Items where Division is "Faculty of Physical Education and Sport > Department of Medical and Biological Disciplines" and Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: D | А | Б | В | Г | К | Л | Н | П | Р | У | Ч | Ш | Я
Number of items: 37.

D

Danylov, A., Shevchuk, D. (2015) Modern aspects of neuromuscular dysfunction of the bladder in children. Актуальные вопросы детской хирургии: сборник материалов VII Республиканской научно-практической конференции с международным участием, посвя-щенной 30-летию кафедры детской хирургии.

А

Амелічкіна, В. В., Шевчук, Т. В. (2015) Рухова активність школярів – запорука здорового способу життя. Студентська спортивна наука – 2015. Збірник наукових праць. pp. 8-11.

Б

Бовсуновська, М. О., Корнійчук, Н. М., Шевчук, Д. В. (2015) Профілактика захворювань хребетного стовпа засобами фізичного виховання. Студентська спортивна наука – 2015. Збірник наукових праць. pp. 34-37.

В

Вакулко, С. П., Грищук, С. М. (2015) Використання рухливих і спортивних ігор при проведенні оздоровчої роботи зі школярами середнього шкільного віку. ЖДУ ім. І. Франка.

Вакулко, С. П., Грищук, С. М. (2015) Використання рухливих і спортивних ігор при проведенні оздоровчої роботи зі школярами середнього шкільного віку. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць. pp. 463-465.

Весельська, М. В. (2015) Лактоза як невід’ємний компонент в раціоні спортсмена. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць. pp. 465-468.

Г

Гекалюк, С. В., Чернуха, І. С. (2015) Особливості функціонування гепатобіліарної системи спортсменів. Студентська спортивна наука – 2015. Збірник наукових праць. pp. 47-50.

Гилун, І. О., Ляшевич, А. М. (2015) Вплив здорового способу життя на фізичний стан здоров’я людини. Студентська спортивна наука – 2015. Збірник наукових праць. pp. 50-53.

Гордійчук, С. В. (2015) Основні принципи управління якістю професійної діяльності викладачів вищих медичний навчальних закладів. Проблеми освіти, 80 (2). pp. 62-67.

К

Корнійчук, Н. М. (2015) Структурна організація водоростевих угруповань обростань різних типів субстратів річки Тня. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (3-4). pp. 339-343. ISSN 2078-2357

Корнійчук, Н. М., Ляшевич, А. М., Чернуха, І. С. (2015) Динаміка систолічного об'єму крові в залежності від рівня тренованості студентів-спортсменів. Фізичне виховання та спорт у контексті державної програми розвитку фізичної культури в україні: досвід, проблеми, перспективи: збірник наукових праць (2). pp. 139-142.

Корнійчук, Н. М., Шевчук, Д. В., Киричук, В. О. (2015) Основи медичних знань та охорони здоров’я. [Teaching Resource]

Кравчук, Б. В., Шевчук, Д. В. (2015) Особливості діагностики резервної функції серця при прогресуючих фізичних навантаженнях у школярів середнього шкільного віку. ЖДУ ім. І.Франка.

Л

Ляшевич, А. М. (2015) Подолання стресу фізичними навантаженнями. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць. pp. 412-414.

Н

Невмержицька, М. В. (2015) Формування конкурентоспроможності особистості в умовах масового суспільства. Other thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

П

Пампура, М. М., Шевчук, Т. В., Петренко, М. В., Попова, Т. П. (2015) Вплив занять айкідо на функціональні показники серцево-судинної системи у дітей середнього шкільного віку. Фізичне виховання та спорт у контексті державної програми розвитку фізичної культури в Україні: досвід, проблеми, перспективи: збірник наукових праць (2). pp. 152-155.

Пампура, М. М., Петренко, М. В., Романенко (Попова), Т. П. (2015) Вплив тренувальних занять з айкідо на розвиток особистості учня. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць. pp. 474-476.

Парий, В. Д., Борис, В. Н., Грищук, С. Н. (2015) Оценка региональных особенностей состояния здоровья населения с использованием интегральных показателей (на примере Житомирской области Украины). Вопросы организации и информатизации здравоохранения (3). pp. 71-75. ISSN 2219-6587

Парій, В. Д., Грищук, С. М., Борис, В. М. (2015) Визначення показників для проведення оптимізації ліжкового фонду закладів охорони здоров’я госпітального округу. Науковий журнал «ScienceRise», 2 (10/3). pp. 97-101.

