Items where Division is "Educational and Research Institute of Philology and Journalism > Department of Ukrainian and foreign literature and methods of their teaching" and Year is 2016

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | Г | К | Л | П | С | У | Ц | Ш | Щ | Ю
Number of items: 31.

Б

Башманівська, Л. А. (2016) Вплив Інтернет-технологій на формування особистості учня в умовах інформаційного простору. Інформаційні технології в освіті на науці: Збірник наукових праць (8). pp. 35-39.

Башманівська, Л. А. (2016) Від традиційної методики – до креативно-інноваційної стратегії. Ukrainian Educational Journal (2). pp. 126-130.

Башманівська, Л. А. (2016) Проблема формування риторичної компетентності студентів-філологів: теоретичний аспект. Педагогічна риторика: історія, теорія, практика. pp. 153-170.

Башманівська, Л. А. (2016) Словник термінів з методики викладання літератури. ЖДУ ім. Івана Франка.

Башманівська, Л. А. (2016) Художньо-естетичний розвиток учнів у сучасному медійному просторі. Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навчальний заклад. pp. 19-22.

Бондарчук, О. М. (2016) Новелістичний характер мемуарів Т. Бобровського. Київські полоністичні студії, 27. pp. 53-62.

Бондарчук, О. М., Єршов, В. О. (2016) Persona Inkognito або недооціннений літописець Волині. Полілог (4). ISSN 2311-1844

Білявська, В. С. (2016) Проблема суспільної депресії в "Мемуарах із життя" Єви Фелінської. Київські полоністичні студії, 27. pp. 43-52.

Г

Грибан, Г. В. (2016) Розвиток у студентів-філологів умінь образного мовлення шляхом наслідування риторичних текстів. Педагогічна риторика: історія, теорія, практика. pp. 229-238.

К

Кацемба, Ю. Л. (2016) Рецепція творчості Г. Жевуського в літературно-критичній думці. Київські полоністичні студії, 27. pp. 63-72.

Кучерук, О. А. (2016) Інтеграція методів і засобів ІКТ у методику навчання української мови. Інформаційні технології в освіті та науці (8). pp. 144-148.

Кучерук, О. А. (2016) Історія красномовства крізь призму педагогічної риторики: європейський досвід. Педагогічна риторика: історія, теорія, практика. pp. 25-47.

Кучерук, О. А. (2016) Історія педагогічної риторики в Україні. Педагогічна риторика: історія, теорія, практика. pp. 47-68.

Кучерук, О. А. (2016) Педагогічна риторика як об’єкт наукового дослідження. Педагогічна риторика: історія, теорія, практика : монографія. pp. 7-25.

Кучерук, О. А. (2016) Формування риторичної компетентності старшокласників у процесі українськомовної освіти. Українська мова і література в школах України (1). pp. 9-14.

Кучерук, О. А., Голуб, Н. Б., Горошкіна, О. М., Караман, С. О., Караман, О. В., Климова, К. Я., Башманівська, Л. А., Березюк, О. С., Власенко, О. М., Грибан, Г. В., Лісовський, А. М., Нищета, В. А., Усатий, А. В., Шевцова, Л. С., Пустохіна, В. І., Маліновська, Т. В. (2016) Педагогічна риторика: історія, теорія, практика. Other. ТОВ "КНТ", Київ.

Кірячок, М. В. (2016) Візії апокаліпсису в українському постмодерному романі. Other thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Л

Лісовський, А. М. (2016) Риторика і сучасна літературна освіта. Педагогічна риторика: історія, теорія, практика : монографія. pp. 188-196.

П

Пустохіна, В. І. (2016) Формування культурологічної компетентності старшокласників у процесі навчання української літератури: риторичний підхід. Педагогічна риторика: історія, теорія, практика : монографія. pp. 196-207.

С

Савенко, Оксана (2016) Літературна трансформація канонічного тексту. Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Серія : Філологія. Літературознавство (264). pp. 97-101.

Савенко, Оксана (2016) Різдвяний сюжет у вертепній драмі. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія "Філологічні науки. Літературознавство" (8). pp. 145-149.

У

Усатий, А. В. (2016) Формування риторичної культури майбутнього вчителя-словесника. Педагогічна риторика: історія, теорія, практика. pp. 217-229.

Ц

Церковна, Анастасія (2016) Антиномія гетерообразів західної та східної Європи у змалюванні українського часопису в англійській подорожній літературі доби романтизму. Київські полоністичні студії, 27. pp. 207-215.

Ш

Шевцова, Л. С. (2016) Риторика вчителя в досягненні пізнавальних, розвивальних і виховних цілей навчання української мови. Педагогічна риторика: історія, теорія, практика.

Щ

Щербак, О. В. (2016) Типологія жіночих образів у давній українській літературі. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Ю

Юрчук, О. О. (2016) "…се властиво наїзд і душення…": Російська імперія в рецепції Івана Франка. In: Всеукраїнська науково-теоретична конференція "Іван Франко в сучасному інтелектуальному просторі", 25 жовтня 2016, м. Житомир. (In Press)

Юрчук, О. О. (2016) «Білий хлопчик у білій сорочці плакав»: психоаналітичні студії над творчістю Василя Стефаника». In: Всеукраїнська наукова конференція "Творчість Василя Стефаника і українська культура кінця ХІХ - початку ХХ століття, 13-14 травня 2016, м. івано-Франківськ. (In Press)

Юрчук, О. О. (2016) Античний світ як форма інакомовлення в антиколоніальній парадигмі української художності. In: ХІІ Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспект", 30-31 травня 2016, Монреаль-Сєвєродонецьк.

Юрчук, О. О. (2016) Візіонерсько-пророча утопія Івана Франка (за поемою ''Мойсей''). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (2 (84)). pp. 146-149. ISSN 2076-6173

Юрчук, О. О. (2016) Кодифікація Російської імперії в романі Івана Нечуя-Левицького «Гетьман Іван Виговський». In: І Міжнародна наукова конференція "Слов"янські студії", 24-25 травня 2016 року, м. Миколаїв.

Юрчук, О. О. (2016) Олександр Афанасьєв-Чужбинський і Тарас Шевченко: реконструкція історії взаємин. In: Всеукраїнська конференція "Дійсний поет" (І. Франко). До 200-річчя від дня народження О. Афанасьєва-Чужбинського", 17-18 березня 2016 року, м. Ніжин.

This list was generated on Wed Mar 29 19:38:31 2023 EEST.