Items where Division is "Faculty of History > Department of History of Ukraine" and Year is 2011

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | В | Д | Ж | К | М | Н | П | Р | С
Number of items: 38.

Б

Білобровець, О. М. (2011) Діяльність польських благодійних організацій на Правобережній Україні наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. Матеріали ІІ Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 10-річчю заснування історичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка. Збірник наукових праць. – Житомир.. pp. 14-18.

В

Венгерська, В. О. (2011) «Свої» та «інші» в національній політиці Російської та Оттоманської імперій в ХІХ ст. Дриновський збірник.- Харків-Софія, ІV. pp. 74-82.

Венгерська, В. О. (2011) Єврейське питання в Російській імперії як елемент національної політики напередодні та в роки Великої війни. Історичні уроки Голокосту та міжнаціональні відносини (до 70-річчя початку Другої світової війни) Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції для викладачів та студентів. pp. 25-32.

Венгерська, В. О. (2011) Єврейські політичні партії та євреї в політичних партіях: дилеми соціально-класового, громадянського та національного (к. ХІХ ст. – лютий 1917 р.). In: ХХ століття – етнонаціональний вимір та проблеми Голокосту: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 жовтня 2010 р., Житомир.

Венгерська, В. О. (2011) Інтелектуали в ХІХ ст.: феномен множинних лояльностей. Інтелігенція та влада. Громадсько-політичний науковий збірник (21). pp. 17-27.

Венгерська, В. О. (2011) Економічні аспекти націєтворення в ХІХ ст.: українці Павобережжя та польський організаційний зразок. Збірник наукових праць Харківського Національного педагогічного університету імені Г. Сковороди. Серія «Історія та географія» (41). pp. 38-42.

Венгерська, В. О. (2011) Парадоксальні прояви розподілу гендерних ролей у формуванні національних проектів в ХІХ ст. Збірник наукових праць «Гуржіївські історичні читання» - Черкаси,. pp. 131-132.

Венгерська, В. О. (2011) Творення історії протягом ХІХ ст.: національний та імперський вимір. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (45). pp. 5-12. ISSN 2076-1554

Венгерська, В. О. (2011) Український національний проект та російські столиці в ХІХ ст. Гілея: Науковий вісник, 5 (47). pp. 12-17.

Венгерська, В. О. (2011) Церковно-археологічні та єпархіальні товариства Правобережної України в конструюванні західних околиць Російської імперії. Інтелігенція та влада. Громадсько-політичний науковий збірник (22). pp. 14-22.

Вигівська, Оксана (2011) Купецькі «Гросс-бухи», як джерело з вивчення соціального статусу жінки-купчихи на Волині у кінці ХVIII - першої половини ХІХ ст. Матеріали IV Волинської міжнародної історико- краєзнавчої конференції, присвяченої 10-річчю заснування історичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 220-223.

Д

Дребот, Володимир (2011) Німці Києва в ХІХ – на початку ХХ ст.: динаміка чисельності та етносоціальна характеристика. Матеріали IV Волинської міжнародної історико- краєзнавчої конференції, присвяченої 10-річчю заснування історичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 27-29.

Ж

Жуковський, О. І. (2011) Проблеми організації та функціонування єврейських шкіл Правобережної України в 20-ті роки ХХ століття. Запорожские еврейские чтения: Доклады и сообщения (28-29 октября 2010 г.). pp. 94-101.

К

Ковальчук, І. В. (2011) Історіографічний аспект діяльності ОУН у 1940–1950-х роках на території Житомирської і західних районів Київської областей. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки : зб. наукових праць. К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, (8). pp. 202-212.

Ковальчук, І. В. (2011) Прихід похідної групи ОУН під проводом Андрія Мельника «Північ» до Житомира у липні 1941 р. Розбудова держави. Збірник праць. (1-2). pp. 153-166.

Ковальчук, І. В. (2011) Структури ОУН(Б) у 1943 р. на території Житомирської області. Проблеми історії та історіографії України. Програма і матеріали науково-практичної конференції День науки історичного факультету – 2011 / Наук. ред., проф. Казьмирчук Г. Д. – К. : Логос, 2011. pp. 50-51.

Ковальчук, І. В. (2011) Утворення і діяльність Житомирського обласного управління. Український національно-визвольний рух ХХ ст. : ідейно-політичний, організаційний та військовий аспекти (до 90-річчя Другого Зимового походу, 70-річчя похідних груп ОУН та 70-річчя Олевської республіки) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. Житомир. pp. 44-55.

