Items where Division is "Faculty of History > Department of History of Ukraine" and Year is 2013

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | В | Д | Ж | К | М | Н | П | Р | С | Х
Number of items: 41.

Б

Біла, О. М. (2013) Започаткування та розвиток історико-краєзнавчих публікацій на сторінках волинської періодики XIX - початок XX століття. І Міждисциплінарні гуманітарні читання: програма та тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. 3 жовтня 2013 року. pp. 39-40.

Біла, О. М. (2013) Публікації газети «Волынь» як джерело для вивчення історії волинської губернії (ХІХ – початок ХХ ст.). Гуржіївські історичні читання (6). pp. 73-76. ISSN 978-966-493-676-4

В

Венгерська, В. О. (2013) Єврейські політичні партії та євреї в політичних партіях: соціально-класові, громадянські та національні дилеми (к. XIX ст. - лютий 1917 р.). Світові війни ХХ століття та історична пам’ять: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції. - Дніпропетровськ: Інститут "Ткума". pp. 25-34.

Венгерська, В. О. (2013) Ідеї культурно-національної автономії в консервативній концепції русофілів. Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. (7(99)). pp. 18-22. ISSN 2077-1800

Венгерська, В. О. (2013) Проблеми функціонування Житомирського відділення українського державного банку періоду Гетьманату (квітень-грудень 1918 р.). Матеріали VІ Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць. pp. 43-45.

Венгерська, В. О. (2013) Розвиток російського та українського національних проектів в умовах Російської імперії. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (73). pp. 15-17. ISSN 2076-1554

Венгерська, В. О. (2013) Українські «проекти» та націотворення в імперіях Романових та Габсбургів: ідеї, концепції, практики (кінець ХVІІІ – початок ХХ століття). Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Вержанська, Таїсія (2013) НАЦІОНАЛЬНІ СТЕРЕОТИПИ ПОВЕДІНКИ ВЕРХІВКИ ПОЛЬСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ В ПОБУТІ ПРАВОБЕРЕЖНИХ МАГНАТІВ. Матеріали VІ Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць. pp. 261-265.

Д

Дребот, Володимир (2013) Етнонаціональна характеристика німців Правобережної України за даними перепису 1897 р. Матеріали VІ Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць. pp. 233-237.

Ж

Жуковський, О. І. (2013) Місце етнічних меншин у розбудові радянської системи освіти в Україні (початок 20-х pp. XX ст.). Матеріали VІ Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць. pp. 134-138.

К

Ковальчук, І. В. (2013) Окремі аспекти культурно-освітніх заходів ОУН та української адміністрації на Житомирщині у другій половині 1941 р. Проблеми історії та історіографії України. Програма і матеріали науково-практичної конференції "День науки історичного факультету-2013". К.: "ПП" КП "УкрСІЧ".. pp. 34-36.

Ковальчук, І. В. (2013) ДОСЛІДЖЕННЯ ДОЗВІЛЛЯ І ВІДПОЧИНКУ У КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ ІСТОРІЇ ПОВСЯКДЕННЯ В УКРАЇНІ. І Міждисциплінарні гуманітарні читання: програма та тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. 3 жовтня 2013 року. pp. 68-69.

Ковальчук, І. В. (2013) Дослідження дозвілля і відпочинку населення УРСР у ІІ-й половині 1940-х-І половині 1960-х років у радянській і пострадянській історіографіях. Матеріали VІ Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць. pp. 245-248.

Ковальчук, І. В. (2013) Становлення і окремі аспекти діяльності житомирського міського проводу ОУН(М) у другій половині 1941 року. Україна ХХст.: кульутра, ідеологія, політика. Збірник статей. Випуск спеціальний / Відп. ред. В.М.Даниленко. - К.: Інститут історії України НАН України, 2013. - Вип. 18. - 384 с.. pp. 287-297.

Ковальчук, І. В. (2013) Створення і Функціонування бердичівської окружної газети „Нова Доба” у другій половині 1941 року. Драгоманівські історичні студії : збірник наукових праць молодих істориків [Текс] / [відп. ред. і упор. О. В. Потильчак, І. Г. Вєтров, О. О. Cушко]. – К. : Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. pp. 293-302.

Кордон, М. В. (2013) Європа регіонів. Світові війни ХХ століття та історична пам’ять: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції. pp. 252-256.

Кордон, М. В. (2013) Громадська думка: "за" і "проти" євроінтеграційних прагнень України. Українська полоністика (10). pp. 100-105.

Кордон, М. В. (2013) Доленосна подія в історії України. Матеріали VІ Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць. pp. 165-168.

М

Мацелюх, Катерина (2013) ВОЛИНЬ У НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ПЕТРА АБРАМОВИЧА. Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць. (6). pp. 118-121.

