

Межжерін, С. В. and Кокодій, С. В. (2014) Іхітоцен Магістрального Каховського каналу. Інтегроване управління водними ресурсами. pp. 131-138.

Мотиженець, Т. О. and Хом’як, І. В. and Кухарчук, А. Є. (2014) ЕКОЛОГО–ЦЕНОТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІАГНОСТИЧНИХ ВИДІВ КЛАСУ NARDO–CALUNETEA ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ. Біологічні дослідження 2014. pp. 72-73.

Огороднік, О. О. (2014) Порівняльний аналіз генетичної структури природних популяцій Eisenia Foetidа (Savigny,1826) та об’єктів вермікультури. ЖДУ ім. І.Франка.

Огороднік, О. О. and Гарбар, О. В. and Алпатова, О. М. (2014) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ГЕНЕТИЧНОЇ СТРУКТУРИ ПРИРОДНИХ ПОПУЛЯЦІЙ EISENIA FOETIDА (SAVIGNY,1826) ТА ОБ’ЄКТІВ ВЕРМІКУЛЬТУРИ. Біологічні дослідження 2014. pp. 176-177.

Пусташинська, Т. М. and Хом’як, І. В. (2014) ЕКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІАГНОСТИЧНИХ ВИДІВ КЛАСУ ROBINIETEA. Біологічні дослідження 2014. pp. 83-84.

Стадниченко, А. П. and Уваєва, О. І. (2014) Екологічні дослідження Житомирської Малакологічної школи. ТЕЗИ Міжвузівської науково-практичної конференції студентів аспірантів і молодих учених “Екологічний розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”. p. 70.

Супрунчук, М. В. (2014) Каріотип Arion Lusitanicus Mabille, 1868 – нового адвентивного виду фауни України. ЖДУ ім. І.Франка.

Супрунчук, М. В. and Кадлубовська, Н. С. and Гарбар, О. В. (2014) КАРІОТИП ARION LUSITANICUS MABILLE, 1868 – НОВОГО АДВЕНТИВНОГО ВИДУ ФАУНИ УКРАЇНИ. Біологічні дослідження 2014. pp. 202-203.

Сідоровський, С. А. (2014) Каталог ракообразных (Arthropoda: Crustacea) Харьковской области, Украина. Амурский зоологический журнал. pp. 247-252.

Сімон, Л. В. (2014) Анатомічні особливості молюсків роду Arion Ferussac, 1819. ЖДУ ім. І.Франка.

Сінельникова, І. В. and Кухарчук, А. Є. (2014) ГЕНЕТИЧНА СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦІЙ GLOSSIPHONIA COMPLANATA (LINNAEUS, 1758) ЧУДНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Біологічні дослідження 2014. pp. 195-197.

Уваєва, О. І. and Пінкіна, Т. В. (2014) Стан популяцій молюсків Viviparus viviparus (Linne, 1758) у водоймах Полісся. Природа Полісся: дослідження та охорона. pp. 585-590. ISSN 966-8179-88-4

Хом’як, І. В. (2014) Прогнозування стану популяцій рідкісних видів рослин за допомогою фітоіндикаційного аналізу. Природа Полісся: дослідження та охорона. pp. 405-409. ISSN 966-8179-88-4

This list was generated on Mon Oct 3 00:30:44 2022 EEST.