Items where Division is "Educational and Research Institute of Foreign Philology > Department of English Language and Applied Linguistics" and Year is 2006

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 18.

Article

Андрійчук, Н. М. (2006) Вимоги до науково-методичної підготовки вчителя народних шкіл в учительських семінаріях (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Ч. 2. pp. 7-12.

Андрійчук, Н. М. (2006) Педагогічна та загально-просвітницька діяльність народних учителів. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя засобами інноваційних освітніх технологій : зб. наук. праць. (3). pp. 195-198.

Андрійчук, Н. М. (2006) Початкова народна школа кінця ХІХ – початку ХХ ст. : ретроспектива її становлення. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 115-118.

Войналович, Л. П. (2006) Організаційні передумови розвитку національних освітніх навчальних закладів в Україні в 20-х рр. ХХ століття. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: Зб. наук. праць. pp. 16-18.

Гаращук, К. В. (2006) Освітні реформи неолейбористських урядів кінця XX - початку XXI ст. Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво. pp. 395-398.

Гаращук, К. В. (2006) Особливості неоконсервативних освітніх реформ в Англії в останній чверті ХХ ст. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 64-68.

Григор’єва, Т. Ю. (2006) Курси підготовки вчителів Великої Британії до навчання дорослих. Актуальні проблеми проф.-педагогічної освіти та стратегії розвитку // Зб. наук. праць / За заг. Ред. О.А. Дубасенюк, Л.В. Калініної, О.Є. Антонової.. pp. 181-183.

Григор’єва, Т. Ю. (2006) Особливості викладацької діяльності у дорослій аудиторії. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. (10). pp. 296-299.

Калінін, В. О. (2006) Професійна соціокультурна підготовка майбутнього вчителя іноземної мови у вищому навчальному закладі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 58-63.

Коваль, А. В. and Петранговська, Н. Р. (2006) Навчання студентів немовних вищих навчальних закладів професійно спрямованому монологічному мовленню. Збірник наукових праць Уманського Державного Університету ім. Павла Тичини. Частина 1.. pp. 193-202.

Котнюк, Л. Г. (2006) Information Indivisibility in English Sentences. XI TESOL– Ukraine Conference: English in the 21st century Ukraine: Research Priorities and Perspectives on Language Teaching and Learning. pp. 87-88.

Котнюк, Л. Г. (2006) Особливості вираження комунікативної теми висловлювання в англійській мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 105-107.

Криворучко, Т. В. (2006) Використання інтерактивних технологій при навчанні іншомовного комунікативного читання соціокультурних текстів у початковій школі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 92-95.

Онопрієнко, Т. М. (2006) Семантичні та структурні особливості компаративних епітетів у сучасній англійській мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 90-95.

Пащук, В. С. and Войналович, Л. П. (2006) Особливості комплексу вправ для формування у студентів початкового ступеня мовного факультету вміння вести діалог-обговорення за умов диференційованого навчання. Навчай і навчайся: (укр., англ. та німецькою мовами): Збірник науково-методичних матеріалів, 6. pp. 67-73.

Чумак, Л. М. (2006) "Нові" слова як особливість розвитку сучасної англійської мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 229-231.

Чумак, Л. М. (2006) Акронім як форма скорочення складної лексичної одиниці. Всеукраїнський науковий форум: Сучасна англістика: Стереотипність і творчість: Тези доповідей. pp. 201-203.

Book Section

Котнюк, Л. Г. and Весельська, А. Ц. and Войналович, Л. П. and Коломієць, О. М. and Коротун, Н. Г. (2006) Непрямі способи "Тhe Oblique Moods". In: Непрямі способи "Тhe Oblique Moods". Житомир: Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

This list was generated on Mon Jul 4 06:41:52 2022 EEST.