Мосієнко, Олександр (2013) Українські та інші національні військові формування в умовах Першої світової віни. Матеріали VІ Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць. – Житомир. pp. 111-114.

Музика, О. Д. (2013) УКРАЇНІЗАЦІЯ ОСВІТИ В УНР ДОБИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ: ЗДОБУТКИ І ПРОБЛЕМИ. Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць (6). pp. 226-229.

Музика, О. Д. (2013) Релігійне життя на Правобережній Україні у період Центарльної Ради. Матеріали VІ Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць.. pp. 120-122.

Н

Натикач, Петро (2013) Петляк Ф.А. - історик, організатор вищої школи, патріот рідної землі. Матеріали VІ Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць.. pp. 281-285.

Новіцька, Юлія (2013) Науково-педагогічна діяльність Анатолія Левіцького в Кракові за часів Австро-Угорської монархії. Матеріали VІ Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2013.. pp. 285-287.

Новіцька, Юлія (2013) НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВАЛЕРІЯ ЯВОРСЬКОГО В КРАКОВІ ЗА ЧАСІВ АВСТРО-УГОРСЬКОЇ МОНАРХІЇ. Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць (6). pp. 126-128.

П

Панченко, Вікторія (2013) ПОСАДОВІ ПОРУШЕННЯ МИРОВИХ СУДДІВ НА ВОЛИНІ В 1871-1919 pp. Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць (6). pp. 279-283.

Погуляєв, О. І. (2013) Єврейська національна меншина правобережної України у добу центральної ради (березень 1917 – квітень 1918 рр.). Матеріали VІ Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць. pp. 122-125.

Р

Рудницька, Н. В. (2013) Свідчення очевидців Голокосту на Житомирщині як історичне джерело(за матеріалами архіву управління Служби безпеки України в Житомирській області). Світові війни ХХ століття та історична пам’ять: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції. pp. 233-238.

Рудницька, Н. В. (2013) Створення та функціонування єврейських селищних рад на Волині у другій половині 20-на поч. 30-х рр. ХХ ст. Матеріали VІ Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць. pp. 47-51.

С

Сидоров, Костянтин (2013) ПІДГОТОВКА МЕХАНІЗАТОРСЬКИХ КАДРІВ МТС У ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД НА ЖИТОМИРЩИНІ (1944-1946 pp.). І Міждисциплінарні гуманітарні читання: програма та тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. 3 жовтня 2013 року, м. Київ. pp. 52-53.

Сичевський, Антон (2013) Громада старообрядців-попівців села Железняки Троянівського району Житомирщини у 1945-1949 рр. Матеріали VІ Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць. pp. 71-73.

Сичевський, Антон (2013) РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ СТАРООБРЯДЦІВ СЕЛА ЧОЛІВКА КОРОСТЕНСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРЩИНИ У 1944-1990 pp. Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць (6). pp. 244-247.

Стельникович, С. В. (2013) Інтернет-ресурси з історії нацистського окупаційного режиму в генеральному окрузі «Житомир». Гілея : науковий вісник : зб. наук. праць. - К.: - Вип. 69.. pp. 105-109.

Стельникович, С. В. (2013) Зміни в топонімії населених пунктів Житомирсько-Вінницького регіону в період нацистської окупації. Матеріали VІ Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції, (Житомир, 15—16 листопада 2013 р.) : зб. наук. праць. — Житомир. pp. 66-68.

Стельникович, С. В. (2013) Нацистські колонізаційні проекти в генеральному окрузі Житомир. Black Sea : Scientific Journal of Academic Research. pp. 68-73.

Стельникович, С. В. (2013) Офіційна україномовна преса генерального округу "Житомир". Гуржіївські історичні читання : зб. наук. праць. - Черкаси. pp. 235-237.

Стельникович, С. В. (2013) Соціальний захист населення на Житомирщині у період нацистської окупації. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (73). pp. 40-42. ISSN 2076-1554

Стельникович, С. В. (2013) Театр на території генерального округу «Житомир» (друга половина 1941 – початок 1944 рр.). Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. pp. 131-136.

Стельникович, С. В. (2013) Кінофільми та кінохроніка у системі нацистської пропаганди на території генерального округу Житомир. Матеріали Третьої всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук». pp. 111-114.

Стельникович, С. В. (2013) Медичне обслуговування на території генерального округу Житомир (друга половина 1941 — початок 1944 рр.). Волинські історичні записки : зб. наук. праць, 11. pp. 5-12.

Х

Хададова, Ф. Т. (2013) ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЖИТОМИРСЬКОГО МІСЬКОГО МАГІСТРАТУ (кінець XVIII - 40-і pp. XIX ст.). Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць (6). pp. 267-269.

This list was generated on Sun Jun 17 22:56:03 2018 EEST.