Items where Division is "Faculty of Socio-Psychological > Department of Social Technologies" and Year is 2011

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | З | К | Л | О | П | С
Number of items: 16.

І

Ілліна, О. В. (2011) Технологія формування організаторських педагогічних умінь обдарованої студентської молоді. In: Шляхи і методи забезпечення подальшого творчого зростання обдарованої молоді: Монографія. Житомир, ЖДУ., Житомир, ЖДУ., pp. 156-165. ISBN 978-617-581-050-7

З

Залібовська – Ільніцька, З. В. (2011) Шляхи розвитку комунікативної компетентності майбутніх учителів у вищих державних закладах освіти (українсько-єврейська співпраця). In: ХХ століття – етнонаціональний вимір та проблеми Голокосту: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 жовтня 2010 р., Житомир.

К

Коляденко, С. М. (2011) Особливості професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до здійснення соціально-педагогічного супроводу клієнтів. Україна: шляхи формування державно-національної цілісності суспільства та утвердження духовної основи української цивілізації.

Коляденко, С. М. (2011) Студентська олімпіада із соціальної педагогіки як засіб виявлення обдарованої студентської молоді. In: Шляхи і методи забезпечення подальшого творчого зростання обдарованої молоді: Науково-методичний збірник. Житомир, ЖДУ, Житомир, ЖДУ, pp. 102-110. ISBN 978-617-581-050-7

Коляденко, С. М. and Сейко, Н. А. (2011) Студентська соціальна служба як інноваційний центр соціалізації сучасного фахівця. In: Інновації у вищій освіті: проблеми, досвід, перспективи: монографія / за ред. П. Ю. Сауха. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2011. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка,, Житомир : Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка,, pp. 253-261. ISBN 978-966-485-097-8

Котловий, С. А. (2011) Конфлікт як невід’ємний об’єкт соціалізації учнів. Теоретико-методологічні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Зб.наук.праць. – Вип.15. книга 2, 15 (2). pp. 262-269.

Котловий, С. А. (2011) Конфліктні форми поведінки та причини їх виникнення в учнів професійно-технічних навчальних закладів. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб.наук.пр. – Випуск 27 / Редкол.: І.А.Зязюн (голова) та ін. (27). pp. 122-128.

Л

Літяга, І. В. (2011) Особливості професії "соціальний педагог" як основа курсу "Вступ до спеціальності". Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. (79).

О

Остапчук, О. Л. (2011) Особливості викладання спецкурсу «Ґендерна педагогіка» для майбутніх соціальних педагогів. Збірник матеріалів науково-практичної конференції "Гендерна освіта - ресурс розвитку паритетної демократії". pp. 65-68.

Остапчук, О. Л. (2011) Роль соціального педагога у ґендерному вихованні учнів підліткового віку. Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології : зб. наук. пр. Херсонського національного технічного університету., 3 (2). pp. 230-235.

Остапчук, О. Л. (2011) Центр ґендерної освіти як інноваційний ресурс популяризації егалітарних цінностей молоді. In: Інновації у вищій освіті: проблеми, досвід, перспективи: монографія / за ред. П. Ю. Сауха. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2011. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка,, Житомир : Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка,, pp. 435-439. ISBN 978-966-485-097-8

П

Палько, І. М. (2011) Міжкультурна комунікація як чинник формування міжкультурної толерантності майбутніх соціальних педагогів. Попередження насильницьких конфліктів у міжкультурних спільнотах і формування культури миру: зб. наук. праць / ред.-укл. М.А. Араджионі, І. В. Брунова-Калісецька / Кримське відділення Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського Національної академії наук (1). pp. 277-284.

Палько, І. М. and Мишківська, В. М. (2011) Методика організації неформальної освіти студентів із питань міжкультурної толерантності: Методичні рекомендації. [Teaching Resource]

С

Сейко, Н. А. (2011) Доброчинність у сфері освіти Волині першої половини ХІХ ст. In: Велика Волинь: історія освіти і культури: монографія / за ред. проф. Левківського М.В. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка., Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка., pp. 376-412. ISBN 978-966-485-092-3

Сейко, Н. А. (2011) Доброчинність як чинник соціальної підтримки обдарованої молоді в Україні (ХІХ - початок ХХ століття). In: Шляхи і методи забезпечення подальшого творчого зростання обдарованої молоді: Монографія. Житомир, ЖДУ., Житомир, ЖДУ., pp. 47-58. ISBN 978-617-581-050-7

Ситняківська, С. М. (2011) Реміснича освіта на Правобережній Україні (др. пол. ХІХ - 10-ті рр. ХХ ст.). In: Велика Волинь: історія освіти і культури: монографія / за ред. проф. Левківського М.В. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка., Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка., pp. 331-375. ISBN 978-966-485-092-3

This list was generated on Mon Jun 18 15:05:49 2018 EEST.