Items where Division is "Faculty of History > Department of History of Ukraine" and Year is 2016

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Article | Thesis
Number of items: 24.

Article

Білобровець, О. М. (2016) Польські мистецькі виставки в Києві в 1915 р.: суспільний погляд. Матеріали щорічної Міжнародної наукової конференції «Польща–Україна: спільні шляхи до свободи. За заг. ред. д.і.н., доц. В. О. Венгерської. – Житомир: Полісся, 2016. – 384 c. – (INTERMARUM: історія, політика, культура. – 2016. – Вип. 3).. pp. 290-301.

Білобровець, О. М. (2016) Развитие польского театра в Украине в 1914-1917 гг. Perspektyvy kultury.Czasopismo naukowe Instytutu Kuituroznawstwa Akademii Ignatianum. (14). pp. 113-126. ISSN 2081-1446

Венгерська, В. О. (2016) Національна історія для зовнішнього користування: польський та українській досвід. Матеріали щорічної Міжнародної наукової конференції «Польща–Україна: спільні шляхи до свободи. В єдності сила. Співпраця польсько-українська в переломних моментах історії та сучасності» – (INTERMARUM: політика, культура. – 2016. – Вип. 3).. pp. 32-47.

Венгерська, В. О. (2016) Українська нація та націотворення у ХХ-ХХІ ст.: історіографічний аспект. Історія та історіографія в Європі. Україна в ХХ-ХХІ століттях: на шляху гідності і свободи. Київ. Вип. 5. pp. 126-139.

Кицак, Богдан (2016) Діяльність медичних навчальних закладів у Райхкомісаріаті "Україна" 1941-1943 рр. Гуманітарний корпус: [збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії] – Випуск 7. – Вінниця. pp. 61-63.

Ковальчук, І. В. (2016) Акція УПА 12 січня 1945 року у районному центрі Городниця Житомирської області (історіографічний та джерельний аспект). Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Збірник статей / [відп. ред. В. М. Даниленко]. – Вип. 21 : Спеціальний: Матеріали «круглого столу» «Горбачовська “перебудова”: український контекст (до 30-річчя проголошення курсу)». pp. 243-255.

Ковальчук, І. В. (2016) Громадська і наукова діяльність І.Фещенка-Чопівського у Польщі. Матеріали щорічної Міжнародної наукової конференції «Польща–Україна: спільні шляхи до свободи. Житомир, 2016. – (ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура. – 2016. – Вип. 3).. pp. 324-335.

Ковальчук, І. В. (2016) Житомирський обласний український клуб у період нацистської окупації: перехрестя інтересів та доль. Історико-краєзнавчі дослідження : традиції та інновації : матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції (Суми, 24–25 березня 2016 року). У 2-х ч. Ч. І. pp. 41-45.

Ковальчук, І. В. (2016) Соціально-економічні складові діяльності ОУН Житомира у другій половині 1941 року. Історичні студії (2). pp. 72-79.

Ковальчук, І. В. (2016) Трансформація історичної науки у незалежній Україні: проблеми, стан і перспективи. Суспільні науки ХХІ століття: перспективні та пріоритетні напрями досліджень: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 5–6 серпня 2016 року). – Дніпро. pp. 5-9.

Ковальчук, І. В. (2016) Україноцентричний аспект Другої світової війни. Україна і світ : гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес (До 55 річниці першого польоту людини у космос) : тези доповідей Міжнародній науково-теоретичної конференції студентів і аспірантів, м. Харків, 19–20 квітня 2016 р. У 3-х ч. Ч. 1 / [редкол.. pp. 76-77.

Ковальчук, І. В. (2016) Український театр Житомира у період нацистської окупації: діяльність як спосіб існування. Сучасна українська нація : мова, історія, культура : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю 16 березня 2016 року з нагоди 15-річчя кафедри українознавства / [наук. ред. : проф. Чоп’як В. В., проф. Магльований А. В.]. – Львів. pp. 214-217.

