Items where Division is "Faculty of History > Department of History of Ukraine" and Year is 2009

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | В | Д | Ж | К | Л | М | Н | П | Р | С | Т | Х
Number of items: 41.

Б

Бабінська, Марина (2009) ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ. Вісник Наукового інформаційно-аналітичного центру НАТО Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника (2). pp. 11-15.

В

Венгерська, В. О. (2009) Владний калейдоскоп 1918 року: політика та суспільство (за матеріалами волинської періодики). Українознавство: Науковий громадсько-політичний культурно-мистецький релігійно-філософський педагогічний журнал (1). pp. 124-128.

Венгерська, В. О. (2009) Особливості розвитку української справи на Волині напередодні Першої світової війни. Матеріали ІІ Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Житомирського державного університету імені Івана Франка. Збірник наукових праць. pp. 50-53.

Венгерська, В. О. (2009) Особливості суспільного життя та національні громадські організації в умовах модернізації Російської імперії (на прикладі єврейської громади). Євреї в Україні: історія і сучасність. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20 березня 2009 р.), Житомир. pp. 181-186.

Венгерська, В. О. (2009) Особливості функціонування банківської системи Російської імперії в другій половині ХІХ ст. (на прикладі діяльності Житомирського відділення Державного банку). Історія. Філософія. Релігієзнавство. Науковий журнал. Житомир (2). pp. 47-53.

Венгерська, В. О. (2009) Особовий склад Житомирського відділення Державного банку (друга пол. ХІХ - поч. ХХ ст.). Волинські історичні записки, 2.

Д

Дребот, Володимир (2009) "Циркуляр по управлению народным училищами" як джерело інформації про розвиток освіти німців Волині наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. Матеріали ІІ Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Житомирського державного університету імені Івана Франка. Збірник наукових праць. pp. 32-34.

Ж

Жуковський, О. І. (2009) Міжнародна науково-практична конференція "Євреї на Волині: історія та сучасність". Волинські історичні записки, 2. pp. 258-259.

Жуковський, О. І. (2009) Особливості динаміки чисельності єврейської етнічної меншини Правобережної України між переписами 1897 та 1926 рр. Євреї в Україні: історія і сучасність. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20 березня 2009 р.), Житомир. pp. 362-366.

Жуковський, О. І. (2009) Формування спеціальних управлінських структур для обслуговування євреїв Правобережної України на поч. 20-х рр. ХХ ст. Історичні уроки Голокосту та міжнаціональні відносини (до 70-річчя початку Другої світової війни) Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції для викладачів та студентів. pp. 230-238.

К

Ковальчук, І. В. (2009) Історіографічний аспект поширення впливу ОУН на територію Житомирщини. Матеріали ІІ Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Житомирського державного університету імені Івана Франка. Збірник наукових праць. – Житомир.. pp. 84-87.

Ковальчук, І. В. (2009) Діяльність УПА на території Житомирської області в 1943 р. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : зб. наук. праць : Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету.– Рівне : Рівненський державний гуманітарний університет (16). pp. 199-202.

Ковальчук, І. В. (2009) Культура і цивілізація. Практична філософія. – К. : ПАРАПАН, 2009. – Вип. 3(33). – С. 163-168. (3(33)). pp. 163-168.

Ковальчук, І. В. (2009) Поширення впливу і діяльність ОУН на Житомирщині в 1941 році. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. 17. Серія : історія : зб. наукових праць / [за заг. ред. проф. П. С. Григорчука], Вінниця. pp. 84-90.

Кордон, М. В. (2009) Велика мета – Європа. газета "Житомирщина".

Кордон, М. В. (2009) Законодавча база відносин Україна – НАТО. Вісник наукового інформаційно-аналітичного центру НАТО Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ (3). pp. 86-88.

Кордон, М. В. (2009) Знаменна дата в історії України. газета "Житомирщина".

Кордон, М. В. (2009) Одісея Бориса Тена (09.12.1897 - 12.03.1983). Волинські історичні записки, 2.

Кордон, М. В. (2009) Освіта України в 1917-1920 рр. Матеріали ІІ Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Житомирського державного університету імені Івана Франка. Збірник наукових праць. – Житомир.. pp. 57-59.

Кордон, М. В. (2009) Символ України. Житомирщина. p. 2.

Кордон, М. В. (2009) Співробітництво України з Європейським Союзом. Історія. Філософія. Релігієзнавство. (1). pp. 10-13.

Л

Лутай, М. Є. (2009) Ківа Маркович Табакмахер - директор Житомирського педагогічного інституту - жертва сталінського тоталітарного режиму. Євреї в Україні: історія і сучасніть. Збірник наукових праць. - Житомир. pp. 427-431.

