Items where Division is "Educational and Research Institute of Pedagogics > Department of Art Education" and Year is 2018

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | К | М | Н | О | П | Р | Ф | Ц | Ч | Ш | Я
Number of items: 33.

Б

Бовсунівська, Н. М. (2018) Культура української діаспори Сполучених Штатів Америки (за матеріалами часопису союзу українок Америки "Наше життя" періоду 1944–1945 рр.). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (1 (92)). pp. 43-47. ISSN 2076-6173

Бовсунівська, Н. М. and Василенко, Н. А. (2018) «Є те, що з часом не вмира, і ним заповнюють скрижалі». учасна мистецька освіта: Матеріали ІІ Міжнародних науково-практичних читань пам’яті академіка Анатолія Авдієвського / Укл.: доктор пед.наук, про.А.В.Козир. pp. 21-24.

Борисенко, Н. С. (2018) Методика викладання дисциплін художньо-естетичного циклу. [Teaching Resource]

К

Карась, Г. В. and Обух, Л. В. (2018) Софія і Станіслав Дністрянські. Листи. Спогади. Статті. Other. Фоліант.

Колесник, Н. Є. (2018) Формування предметно-перетворювальної компетентності учнів у контексті становлення нової української школи: технологічний підхід. In: Актуальні питання сучасної інформатики.

Краснова, Н. М. (2018) Особливості навчання каліграфії в гімназіях ХІХ – на початку ХХ ст. Матеріали міжнародних наукових читань 2018 в Музеї Бориса Лятошинського в Житомирі [«Митець – культура – Вимір часу]. pp. 12-21.

М

Моісєєва, М. А. (2018) Імпровізація на дві хасидські теми» Йосипа Ельгісера. Митець – культура – виміри часу: Зб. статей. pp. 88-96.

Н

Неретін, В. О. and Неретіна, Д. Л. and Рутецький, В. В. and Суботницький, І. М. (2018) Організація дозвілля у літніх дитячих таборах : методично-репертуарний збірник. [Teaching Resource]

О

Обух, Л. В. (2018) The role of training courses and master classes in the development of student musicians psychophysiological freedom. Web of Scholar. ISSN 2518-167X

Обух, Л. В. (2018) Дні музики Мирослава Скорика: ювілейні проекти до 80-ліття маестро в Україні. [Teaching Resource]

Обух, Л. В. (2018) Коуч-технології, тренінги та майстер класи як складові музичного менеджменту в соціокультурному просторі України. World Sciense.

Обух, Л. В. (2018) Особливості проведення музичних занять у вищій школі на сучасному етапі: коуч-технологічні прийоми. Science Review.

Обух, Л. В. and Шегда, Л. В. and Серганюк, Л. І. and Зваричук, Ж. Й. (2018) Методичні рекомендації для вивчення та організації самостійної роботи студентів з навчального курсу "Читка хорових партитур". [Teaching Resource]

Олійник, С. В. (2018) Музична вітальня як форма художньої комунікації (спогади з присмаком кави). COMPENDIUM MUSICUM: колект. монографія / Н.Г. Мозгальова, О.Ю. Теплова, Н.В. Ліва. [Редактор-упорядник: В.М. Синицін]. pp. 368-374.

П

Плотницька, О. В. (2018) Професійна підготовка майбутнього вчителя музики. Сучасна педагогіка та психологія: методологія, теорія і практика: матеріали міжнародної науково-практичної конфренції. pp. 103-106.

Плющик, Є. В. and Новосадова, С. А. and Травкіна, Н. М. (2018) Нариси з методики викладання диригентсько-хорових дисциплін. [Teaching Resource]

Плющик, Є. В. and Новосадова, С. А. and Травкіна, Н. М. (2018) Нариси з методики викладання диригентсько-хорових дисциплін. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Р

Роговська, Є. В. (2018) Фольклористична експедиційна практика. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Роговська, Є. В. and Рутецький, В. В. (2018) Оркестр народних інструментів. ІІ частина. ФОП Худяков О.В., м. Житомир. (In Press)

Ф

Фурманюк, С. М. (2018) Використання традиційних і нетрадиційних технік у зображувальній діяльності дітей. Підготовка фахівців у контексті становлення нової української школи: збірник наукових праць. pp. 173-175.

Фурманюк, С. М. (2018) Формування професійних навичок студентів у використанні нетрадиційних технік малювання. Потенціал сучасної науки (частина IІ): матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 10-11 листопада 2018 року. pp. 32-34.

Фурманюк, С. М. (2018) Формування творчого мислення студентів у процесі художнього конструювання. Підготовка майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи: компетентнісний підхід: збірник науково-методичних праць. pp. 325-327.

Ц

Цюряк, І. О. and Роговська, Є. В. (2018) Особистісний підхід у диригентсько-хоровій підготовці студентів-магістрів. Імідж сучасного педагога (6(183)). pp. 84-88. ISSN 2221-6316

Цюряк, І. О. and Федорченко, В. К. and Борисенко, Н. С. (2018) Рекомендації для самостійної роботи студентів мистецьких спеціальностей. [Teaching Resource]

Цюряк, І. О. and Федорченко, В. К. and Борисенко, Н. С. (2018) Світова народна музична творчість на сучасному етапі. [Teaching Resource]

Ч

Чернишова, А. М. (2018) Елементи хореографії як засіб розвитку дітей початкових класів у вальдорфських школах. In: Наука, технології, інновації: світові тенденції та регіональний аспект : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 28-29 вересня 2018 р., ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України, м. Одесса.

Чернишова, А. М. (2018) Теорія і методика народно-сценічного танцю. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

Чернишова, А. М. (2018) Теорія і методика українського народного танцю. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Ш

Шинкарук, І. В. (2018) Сильніша - на одне життя. Джура.

Шмельова, Т. В. (2018) Мистецтво скульптури. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

Шмельова, Т. В. (2018) Сравнительная педагогика Украины и Республики Польша. In: XIV Международная научно-практическая конференция молодых исследователей, 17.05.2018, Барановичи.

Шмельова, Т. В. (2018) Феномен античної пайдейї як підґрунтя польської «педагогіки культури». Social Work and Education, 5 (3). pp. 91-98.

Я

Ямчинська, Г. В. (2018) Театралізація казок В. Сухомлинського та створення учнями персонажів та декорацій до них. Підготовка фахівців у контексті становлення нової української школи: збірник наукових праць. pp. 173-175.

This list was generated on Wed Jul 6 18:43:29 2022 EEST.