Items where Division is "Educational and Research Institute of Philology and Journalism > Department of Journalism, Advertising and PR" and Year is 2010

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | Б | В | Г | Д | К | М | С | Ч
Number of items: 27.

Є

Євченко, О. В. (2010) Особливості організації текстової єдності у постмодерністському романі І. Кальвіно "Якщо одного разу зимової ночі мандрівник…". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (53). pp. 203-208. ISSN 2076-6173

Б

Башманівський, В. І. (2010) Образ князя Святослава в романі-есе «Мисленне дерево» В. Шевчука та сонетах М. Зерова. Волинь-Житомирщина (20). pp. 23-28.

Башманівський, В. І. (2010) Тема неволі у творчій долі Овдія, Т. Шевченка та М. Зерова. Волинь-Житомирщина (21). pp. 6-14.

Башманівський, В. І. (2010) Тема неволі у творчій долі Овідія, Т. Шевченка та М. Зерова. Волинь-Житомирщина: Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (21). pp. 3-11.

Башманівський, В. І. (2010) Художня концепція пейзажу у творах Остапа Вишні. Літературні студії (21).

В

Василюк, В. І. (2010) Еволюція лайки у творчості П. Тичини. Вітражі. pp. 20-27.

Г

Герасимчук, С. В. (2010) Художні форми алегоричного зображення у Святому Письмі. Літературознавчі студії (4). pp. 16-27.

Герасимчук, С. В. (2010) Загадка як алегоричний прийом у «Житії Ольги». Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. pp. 97-100.

Герасимчук, С. В. (2010) Символіко-алегорична паралель «Київ – Єрусалим» у літературі Київської Русі. Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство: Міжвуз. зб. наук. ст. pp. 7-14.

Герасимчук, С. В. (2010) Художній симбіоз алегоричного та символічного у «Повчанні» Володимира Мономаха. Запорізького національного університету. Філологічні науки. pp. 49-53.

Герасимчук, С. В. (2010) Алегорія хвороби (каліцтва) у давньоукраїнській літературі. Літературознавчі студії / за ред. П. В. Білоуса. pp. 93-100.

Герасимчук, С. В. (2010) Алегорична нарація «Притчі про людську душу і тіло» Кирила Турівського. Мова і культура. pp. 239-244.

Д

Денисевич, О. В. (2010) Вільний асоціативний експеримент як засіб дослідження соціального портрету. Волинь-Житомирщина. pp. 334-340.

Дюжева, К. В. (2010) Давидові псалми в інтерпретації Ліни Костенко. Літературознавчі обрії. Праці молодих учених (18). pp. 144-148.

Дюжева, К. В. (2010) Поетика вираження почуттів у ліриці Ліни Костенко. Наукові записки. Серія «Філологічна». (18). pp. 85-92.

Дюжева, К. В. (2010) Постать Тараса Шевченка в рецепції Ліни Костенко. Волинь -Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. (21). pp. 54-62.

Дюжева, К. В. (2010) Проблемно-стилістична поліваріантність історичних творів шістдесятників (на прикладі Валерія Шевчука та Ліни Костенко). Волинь - Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (20). pp. 72-80.

К

Клименко, Т. Є. (2010) Етнографічні та фольклорні інтенції у тексті "Інститутка" Марка Вовчка. Літературознавчі студії. Випуск 4.. pp. 99-104.

Клименко, Т. Є. (2010) Шевченкові ремінісценції у романі "Чорна рада" П. Куліша: феномен кобзарства. Волинь – Житомирщина : іст.-філолог. зб. з регіон. проблем. (21). pp. 77-79.

М

Масловська, М. В. (2010) Погляди Валерія Шевчука на історію розвитку української культури. Волинь-Житомирщина (20). pp. 119-124.

С

Свінціцька, О. І. (2010) Імплікативно-комунікативні засади світовідношення людини в контексті інтуїтивізму Б. Кроче. Практична філософія : науковий журнал (3 (37)). pp. 195-200.

Свінціцька, О. І. (2010) Джерела формування філософського світогляду Б. Кроче. Філософські дослідження : Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (12). pp. 145-155.

Свінціцька, О. І. (2010) Концепти «естетики як науки» О.Г. Баумгартена та «естетики як мистецтва expression» Б. Кроче: порівняльний аналіз. Історія. Філософія. Релігієзнавство (1-2). pp. 38-43.

Ч

Чернюк, С. Л. (2010) Міфологічна основа української народної казки «Ох». Літературознавчі студії (4). pp. 173-178.

Чернюк, С. Л. (2010) Українські вальдшнепи: концептуальні особливості однойменних творів Остапа Вишні й Миколи Хвильового. Літературознавчі студії (25).

Чернюк, С. Л. (2010) Художня інтерпретація політики Російської імперії в поемі «Сон (Комедія)» Тараса Шевченка. Волинь-Житомирщина: Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (21). pp. 176-182.

Чернюк, С. Л. (2010) Художня інтерпретація політики російської імперії в поемі «Сон (комедія)» Тараса Шевченка. Волинь-Житомирщина (21). pp. 176-183.

This list was generated on Thu Aug 18 14:03:16 2022 EEST.