Кордон, М. В. (2011) Інтеграційні та глобалізаційні процеси в діяльності студентського євроклубу ЖДУ. In: Інновації у вищій освіті. Пробеми, досвід, перспективи. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 316-326.

Кордон, М. В. (2011) Політика радянської влади щодо єврейської культури в Україні (20-ті – 40-ві рр. ХХ ст.). In: ХХ століття – етнонаціональний вимір та проблеми Голокосту: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 жовтня 2010 р., Житомир.

Кордон, М. В. (2011) СТРАТЕГІЧНА МЕТА ДЕРЖАВИ. Газета "Житомирщина" (52). p. 7.

М

Максимов, О. В. (2011) Кадровий склад житомирського окружного суду в умовах судової реформи 1864 року. Історія та географія (41). pp. 178-183.

Максимов, О. В. (2011) Особливості призначення євреїв присяжними засідателями окружних судів Правобережної України в умовах судової реформи 1864р. In: ХХ століття – етнонаціональний вимір та проблеми Голокосту: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 жовтня 2010 р., Житомир.

Максимов, О. В. (2011) Структура та функціональні обов’язки Житомирського окружного суду за реформою 1864 року. Суспільно-політичні процеси на українських землях: історія, проблеми, перспективи (2). pp. 136-141.

Максимов, О. В. (2011) Участь Житомирського окружного суду у вирішенні справ чиншовиків в умовах судової реформи 1864 року. Література та культура Полісся (65). pp. 75-87.

Н

Натикач, Петро (2011) Повсякденне життя житомирян у 20-30-ті рр. ХХ ст. Матеріали IV Волинської міжнародної історико- краєзнавчої конференції, присвяченої 10-річчю заснування історичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 146-148.

Новіцька, Юлія (2011) Політика Другої Речі Посполитої щодо національних меншин у міжвоєнний період. ХХ століття - етнонаціональний вимір та проблеми Голокосту, Житомир, 22-23 жовтня 2010 р.. pp. 101-111.

П

Полєтаєв, Г. В. (2011) Євреї у радянському русі Опору на Житомирщині. In: ХХ століття – етнонаціональний вимір та проблеми Голокосту: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 жовтня 2010 р., Житомир.

Полєтаєв, Г. В. (2011) Національний рух опору на Житомирщині (1941-1944 рр.). Матеріали IV Волинської міжнародної історико- краєзнавчої конференції, присвяченої 10-річчю заснування історичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 148-151.

Полєтаєв, Г. В. (2011) Оунівське підпілля на Житомирщині (1941-1944 рр.). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2). pp. 72-76. ISSN 2078-2357

Р

Рафальська, Т. Л. (2011) Репресії проти національних меншин Житомирщини в добу «Великого терору» (1937 - 1938 рр.). In: ХХ століття – етнонаціональний вимір та проблеми Голокосту: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 жовтня 2010 р., Житомир.

Рудницька, Н. В. (2011) Голокост на Житомирщині в документах Державного архіву Житомирської області. In: ХХ століття – етнонаціональний вимір та проблеми Голокосту: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 жовтня 2010 р., Житомир.

Рудницька, Н. В. (2011) Міжнародна науково-практична конференція "XX століття – етнонаціональний вимір та проблеми Голокосту". Волинські історичні записки (6). pp. 175-179.

С

Сингаївська, Н. М. (2011) Євреї та поляки в суспільно-економічному житті Правобережної України на початку XX ст. In: ХХ століття – етнонаціональний вимір та проблеми Голокосту: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 жовтня 2010 р., Житомир.

Сингаївська, Н. М. (2011) Імперія та польська історіографія: еволюція стосунків. Матеріали IV Волинської міжнародної історико- краєзнавчої конференції, присвяченої 10-річчю заснування історичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 279-281.

Сичевський, Антон (2011) Старообрядці на Поділлі в ХІХ ст.: демографія, друкарство, духовна просвіта. Матеріали IV Волинської міжнародної історико- краєзнавчої конференції, присвяченої 10-річчю заснування історичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 82-84.

Стельникович, С. В. (2011) Історична пам’ять про О. Ольжича на Житомирщині. Розбудова держави (1-2). pp. 184-189.

Стельникович, С. В. (2011) Другий Базар 1941 р. та його вплив на діяльність ОУН(М). Література та культура Полісся : проблеми історії, літератури та культури у регіональному науковому вимірі. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя. Вип. 67. pp. 165-172.

Стельникович, С. В. (2011) Житомирський період газети «Українське Слово» (3 серпня – 5 жовтня 1941 р.). Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки: зб. наукових праць (8). pp. 299-306.

This list was generated on Mon Jun 18 07:09:31 2018 EEST.