Items where Division is "Educational and Research Institute of Philology and Journalism > Department of Ukrainian and foreign literature and methods of their teaching" and Year is 2009

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | Б | В | Г | Д | З | К | Л | Р | С | Ч | Ш | Ю | Я
Number of items: 44.

Є

Єршов, В. О. (2009) Polska literatura Prawobrzeżnej Ukrainy doby romantyzmy. Kierunki, grupy, koterie. Czasy Słowackiego. In: Piękno Słowackiego, 6-9 березня 2009, Польща, Бялийсток.

Єршов, В. О. (2009) Біобібліографічна довідка професора ЖДУ ім. І.Франка Володимира Шинкарука. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (19). ISSN 978-966-1663-13-7

Єршов, В. О. (2009) Жанрова таксономія мемуаристичної літератури українсько-польського пограниччя доби романтизму. Філологічні трактати, 1 (2). pp. 15-20.

Єршов, В. О. (2009) Особливості гурту та гуртування персонажів як самобутнього елементу композиції мемуаризованого тексту правобережної польськомовної літератури України першої половини XIX століття. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 204-209. ISSN 2076-6173

Єршов, В. О. (2009) Особливості мемуаризації простору Правобережної України у творчості Міхала Чайковського. Волинь-Житомирщина (18).

Єршов, В. О. (2009) Особливості організації та функціонування художнього факту в польській мемуаристичній літературі Правобережної України доби романтизму. Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. Збірник наукових праць (10). pp. 285-291.

Єршов, В. О. (2009) Семантична дихотомія мундиру в мемуаристичній літературі Правобережної України першої половини XIX століття. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 79-83. ISSN 2076-6173

Єршов, В. О. (2009) Типологія художнього факту в польської мемуаристичної літературі правобережної України доби романтизму. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (19). pp. 44-61. ISSN 2220-7996

Єршов, В. О. (2009) Художня правда в польськомовній мемуаристичній літературі Правобережної України доби романтизму. Київські полоністичні студії, 15. pp. 117-123.

Б

Бондаренко, Г. Ф. (2009) Драматургічні експерименти Леоніда Андреєва. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 195-198. ISSN 2076-6173

Бондарчук, Роман (2009) Архаїчна казка в світлі теорії структуралізму. Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів, 2. pp. 7-12.

Білоус, Оксана (2009) Чудо як художній образ. Літературознавчі студії. Випуск 3.. pp. 72-80.

Білоус, П. В. (2009) "Любов і творчість, туга і порив, відвага і вогонь самопосвяти!" (до 100-річчя О. Ольжича). Волинь-Житомирщина (18).

Білоус, П. В. (2009) Вступ до літературознавства. Теорія літератури. Психологія літературної творчості. ПП Рута.

Білоус, П. В. (2009) Польськомовна мемуаристика Волині у дослідженнях Володимира Єршова. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 231-233. ISSN 2076-6173

Білоус, П. В. (2009) Штрихи до літературного портрета Міхала Чайковського. Українська полоністика (6). pp. 140-144.

В

Вечір, Марія (2009) Феномен карнавалізації у прозі Юрія Андруховича (за романом "Рекреації"). Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів, 2. pp. 13-17.

Висоцька, Леся (2009) Амбівалентність образу матері у творчості Григора Тютюнника. Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів, 1. pp. 15-20.

Вишина, М. Ю. (2009) Міфопоетична парадигма художньої образності у "Повісті врем'яних літ". Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Г

Герговська, Анна (2009) Символіка кольору та її естетична функція в романі Павла Загребельного "Диво". Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів, 2. pp. 18-23.

Д

Даниленко, В. Г. (2009) Польська література Волині в епоху романтизму. Слово і час. Науково-теоретичний журнал (7). pp. 99-103. ISSN 0236-1477

Даниленко, В. Г. (2009) Традиції епічного театру в сучасній українській радіодраматургії. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 148-152. ISSN 2076-6173

Дмитрук, Валерія (2009) "На той бік" - втеча до чи від життя? (за матеріалом повісті Володимира Винниченка). Літературознавчі студії. Випуск 2.. pp. 101-107.

Дюжева, Катерина (2009) Інтерпретація жанрово-стильових моделей триптихів Ліни Костенко. Літературознавчі студії. Випуск 3.. pp. 107-117.

З

Золотюк, Людмила (2009) Поцілунок на межі (на матеріалі творів В.Винниченка "Момент" і "На той бік"). Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів, 2. pp. 24-29.

К

Карабінська, Ольга (2009) Листи Лесі Українки в контексті літературної доби кінця ХІХ - початку ХХ ст. Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів, 1. pp. 32-38.

Козир, Вікторія (2009) Сад Житейських думок, трудів і почуттів Валерія Шевчука. Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів, 1. pp. 39-44.

Косинська, Наталія (2009) Божевілля як втеча від гендерної ролі в романі М.Матіос "Солодка Даруся". Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів, 2. pp. 30-35.

Кучерук, О. А. (2009) Перспективні технології навчання в шкільному курсі української мови. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир. ISBN 978-966-485-000-8

Л

Левченко, Галина (2009) Інерція біографізму чи адекватна методологія? (До проблеми біографічного канону в сучасній рецепції творів Лесі Українки). Літературознавчі студії. Випуск 3.. pp. 56-72.

Левченко, Г. Д. (2009) Леся Українка - Ілюміната: семантика світлових образів у ліриці поетеси. Волинь філологічна: текст і контекст. Леся Українка та зарубіжні письменники (8). pp. 286-300.

Левченко, Олег (2009) Самоусвідомлення таланту: перші публікації Юрка Гудзя. Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів, 1. pp. 45-53.

Лісовський, А. М. (2009) Енциклопедія духовної історії Волині. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (18).

Р

Романова, Наталія (2009) Василь Симоненко: природа бунту. Літературознавчі студії. Випуск 3.. pp. 132-143.

Рясновська, Тетяна (2009) Діти без дитинства 9на основі художніх творів В.Стефаника, Г.Косинки та Григора Т.тюнника). Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів, 2. pp. 36-40.

С

Соболевська, Г. І. (2009) Принципи епізації драми у творчості А. П. Чехова. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 213-216. ISSN 2076-6173

Ч

Чудопасова, Ірина (2009) Самохарактеристика Лесі Українки в листах. Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів, 2. pp. 56-60.

Ш

Шевцова, Л. С. (2009) Використання етнографічного матеріалу на уроках української мови. Українознавчі концепти спадщини В.Сухомлинського. pp. 59-65.

Шегеда, Олена (2009) Модерністські тенденції у поезії "Молодої музи". Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Шинкарук, В. Ф. (2009) Зірка і смерть Леоніда Венгерова. Волинь-Житомирщина (18).

Шинкарук, В. Ф. (2009) Ніна Матвієнко. Голосом цієї жінки співає й плаче Україна. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (18). ISSN 978-966-1663-05-2

Ю

Юрчук, О. О. (2009) До проблеми постколоніального прочитання української літератури. "Бояриня" Лесі Українки. Леся Українка і сучасність: збірник наукових праць, 5. pp. 149-158. ISSN 978-966-600-487-4

Юрчук, О. О. (2009) Містичний і раціональний типи пророків: Т. Шевченко, П. Куліш. Літературознавчі студії. Випуск 3. pp. 43-56.

Я

Якотюк, Наталія (2009) М.М.Коцюбинський - дослідник фольклору. Перша спроба. Студентська наукова творчість: Збірник матеріалів, 1. pp. 80-84.

This list was generated on Wed Mar 29 19:04:46 2023 EEST.