Items where Division is "Faculty of Socio-Psychological > Department of Social Technologies" and Year is 2007

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | З | К | Л | М | О | П | С
Number of items: 23.

І

Ілліна, О. В. (2007) Науково-методичне забезпечення курсу "Психофізіологія людини" в контексті запровадження європейських стандартів якості освіти. Реформування національної системи освіти в Україні у контексті загальноєвропейського освітнього простору: Матеріали науково-практичної конференції. pp. 64-75.

Ілліна, О. В. (2007) Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з дітьми з обмеженими функціональними можливостями в умовах болонського процесу. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова.Серія № 11 Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління.: Зб. наукових праць. (5). pp. 204-208.

З

Залібовська – Ільніцька, З. В. (2007) Підготовка вчителя початкових класів до формування комунікативної компетентності. Проблеми освіти в суспільстві ноосферної епохи (освіта сталого розвитку): Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 226-227.

К

Коляденко, С. М. (2007) Організація практичної діяльності майбутніх соціальних педагогів у Студентській соціальній службі для молоді університету. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Педагогічні науки. pp. 101-107.

Коляденко, С. М. (2007) Про особливості навчально-методичного забезпечення "Етики ділового спілкування" в умовах кредитно-модульної системи. Реформування національної системи освіти в Україні у контексті загальноєвропейського освітнього простору: Матеріали науково-практичної конференції. pp. 89-97.

Коляденко, С. М. (2007) Кадровий потенціал Кременецького ліцею у ХІХст. Історико-педагогічний альманах (2). pp. 88-92.

Коляденко, С. М. (2007) Організація практичної діяльності майбутніх соціальних педагогів у Студентській соціальній службі для молоді універститету. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей.. pp. 101-107.

Л

Литвак, О. Й. (2007) Сучасний досвід стандартизації системи підготовки фахівців соціальної сфери у Республіці Польщі. НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 11 Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління: Зб. наукових праць, 5 (ІІ). pp. 20-24.

Літяга, І. В. (2007) Деякі аспекти діяльності організацій в управлінні соціальною роботою. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 11 Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління: Зб. наукових праць. (5). pp. 28-31.

Літяга, І. В. (2007) Деякі аспекти розвитку педагогічної корекції в теорії та практиці виховання ХХ століття. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 99-101. ISSN 2076-6173

Літяга, І. В. (2007) Специфіка педагогічної корекції спілкування підлітків зони радіологічного контролю (в умовах лікувально-оздоровчого закладу). Нові технології навчання. Збірник наукових праць. Шляхи розвитку духовності та професіоналізму за умов глобалізації ринку освітніх послуг. // Спец. випуск № 48. Частина 1.: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти і науки України., 48 (ч.1).

М

Маєвська, Л. М. (2007) Етнокультурна спрямованість освіти: нормативно-правове забезпечення (рівень ООН, ЮНЕСКО). Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. Випуск XIII —- XIV (XIII). pp. 27-36.

Маєвська, Л. М. (2007) Етнокультурне виховання. Нормативно-правове забезпечення: Міжнародний та вітчизняний рівень (Методичні рекомендації). [Teaching Resource]

Маєвська, Л. М. (2007) Етнокультурологія: Словник-довідник. [Teaching Resource]

Музика, О. Л. (2007) Проектування проблемно-орієнтованих технік ціннісної підтримки розвитку здібностей. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. наукових праць, І (17). pp. 128-135.

Музика, О. Л. (2007) Розвиток здібностей та обдарованості в процесі вікового розвитку особистості. Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості та обдарованості. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. В.О.Моляко, 12, ви. pp. 142-148.

О

Остапчук, О. Л. (2007) Особливості викладання дисципліни "Гендерна педагогіка" в умовах кредитно-модульної системи організації навчання. Реформування національної системи освіти в Україні у контексті загальноєвропейського освітнього простору: Матеріали науково-практичної конференції. pp. 124-132.

Остапчук, О. Л. (2007) Центр гендерної освіти: проблеми та перспективи. Збірник кращих робіт Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт із гендерної проблематики серед учнів 10-11 класів, студентів, аспірантів.. pp. 179-182.

П

Павлик, Н. П. (2007) Науково-теоретичні засади організації процесу виховання у притулку для неповнолітніх. Реформування національної системи освіти в Україні у контексті загальноєвропейського освітнього простору: Матеріали науково-практичної конференції. pp. 133-149.

Павлик, Н. П. (2007) Модель взаємозв’язку психолого-педагогічних умов та етапів організації виховної роботи у притулку для неповнолітніх. Соціальна робота в Україні: теорія і практика. (3). pp. 38-44.

С

Сейко, Н. А. (2007) Доброчинна підтримка освіти в Україні (ХІХ ст.). освітній науково-методичний часопис "Відкритий урок. Плеяди". (6-8). pp. 8-11.

Ситняківська, С. М. (2007) Реміснича освіта в Україні у загальній системі освіти XIX – початку XX століття. Збір. наук. праць / Уманський державний педагогічний університет ім. П. Г. Тичини.. pp. 119-124.

Ситняківська, С. М. (2007) Реміснича освіта в класичних європейських педагогічних теоріях XVIII – XIX ст. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 163-167. ISSN 2076-6173

This list was generated on Mon Jun 18 20:04:48 2018 EEST.