Items where Division is "Faculty of Physics and Mathematics > Department of Algebra and Geometry" and Year is 2009

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Д | К | Л | П | С | Ч
Number of items: 8.

Д

Дідківська, Т. В., Паламарчук, Н. М. (2009) Числа крізь призму людської уяви. Актуальні проблеми математики та методики її викладання. pp. 30-36.

К

Королюк, О. М. (2009) САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖІВ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ. Нові технології навчання. Матеріали VI Міжнародної науково-методичної конференції, 1 (58). pp. 180-186.

Королюк, О. М. (2009) Диференційований підхід до організації самостійної роботи студентів технічного коледжу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 236-239.

Л

Ленчук, І. Г., Михайленко, В. Є. (2009) Професійна підготовка студентів засобами пізнавально - візуального навчання азам позиційної стереометрії. Науковий часопис НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА (5).

П

Прус, А. В. (2009) Використання евристик для навчання учнів розв'язувати вправи з параметрами. Третя міжнародна науково-практична конференція. Евристичне навчання математики.. pp. 82-83. ISSN 978-966-639-413-5

Прус, А. В. (2009) Окремі питання розвитку творчих здібностей учнів та студентів. Розвиток інтелектуальних і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання математики: Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. (3-4 грудня 2009 р., м. Суми). pp. 75-76.

С

Соколовська, С. М. (2009) Професійний саморозвиток вчителів математики як педагогічна проблема. Стан та перспективи підготовки вчителя математики в Україні. pp. 126-128.

Ч

Чемерис, О. А. (2009) Технологія цілепокладання для забезпечення якості навчання студентів фізико-математичного факультету. Вісник Черкаського університету (150). pp. 131-137.

This list was generated on Sun Feb 25 15:15:30 2024 EET.