Items where Division is "Faculty of Physical Education and Sport > Department of Medical and Biological Disciplines" and Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: D | А | Б | В | Г | К | Л | Н | П | Р | У | Ч | Ш | Я
Number of items: 37.

D

Danylov, A. and Shevchuk, D. (2015) Modern aspects of neuromuscular dysfunction of the bladder in children. Актуальные вопросы детской хирургии: сборник материалов VII Республиканской научно-практической конференции с международным участием, посвя-щенной 30-летию кафедры детской хирургии.

А

Амелічкіна, В. В. and Шевчук, Т. В. (2015) Рухова активність школярів – запорука здорового способу життя. Студентська спортивна наука – 2015. Збірник наукових праць. pp. 8-11.

Б

Бовсуновська, М. О. and Корнійчук, Н. М. and Шевчук, Д. В. (2015) Профілактика захворювань хребетного стовпа засобами фізичного виховання. Студентська спортивна наука – 2015. Збірник наукових праць. pp. 34-37.

В

Вакулко, С. П. and Грищук, С. М. (2015) Використання рухливих і спортивних ігор при проведенні оздоровчої роботи зі школярами середнього шкільного віку. ЖДУ ім. І. Франка.

Вакулко, С. П. and Грищук, С. М. (2015) Використання рухливих і спортивних ігор при проведенні оздоровчої роботи зі школярами середнього шкільного віку. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць. pp. 463-465.

Весельська, М. В. (2015) Лактоза як невід’ємний компонент в раціоні спортсмена. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць. pp. 465-468.

Г

Гекалюк, С. В. and Чернуха, І. С. (2015) Особливості функціонування гепатобіліарної системи спортсменів. Студентська спортивна наука – 2015. Збірник наукових праць. pp. 47-50.

Гилун, І. О. and Ляшевич, А. М. (2015) Вплив здорового способу життя на фізичний стан здоров’я людини. Студентська спортивна наука – 2015. Збірник наукових праць. pp. 50-53.

Гордійчук, С. В. (2015) Основні принципи управління якістю професійної діяльності викладачів вищих медичний навчальних закладів. Проблеми освіти, 80 (2). pp. 62-67.

К

Корнійчук, Н. М. (2015) Структурна організація водоростевих угруповань обростань різних типів субстратів річки Тня. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (3-4). pp. 339-343. ISSN 2078-2357

Корнійчук, Н. М. and Ляшевич, А. М. and Чернуха, І. С. (2015) Динаміка систолічного об'єму крові в залежності від рівня тренованості студентів-спортсменів. Фізичне виховання та спорт у контексті державної програми розвитку фізичної культури в україні: досвід, проблеми, перспективи: збірник наукових праць (2). pp. 139-142.

Корнійчук, Н. М. and Шевчук, Д. В. and Киричук, В. О. (2015) Основи медичних знань та охорони здоров’я. [Teaching Resource]

Кравчук, Б. В. and Шевчук, Д. В. (2015) Особливості діагностики резервної функції серця при прогресуючих фізичних навантаженнях у школярів середнього шкільного віку. ЖДУ ім. І.Франка.

Л

Ляшевич, А. М. (2015) Подолання стресу фізичними навантаженнями. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць. pp. 412-414.

Н

Невмержицька, М. В. (2015) Формування конкурентоспроможності особистості в умовах масового суспільства. Other thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

П

Пампура, М. М. and Шевчук, Т. В. and Петренко, М. В. and Попова, Т. П. (2015) Вплив занять айкідо на функціональні показники серцево-судинної системи у дітей середнього шкільного віку. Фізичне виховання та спорт у контексті державної програми розвитку фізичної культури в Україні: досвід, проблеми, перспективи: збірник наукових праць (2). pp. 152-155.

Пампура, М. М. and Петренко, М. В. and Романенко (Попова), Т. П. (2015) Вплив тренувальних занять з айкідо на розвиток особистості учня. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць. pp. 474-476.

Парий, В. Д. and Борис, В. Н. and Грищук, С. Н. (2015) Оценка региональных особенностей состояния здоровья населения с использованием интегральных показателей (на примере Житомирской области Украины). Вопросы организации и информатизации здравоохранения (3). pp. 71-75. ISSN 2219-6587

Парій, В. Д. and Грищук, С. М. and Борис, В. М. (2015) Визначення показників для проведення оптимізації ліжкового фонду закладів охорони здоров’я госпітального округу. Науковий журнал «ScienceRise», 2 (10/3). pp. 97-101.

Петренко, М. В. and Романчук, Т. П. and Пампура, М. М. (2015) Функціональні показники серцево-судинної системи у дітей середнього шкільного віку, що займаються айкідо. Студентська спортивна наука – 2015. Збірник наукових праць. pp. 139-143.

