Items where Division is "Educational and Research Institute of Foreign Philology > Department of English Philology and Translation" and Year is 2006

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | В | З | К | Л | М | Н | О | П | С | Т | Щ
Number of items: 32.

Б

Борисенко, Н. Д. (2006) Конфлікт та кооперація в міжгендерному спілкуванні персонажів британської драми. Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: Зб. наук. праць. - К.: Логос.

Борисенко, Н. Д. (2006) Невербальні засоби спілкування у персонажному дискурсі сучасної британської драми: гендерний аналіз. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 71-74.

Борисов, О. О. (2006) Мовні засоби репрезентації фонаційної зони слоту СИМПТОМ емоційного концепту СТРАХ (на матеріалі творів англомовної художньої прози 18-20 століть). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 156-158.

В

Василюк, І. М. (2006) Лексикографічна презентація дифузних дієслівних лексичних одиниць. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 75-77.

Василюк, І. М. and Рудик, І. М. (2006) Основи теорії і практики перекладу. [Teaching Resource]

З

Зорницький, А. В. (2006) Ліризація драми як вияв літературно-родової дифузії в творчості Теннессі Уїльямса. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 185-188.

Зорницький, А. В. (2006) Лірико-міфологічна драма Теннессі Уїльямса: між Станіславським та Брехтом. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 200-204.

К

Квеселевич, Д. І. and Сасина, В. П. (2006) Термінологічна ідіоматизація змінних словосполучень у сучасній англійській мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 25-26.

Кияк, Т. Р. (2006) Запозичення та інтернаціоналізми у фахових мовах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 32-34.

Кузнєцов, В. Б. (2006) Засоби вираження непрямого мовленнєвого акту квесетива в англо-українському перекладі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 178-182.

Л

Левицький, А. Е. (2006) Навчальний посібник з домашнього читання англійською мовою (У. С. Моем “Пироги та пиво”). Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир. ISBN 966-8456-74-Х

Левицький, А. Е. and Сингаївська, А. В. and Славова, Л. Л. (2006) Вступ до мовознавства. [Teaching Resource]

Левицький, А. Е. and Славова, Л. Л. and Борисенко, Н. Д. (2006) Linguistics. [Teaching Resource]

М

Мосієнко, О. В. (2006) Функції детермінативів сучасної англійської мови: лінгвокогнітивна перспектива. Проблеми семантики, слова, речення та тексту – Вип. 17. – К. : Ки ївськ. нац. лінгв. ун-т.

Н

Нагорська, Т. В. (2006) Функціонування ідіом у промовах Уїнстона Черчілля: риторичний аспект. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 166-169.

Нідзельська, Ю. М. (2006) Ключовий концепт єврейства кошерність: мовне втілення у середовищі англомовного соціуму. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 160-165.

О

Омецинська, О. В. (2006) "Галерея портретів" у романі Олдоса Гакслі "Жовтий Кром". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 173-175.

П

Павленко, Л. І. and Топачевський, С. К. (2006) Формально надмірні висловлення як засіб вираження логічної модальності у діалозі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 131-136.

Подкоритова, О. П. (2006) Художній світ у "Драмі Загрози" Гарольда Пінтера. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 101-104.

Полховська, М. В. (2006) Засоби вираження категоріального значення буття в ранньоновоанглійській мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 184-188.

Прокопенко, В. В. (2006) Лінгвокогнітивні особливості дискурсу у сучасній мовознавчій науці. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 219-222.

С

Савчук, І. І. (2006) Асоціативно-образна і логіко-поняттєва концептуалізація результату суперництва у фразеологічних одиницях сучасної англійської мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 193-195.

Сингаївська, А. В. and Гаращук, Л. А. (2006) Оскар Уайльд. Помаранчовий будинок. Книга II. [Teaching Resource]

Сингаївська, А. В. and Гаращук, Л. А. (2006) Оскар Уайльд. Щасливий принц та інші казки. Книга І. [Teaching Resource]

Сингаївська, А. В. and Маліновський, Е. Ф. (2006) Простий контактний повтор як засіб інформативності в англомовному дискурсі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 77-79.

Сингаївська, А. В. and Мосейчук, О. М. (2006) Функція, функціональність і функціональній клас: функціональній підхід до вивчення ідіоматики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 55-59.

Славова, Л. Л. (2006) Комунікативні стратегії та тактики у сучасному масмедійному політичному дискурсі: зіставний аспект (на матеріалі українських та американських Інтернет-джерел). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 116-117.

Славова, Л. Л. and Соловйова, Л. Ф. (2006) Ділова англійська мова. [Teaching Resource]

Сніховська, І. Е. (2006) Прецедентні лудичні феномени як лінгвокультурно значущі утворення. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 137-140.

Т

Татура, І. В. (2006) "Трагедія мови" як форма абсурдизації драми Ежена Йонеско. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 192-194.

Щ

Щерба, Д. В. (2006) Поняття системи та структури в термінознавстві. Проблеми української термінології: Зб. наук. праць. pp. 15-16.

Щерба, Д. В. (2006) Термін та його дефініція як головні онтологічні поняття термінознавства. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 237-239. ISSN 2076-6173

This list was generated on Fri Aug 12 14:57:18 2022 EEST.