Items where Division is "Educational and Research Institute of Philology and Journalism > Department of Slavic and Germanic Languages" and Year is 2010

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | В | Г | М | Н | П
Number of items: 13.

Б

Башманівський, О. Л. (2010) Англомовні інтерпретації творів Т.Г. Шевченка. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. (21). pp. 199-205.

В

Василюк, І. М. (2010) Сталі словосполучення з аутоантонімічною семантичною структурою в сучасній англійській мові. Нова філологія. Збірник наукових праць. (41). pp. 3-11.

Велика, А. М. (2010) Розвиток мотивації навчання студентів гуманітарних спеціальностей педагогічних навчальних закладів. Збірник наукових праць молодих дослідників.. pp. 189-192.

Г

Глазунова, Л. О. (2010) Роль народознавства у формуванні естетичної культури молоді. Формування та розвиток майбутнього фахівця: соціально-педагогічний ракурс: Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції студентів та молодих учених. pp. 49-53.

М

Макарова, О. Ю. (2010) Testament Seweryna Potockiego z Potoka z 1659 r. Język Polski Dawnych Kresów Wschodnich, 4.

Макарова, О. Ю. (2010) О лексике польских текстов Овруцкой актовой книги в 1678 г. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (22(I)). pp. 108-113. ISSN 2220-7996

Мойсієнко, В. М. and Макарова, О. Ю. (2010) Дві справи із книг Овруцького гродського уряду з другої половини XVII століття. Studia nad polszczyzną kresową, 12. pp. 195-207.

Мойсієнко, В. М. and Макарова, О. Ю. (2010) Мова актової книги Овруцького гродського уряду 1678 р.: словотвір, словозміна. Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 55-60.

Місяць, Н. К. (2010) Kompetencja polilingwistyczna w nauczaniu ukraińców języka polskiego jako obcego. Українська полоністика. (7). pp. 111-120.

Місяць, Н. К. (2010) История кафедры славянских и германских языков Житомирского государственного университета имени Ивана Франко. ЖДУ ім. І. Франка.

Місяць, Н. К. (2010) Початки польської шевченкіани. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (21). pp. 103-106.

Н

Недашківська, Т. Є. (2010) Поняття авторитет і повага у мовній картині світу поліщука. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. (22(II)). pp. 341-349.

П

Приймак, А. М. (2010) Мовні засоби реалізації експресивності та емоційності у щоденникових текстах на синтаксичному рівні (на матеріалі «Дневника» Т.Г. Шевченка). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. (21). pp. 245-250.

This list was generated on Fri Aug 12 15:36:15 2022 EEST.