Петренко, М. В., Романчук, Т. П., Пампура, М. М. (2015) Функціональні показники серцево-судинної системи у дітей середнього шкільного віку, що займаються айкідо. Студентська спортивна наука – 2015. Збірник наукових праць. pp. 139-143.

Повшедна, Т. Ю., Шевчук, Д. В., Корнійчук, Н. М. (2015) Роль своєчасного лікування вроджених вад розвитку сечовидільної системи в попередженні хронічної ниркової недостатності у дітей. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць. pp. 423-429.

Попова, Т. П., Пампура, М. М. (2015) Вплив занять айкідо на функціональні показники серцево-судинної системи у дітей середнього шкільного віку. ЖДУ ім. І. Франка.

Р

Русак, П. С., Рыбальченко, В. Ф., Стахов, В. В., Шевчук, Д. В. (2015) Атипичность в клиническом течении инвагинации кишечника у детей. Актуальные вопросы детской хирургии. pp. 275-277.

У

Устименко, Д. М., Грищук, С. М. (2015) Методика розвитку координаційних здібностей у дітей молодшого шкільного віку на уроках фізкультури. ЖДУ ім. І.Франка.

Устименко, Д. М., Грищук, С. М. (2015) Розвиток координаційних здібностей у дітей молодшого шкільного віку. Студентська спортивна наука - 2015. pp. 186-189.

Ч

Чернуха, І. С., Корнійчук, Н. М. (2015) Фізіологія людини. Методичні рекомендації до лабораторних занять.

Чернуха, І. С., Ляшевич, А. М., Решетнік, Є. М., Весельський, С. П. (2015) Вплив тестостерону на вміст холатів у жовчі самців щурів. «Шевченківська весна 2015: Біологія». Матеріали ХІІІ Міжнародної наукової конференції молодих науковців.. p. 163.

Чернуха, І. С. (2015) Кореляція та регуляція рецепції і біологічної дії статевих гормонів (андрогенів) на печінку. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць. pp. 335-337.

Ш

Шевчук, Д. В. (2015) Застосування бездренажних методів відведення сечі в хірургічному лікуванні ускладнень нервово-м'язевої дисфункції сечового міхура у дітей. Хірургія дитячого віку (3-4). pp. 54-66. ISSN 2304-0041

Шевчук, Д. В., Данилов, О. А., Jurkiewicz, В., Русак, П. С. (2015) Новітні технології в діагностиці та хірургічній корекції причин нервово-м’язової дисфункції сечового міхура у дітей. ХХІІІ з’їзд хірургів України [Електронний ресурс]: Зб. наук робіт.

Шевчук, Д. В., Данилов, О. А., Тиндикевич, В. Л., Маханьова, Л. Г. (2015) Мікробіологічна характеристика сечі у хворих на нервово-м’язову дисфункцію сечового міхура дітей. Хірургія дитячого віку (1-2). pp. 42-47. ISSN 2304-0041

Шевчук, Д. В., Корнійчук, Н. М., Гирина, А. А., Киричук, В. О. (2015) Навчально-методичний посiбник для студентiв вищих навчальних закладiв ІІІ-IV рівня акредитації галузі знань 0101 Педагогічна освіта "Педіатрія". [Teaching Resource]

Шевчук, Д. В., Русак, П. С., Вишпінський, І. М., Заремба, В. Р. (2015) Застосування черезшкірної цистоскопії при видаленні стороннього тіла у дитини, хворої на нервово-м’язову дисфункцію сечового міхура. Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина» (2 (52)). pp. 124-130.

Шевчук, Д. В., Данилов, О. А., Марченко, В. Ф., Корнійчук, Н. М., Маханьова, Л. Г., Тиндикевич, В. Л. (2015) Вплив ефективної деривації сечі на її мікробіологічну характеристику у хворих на нервово-м’язову дисфункцію сечового міхура дітей. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць. pp. 434-438.

Шевчук, Д. В., Шарпило, О. Л. (2015) Ендоскопічне лікування каменеутворення у дітей із спінальним сечовим міхуром. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць. pp. 438-440.

Шевчук, Т. В. (2015) Зараженість молюсків родини Unionidae (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) водяними кліщами роду Unionicola (Acari: Hydracarina: Unionicolidae) у водоймах і водостоках України. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження - 2015". pp. 150-152. ISSN 978-617-581-241-9

Я

Ячник, М. Є., Гирина, А. А., Весельська, М. В. (2015) Роль лікувальної фізичної культури при лікуванні дисплазії кульшового суглоба у дітей. Студентська спортивна наука – 2015: збірник наукових праць. pp. 220-222.

This list was generated on Fri Dec 1 08:32:22 2023 EET.