Лутай, Майя (2009) До історії єврейських сіоністських організацій на Житомирщині. Історичні уроки Голокосту та міжнаціональні відносини (до 70-річчя початку Другої світової війни). Матеріали МІжнародної науково-практичної конференції для викладачів та студентів. pp. 244-251.

Лутай, Майя (2009) Ківа Маркович Табакмахер – директор Житомирського педагогічного інституту – жертва сталінського тоталітарного режиму. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Євреї в Україні: історія і сучасність", Житомир. pp. 427-430.

М

Максимов, О. В. (2009) Особливості політики уряду Російської імперії щодо служби євреїв в судових органах Правобережної України в першій половині ХІХ ст. Історичні уроки Голокосту та міжнаціональні відносини (до 70-річчя початку Другої світової війни) Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції для викладачів та студентів. pp. 180-183.

Н

Натикач, Петро (2009) Духовне життя Волині в 20-30-х роках ХХ ст. Матеріали ІІ Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Житомирського державного університету імені Івана Франка. Збірник наукових праць. – Житомир.. pp. 73-75.

Новіцька, Юлія (2009) Історіографічна спадщина В. Липинського в оцінці сучасних істориків. Історія.Філософія.Релігієзнавство (2). pp. 54-58.

Новіцька, Юлія (2009) Міжнаціональні відносини у вищих навчальних закладах Кракова (1918-1939). Історичні уроки Голокосту та міжнаціональні відносини (до 70-річчя початку Другої світової війни) Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції для викладачів та студентів. pp. 202-209.

Новіцька, Юлія (2009) Наукова діяльність Івана Фещенка-Чопівського в Польщі. Матеріали ІІ Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Житомирського державного університету імені Івана Франка. Збірник наукових праць. – Житомир.. pp. 90-92.

Новіцька, Юлія (2009) Науково-педагогічна діяльність Флоріана Кудревича, Леона Лаврисевича і Юзефа Черлюнчакевича в Кракові за часів Австро-Угорської монархії. Матеріали ІІ Волинської історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Житомирського державного університету імені Івана Франка (Житомир, 2-3 жовтня 2009 р.). – Житомир. pp. 90-92.

Новіцька, Юлія (2009) Професори і викладачі українського походження у вищих школах кракова за часів Австро-Угорської монархії і другої Речі Посполитої. Матеріали науково-практичної конференції. Мова освіта, культура в контексті Болонський реалій – ІІ" 1-3 квітня 2009 р.. pp. 250-252.

Новіцька, Юлія (2009) Товариство “Українська студентська громада” в Кракові (1924-1939 рр.). Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 62-ї Міжнародної наукової конференції молодих вчених (ХНУ імені В.Н. Каразіна, 24 квітня 2009 р.). – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. – С. 233 – 235.. pp. 233-235.

Новіцька, Юлія (2009) Українці в діаспорі. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Історія, економіка, філософія» (15). pp. 169-188.

П

Петляк, Ф. А. (2009) З історії пам'ятних місць страти та братських могил жертв Голокосту смт. Романова. Євреї в Україні: історія і сучасність. Збірник наукових праць. - Житомир. pp. 439-442.

Полєтаєв, Г. В. (2009) Діяльність ремісничого об’єднання. Кустарні промисли євреїв на Житомирщині у 1926-1934 роках. Євреї в Україні: історія і сучасність. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20 березня 2009 р.), Житомир.. pp. 369-371.

Р

Рудницька, Н. В. (2009) Історичні уроки Голокосту та міжнаціональні відносини (до 70-річчя початку Другої світової війни). Волинські історичні записки, 3. pp. 137-141.

Рудницька, Н. В. (2009) Фінансування освіти євреїв Волинської губернії у ХІХ – на початку ХХ ст. Євреї в Україні: історія і сучасність. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20 березня 2009 р.), Житомир.. pp. 263-273.

С

Стельникович, С. В. (2009) Єврейська національна меншина України в політиці бульбівського руху. Євреї в Україні: історія і сучасність. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20 березня 2009 р.), Житомир. pp. 317-324.

Стельникович, С. В. (2009) Українська національно-демократична партія та її роль у діяльності Української повстанської армії Т. Бульби-Боровця. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Серія: історія: зб. наук. праць / За заг. ред. П. С. Григорчука (17). pp. 90-92.

Т

Тернова, Тетяна (2009) ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ. Вісник Наукового інформаційно-аналітичного центру НАТО Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника (2). pp. 136-140.

Х

Хададова, Ф. Т. (2009) Справи про звинувачення євреїв Волині в ритуальних вбивствах наприкінці XVII – XVIII ст. Євреї в Україні: історія і сучасність. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20 березня 2009 р.), Житомир.. pp. 386-388.

This list was generated on Thu Jun 21 23:16:54 2018 EEST.