Ковальчук, І. В. (2016) Федір Воробець («Верещака») – діяч українського націоналістичного руху (історіографічний та джерелознавчий огляд). Матеріали ІV Всеукраїнської наукової конференції «Проблеми дослідження українського визвольного руху ХХ століття (до 75-річчя Поліської Січі та 95-річчя Другого зимового походу)» / [за заг. ред. проф. Стародубець Г. М.]. pp. 77-81.

Ковальчук, І. В. (2016) Чуднів і край в контексті історії малих і середніх міст Волині. Науковий збірник «Велика Волинь». Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Чуднів, 7-8 вересня 2016 р.) Вип. 53 / Упорядник П.С.Скавронський – Бердичів. pp. 96-107.

Кордон, М. В. (2016) Європа знань. Матеріали щорічної Міжнародної наукової конференції «Польща–Україна: спільні шляхи до свободи. В єдності сила. Житомир, 2016 – (ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура. – 2016. – Вип. 3).. pp. 336-344.

Кучер, Надія (2016) Національна структура міст та містечок Правобережної України (в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.). Матеріали щорічної Міжнародної наукової конференції «Польща–Україна: спільні шляхи до свободи. В єдності сила. Співпраця польсько-українська в переломних моментах історії та сучасності» – Житомир: (INTERMARUM: історія, політика, культура. – 2016.– Вип. 3). pp. 184-196.

Рудницька, Н. В. (2016) Більшовицька ідеологія та єврейські політичні партіїна Волині у 1918-1921 роках. Історичні мідраші Північного Причорномор’я / Голов. ред. М.М. Шитюк. – Випуск V. – Том ІІ. – Миколаїв. pp. 356-371.

Рудницька, Н. В. (2016) До історії геноциду євреїв та ромів на Житомирщині в роки гітлерівської окупації (на матеріалах архіву Управління СБУ в Житомирській області). Запорожские еврейские чтения: Сборник статей и материалов (16-17 апреля 2015 г.). – Дрепропетровск. pp. 33-51.

Рудницька, Н. В. (2016) Репатріація польського населення Житомирської області до Польщі у 1944-1946 рр. Матеріали щорічної Міжнародної наукової конференції «Польща–Україна: спільні шляхи до свободи. За заг. ред. д.і.н., доц. В. О. Венгерської. – Житомир: Полісся, 2016. – 384 c. – (INTERMARUM: історія, політика, культура. – 2016. – Вип. 3).. pp. 246-257.

Сичевський, Антон (2016) Духовно-символічний простір римо-католицької церкви північної Житомирщини у ХVІІ–ХІХ ст. Матеріали щорічної Міжнародної наукової конференції «Польща–Україна: спільні шляхи до свободи. В єдності сила. – Житомир, 2016. (ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура. – 2016. – Вип. 3).. pp. 302-323.

Стельникович, С. В. (2016) Базарська трагедія 21 листопада 1921 р. в історичній пам’яті українського народу. Матеріали IV Всеукраїнської наукової конференції «Проблеми дослідження українського визвольного руху ХХ століття (до 75-річчя Поліської Січі та 95-річчя Другого зимового походу)». – Житомир. pp. 121-125.

Thesis

Максимов, О. В. (2016) Житомирський окружний суд у системі реалізації судової реформи 1864 року в Правобережній Україні. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Стельникович, С. В. (2016) Нацистський окупаційний режим на території Житомирсько-Вінницького регіону і місцеве населення: паралелі існування й боротьби (1941–1944 рр.). Other thesis, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.

Стельникович, С. В. (2016) Нацистський окупаційний режим на території Житомирсько-Вінницького регіону і місцеве населення: паралелі існування й боротьби (1941–1944 рр.). EngD thesis, Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова.

This list was generated on Tue Dec 11 21:45:44 2018 EET.