Items where Division is "Educational and Research Institute of Philology and Journalism > Department of Ukrainian and foreign literature and methods of their teaching" and Year is 2007

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | Б | Г | Ж | К | Л | М | П | Р | С | Т | Х | Ш | Ю
Number of items: 28.

Є

Єршов, В. О. (2007) Волинський простір у мемуаристичній літературі правобережжя. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (17). ISSN 2220-7996

Єршов, В. О. (2007) Волинсько-литовська котерія. Ідея спільності. Київські полоністичні студії. Європейський вимір української полоністики, 9. pp. 113-119. ISSN 978-966-96761-7-7

Єршов, В. О. (2007) Герменевтична актуалізація конволютного принципу мемуаризації. "Спогади минулих літ" Євстахія Івановського. УКРАЇНСЬКА ПОЛОНІСТИКА (3-4). pp. 225-234.

Єршов, В. О. (2007) Ростислав Петрович Радишевський - літературознавчі перцепції на тлі ювілею. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (17). ISSN 2220-7996

Б

Бабич, Ірина (2007) Хихикання над передсмертним ложем імперії (Політично-соціальна сатира Володимира Даниленка в контексті ідеології вісімдесятництва). Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів. pp. 60-64.

Башманівська, Л. А. (2007) Пишу диктанти самостійно: Практикум з української мови для самопідготовки абітурієнтів. In: Пишу диктанти самостійно: Практикум з української мови для самопідготовки абітурієнтів. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, pp. 10-12.

Башманівська, Л. А. (2007) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНІХ СМАКІВ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ РІДНОГО КРАЮ 1.1. Проблема формування художніх смаків у наукових дослідженнях. In: Формування художніх смаків учнів засобами літературного краєзнавства. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 8-18.

Бондаренко, Г. Ф. (2007) Ремарка в художньому світі М. Булгакова. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 2 (22). pp. 28-34. ISSN 2227-2844

Білобровець, В. В. (2007) „Волинь-Житомирщина”: імена, тематика, рубрики. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (17). pp. 5-11. ISSN 2220-7996

Г

Голько, Катерина (2007) Штрихи до образу героя у творах Ліни Костенко. Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів. pp. 22-25.

Горбань, А. В. (2007) Мала проза В. Винниченка у світлі авторської суб’єктивності. Other thesis, Національна академія наук України.

Ж

Жилюк, С. (2007) Краєзнавство на вершинах академічної науки. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (16). ISSN 2220-7996

К

Костриця, М. Ю. (2007) Володимир Єршов: учений, полоніст, краєзнавець. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (16). ISSN 2220-7996

Кучерук, О. А. (2007) Шляхи формування мовленнєвої компетентності: психолінгвістичний підхід до навчання рідної мови. Гуманітарний вісник ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”: Науково-теоретичний збірник (12). pp. 37-41.

Л

Лісовський, А. М. (2007) Навчання і розвиток мислення учнів. In: Література і розвиток творчих сил учнів, або невикористані резерви методики. Ленвіт, pp. 5-9.

Лісовський, А. М. (2007) Толерантність у літературі. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Лісовський, А. М. (2007) Художній твір і духовний онтогенез особистості. In: Література і розвиток творчих сил учнів, або невикористані резерви методики. К: Ленвіт, pp. 42-47.

М

Мартенюк, Вікторія (2007) Типологія метафори. Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів. pp. 26-31.

П

Поплавська, Н. М. (2007) Герменевтична модель української полемічно-публіцистичної прози кінця XVI – поч. XVII ст. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 173-177. ISSN 2076-6173

Р

Романова, Наталія (2007) Психологічний портрет шістдесятництва крізь призму філософії екзистенціалізму. Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів. pp. 44-48.

С

Савицький, І. Л. (2007) "Почуваю на мить себе молодим..." Юрій Яновський у Малій П’ятигірці. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (16). ISSN 2220-7996

Соболевська, Г. І. (2007) Змістоутворююча роль хронотопу в п'єсах А. П. Чехова ("Три сестри"). Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 2 (22). pp. 149-157. ISSN 2227-2844

Т

Ткач, Алла (2007) Дискурс сентименталізму в творчості Г.Квітки-Основ"яненка. Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів. pp. 49-51.

Х

Халін, В. В. (2007) Вплив мовленнєвого розвитку на художнє сприймання літератури студентами філологічних факультетів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 58-60. ISSN 2076-6173

Хмиз, Юлія (2007) Символічна парадигма життєвої дороги у новелі "Дорога" В.Стефаника. Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів. pp. 52-55.

Ш

Шинкарук, В. Ф. (2007) Свіча таланту Костянтина Яновського. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (17). pp. 177-181. ISSN 2220-7996

Шинкарук, В. Ф. (2007) Спочатку було слово: Іванові Сльоті – 70! Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (16). pp. 27-34. ISSN 2220-7996

Ю

Юрчук, О. О. (2007) Необарокові тенденції в українській літературі ХХ століття. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

This list was generated on Wed Mar 29 18:34:25 2023 EEST.