Items where Division is "Faculty of History > Department of History of Ukraine" and Year is 2010

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: В | Д | К | Л | М | Н | Р | С
Number of items: 23.

В

Венгерська, В. О. (2010) Мобілізаційні заходи на житомирщині напередодні війни (на прикладі окремих аспектів діяльності контори промбанку). Матеріали наукової конференції "Друга світова війна в історичному вимірі", Житомир. pp. 31-33.

Венгерська, В. О. (2010) Національне, релігійно-освітнє маркування російською владрою та польською шляхтою населення Правобережжя в І пол. ХІХ ст. Матеріали ІІІ Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції. - Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. pp. 25-27.

Д

Дребот, Володимир (2010) Адміністративно-правове регулювання німецької колонізації на Правобережній Україні в другій половині ХІХ на початку ХХ ст. Матеріали ІІ Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. – Житомир. pp. 40-42.

К

Ковальчук, І. В. (2010) Поширення бофонів ОУН і УПА на території Житомирської області. Матеріали ІІІ Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції (м. Житомир, 12–13 листопада 2010 р.) : Збірник наукових праць. – Житомир. pp. 150-152.

Ковальчук, І. В. (2010) Альтернатива позитивізму – історіософія Р. Дж. Коллінгвуда: зміст, значення та дискусійні положення. Практична філософія. – К. : ПАРАПАН, (3(37)). pp. 201-207.

Ковальчук, І. В. (2010) Михайло Драгоманов і Дмитро Донцов – антиподи української політичної думки. Актуальні проблеми вітчизняної та світової історії : зб. наук. статей учасників Третіх Всеукраїнських драгоманівських чит. молодих істориків, Київ, 12 березня 2010 р. / [відп. ред. О. В. Потильчак] – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова,. pp. 86-95.

Ковальчук, І. В. (2010) Рейди групи „Тютюнник” і діяльність місцевих боївок УПА на території Житомирської області в 1943 році. Південний архів. Історичні науки : збірник наукових праць. – Херсон : Вид-во ХДУ (31-32). pp. 327-336.

Ковальчук, І. В. (2010) Утворення і діяльність Житомирського міського проводу ОУН(М) у другій половині 1941 року. Літопис Волині : Всеукр. науковий часопис. – Луцьк : Вид-во ВНУ імені Лесі Українки, (8). pp. 85-90.

Ковальчук, І. В. (2010) Формування похідних груп ОУН і їх проникнення на територію Житомирської та Київської областей у липні-серпні 1941 року. Історичні студії Волинського національного університету імені Лесі України.– Луцьк : Вид-во ВНУ імені Лесі Українки, (3). pp. 86-92.

Кордон, М. В. (2010) Основний закон держави. Газета "Житомирщина" (68). p. 4.

Кордон, М. В. (2010) Проблеми енергетичної та екологічної безпеки України. Історія. Філософія. Релігієзнавство. (3-4). pp. 19-24.

Л

Лутай, Майя (2010) Друга світова війна і доля українських німців. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Друга світова війна в історичному вимірі", Житомир.. pp. 83-90.

М

Максимов, О. В. (2010) Умови та специфіка запровадження судової реформи 1864 року на Правобережній Україні. Волинські історичні записки (5). pp. 49-56.

Н

Натикач, Петро and Ковальчук, І. В. (2010) Життя і діяльність Олександра Шумського в 1890–1924 роках – до його призначення народним комісаром освіти УСРР. Історія. Філософія. Релігієзнавство. (3-4). pp. 32-37.

Новіцька, Юлія (2010) Науково-педагогічна діяльність Івана Зілинського в Кракові за часів Другої Речі Посполитої. Дні науки історичного факультету: Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції молодих учених, присвяченоїт 65-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній. – Вип. ІІІ: у 4-х част.. pp. 116-118.

Новіцька, Юлія (2010) Науково-педагогічна діяльність Кирила Студинського та Юрія Панейка у Кракові за часів Австро-Угорської монархії та другої Речі Посполитої. Мова, освіта, культура в контексті Євроінтеграції: Матеріали науково-практичної конференції, 21-23 квітня 2010 р.. pp. 298-299.

Новіцька, Юлія (2010) Науково-педагогічна і громадсько-політична діяльність Івана Фещенка-Чопівського в Кракові за часів Другої Речі Посполитої. 4. Історичні студії Волинського національного університету імені Лесі Українки. –Луцьк (3). pp. 65-69.

Новіцька, Юлія (2010) Науково-педагогічна і громадсько-політична діяльність Богдана Лепкого в Кракові за часів Австро-Угорської монархії та Другої Речі Посполитої. 3. Література та культура Полісся. – Вип. 60 : Регіональні та загальноукраїнські історико-культурні процеси у сучасному дослідницькому вимірі / [відп. Ред і упорядник Г.В. Самойленко]. – Ніжин: видавництво НДУ ім. М. Гоголя (60). pp. 172-182.

Р

Рафальська, Т. Л. (2010) Репресивна політика радянської влади проти духовенства та віруючих на Житомирщині у 20-х - початку 30-х років ХХ ст. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. – Випуск 6. – Серія 6: Історичні науки. – Київ (6). pp. 177-186.

Рацілевич, Андрій (2010) Діяльність українських партій,громадських організацій на Волині під час виборів до міських дум та Установчих зборів. Матеріали ІІ Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. – Житомир. pp. 87-88.

Рудницька, Н. В. (2010) Голокост на Житомирщині. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Друга світова війна в історичному вимірі", Житомир. pp. 90-93.

С

Стельникович, С. В. (2010) Архівно-слідчі справи Архіву Управління СБУ в Житомирській області як джерело з вивчення діяльності Поліської Січі в період Олевської республіки. Матеріали всеукраїнської наукової конференції «Друга світова війна в історичному вимірі» (Житомир, 21–22 травня 2010 р.). pp. 78-80.

Стельникович, С. В. (2010) Соціально-економічне та культурне життя Олевської республіки (21.08.1941 р. – 15.11.1941 р.). Волинські історичні записки (4). pp. 30-36.

This list was generated on Fri Aug 12 14:23:20 2022 EEST.