Повшедна, Т. Ю. and Шевчук, Д. В. and Корнійчук, Н. М. (2015) Роль своєчасного лікування вроджених вад розвитку сечовидільної системи в попередженні хронічної ниркової недостатності у дітей. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць. pp. 423-429.

Попова, Т. П. and Пампура, М. М. (2015) Вплив занять айкідо на функціональні показники серцево-судинної системи у дітей середнього шкільного віку. ЖДУ ім. І. Франка.

Р

Русак, П. С. and Рыбальченко, В. Ф. and Стахов, В. В. and Шевчук, Д. В. (2015) Атипичность в клиническом течении инвагинации кишечника у детей. Актуальные вопросы детской хирургии. pp. 275-277.

У

Устименко, Д. М. and Грищук, С. М. (2015) Методика розвитку координаційних здібностей у дітей молодшого шкільного віку на уроках фізкультури. ЖДУ ім. І.Франка.

Устименко, Д. М. and Грищук, С. М. (2015) Розвиток координаційних здібностей у дітей молодшого шкільного віку. Студентська спортивна наука - 2015. pp. 186-189.

Ч

Чернуха, І. С. and Корнійчук, Н. М. (2015) Фізіологія людини. Методичні рекомендації до лабораторних занять.

Чернуха, І. С. and Ляшевич, А. М. and Решетнік, Є. М. and Весельський, С. П. (2015) Вплив тестостерону на вміст холатів у жовчі самців щурів. «Шевченківська весна 2015: Біологія». Матеріали ХІІІ Міжнародної наукової конференції молодих науковців.. p. 163.

Чернуха, І. С. (2015) Кореляція та регуляція рецепції і біологічної дії статевих гормонів (андрогенів) на печінку. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць. pp. 335-337.

Ш

Шевчук, Д. В. (2015) Застосування бездренажних методів відведення сечі в хірургічному лікуванні ускладнень нервово-м'язевої дисфункції сечового міхура у дітей. Хірургія дитячого віку (3-4). pp. 54-66. ISSN 2304-0041

Шевчук, Д. В. and Данилов, О. А. and Jurkiewicz, В. and Русак, П. С. (2015) Новітні технології в діагностиці та хірургічній корекції причин нервово-м’язової дисфункції сечового міхура у дітей. ХХІІІ з’їзд хірургів України [Електронний ресурс]: Зб. наук робіт.

Шевчук, Д. В. and Данилов, О. А. and Тиндикевич, В. Л. and Маханьова, Л. Г. (2015) Мікробіологічна характеристика сечі у хворих на нервово-м’язову дисфункцію сечового міхура дітей. Хірургія дитячого віку (1-2). pp. 42-47. ISSN 2304-0041

Шевчук, Д. В. and Корнійчук, Н. М. and Гирина, А. А. and Киричук, В. О. (2015) Навчально-методичний посiбник для студентiв вищих навчальних закладiв ІІІ-IV рівня акредитації галузі знань 0101 Педагогічна освіта "Педіатрія". [Teaching Resource]

Шевчук, Д. В. and Русак, П. С. and Вишпінський, І. М. and Заремба, В. Р. (2015) Застосування черезшкірної цистоскопії при видаленні стороннього тіла у дитини, хворої на нервово-м’язову дисфункцію сечового міхура. Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина» (2 (52)). pp. 124-130.

Шевчук, Д. В. and Данилов, О. А. and Марченко, В. Ф. and Корнійчук, Н. М. and Маханьова, Л. Г. and Тиндикевич, В. Л. (2015) Вплив ефективної деривації сечі на її мікробіологічну характеристику у хворих на нервово-м’язову дисфункцію сечового міхура дітей. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць. pp. 434-438.

Шевчук, Д. В. and Шарпило, О. Л. (2015) Ендоскопічне лікування каменеутворення у дітей із спінальним сечовим міхуром. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць. pp. 438-440.

Шевчук, Т. В. (2015) Зараженість молюсків родини Unionidae (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) водяними кліщами роду Unionicola (Acari: Hydracarina: Unionicolidae) у водоймах і водостоках України. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження - 2015". pp. 150-152. ISSN 978-617-581-241-9

Я

Ячник, М. Є. and Гирина, А. А. and Весельська, М. В. (2015) Роль лікувальної фізичної культури при лікуванні дисплазії кульшового суглоба у дітей. Студентська спортивна наука – 2015: збірник наукових праць. pp. 220-222.

This list was generated on Sat Apr 4 07:26:38 2020 EEST.