Items where Division is "Educational and Research Institute of Pedagogics > Department of Art Education" and Year is 2020

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Б | Д | К | Н | О | П | Р | С | Ф | Ц | Ч | Ш | Я
Number of items: 37.

А

Авраменко, П. М. (2020) До проблеми створення театрального гуртка для дітей з особливими потребами. Kyoto: CPN Publishing Group, Japan..

Агай Кухі, А. (2020) Кашкайцы и их музыкальная культура. III-IV Конгрес сходознавців (до 150-ї річниці від дня народження Агатангела Кримського): збірник матеріалів м.Київ, 23-24 грудня 2020., 1. pp. 43-44.

Б

Берелет, В. І. and Берелет, Л. І. (2020) Взаємозв’язок сценічного мистецтва і театральної музики. Modern science: problems and innovations.

Берелет, В. І. and Берелет, Л. І. (2020) Феномен видовища як театрального явища в сценічному просторі. Kyoto: CPN Publishing Group, Japan.

Бовсунівська, Н. М. (2020) The development of musical education in the Ukrainian diaspora of Canada and the United States of America (the end of the XIX century – the middle of the XX century). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (101). pp. 94-107. ISSN 2663-6387

Борисенко, Н. С. and Лісневська, А. В. (2020) Синтезовані види мистецтва як складова сучасної масової музичної культури. Майстерність комунікації у мистецькій і професійній освіті: збірник наукових праць, І. pp. 105-109.

Д

Данчук, Л. І. and Авраменко, П. М. (2020) Висвітлення героїчних тем у думах та історичних піснях і використання їх у сучасних виставах. Modern science: problems and innovations..

Данчук, Л. І. and Авраменко, П. М. and Шинкарук, І. В. (2020) Організація творчої навчально-пізнавальної діяльності майбутніх акторів. World science: problems, prospects and innovations.

Демченко, Е. А. (2020) Робота із студентами ВИШу з особливими потребами в класі гітари. Fundamental and applied research in the modern world..

К

Колесник, Н. Є. (2020) Web-дизайн мультимедійної книги: теорія і практика: монографія. Other. Вид. О.О. Євенок.

Н

Новосадова, С. А. and Плющик, Є. В. and Суботницький, І. М. (2020) Основи композиції: інструктивно-методичний матеріал до практичних занять з навчальної дисципліни. [Teaching Resource]

О

Обух, Л. В. (2020) Traces of works of Stanislaw Moniuszko in contemporary cultural projects in Ukraine. Other. РДГУ.

Обух, Л. В. (2020) Історіографія виникнення та розвитку менеджменту музичної культури в науково-теоретичних проєкціях. Other. Izdevnieciba “Baltija Publishing”.

Обух, Л. В. (2020) Еволюційні фактори в управлінні культурною сферою України. [Teaching Resource]

Обух, Л. В. (2020) Засоби масової інформації та комунікації як компоненти музичного менеджменту в Україні: крізь призму україно-польських культурних взаємин. Other. Polskie Towarzystwo Historyczne / Redakcja naukowa: Robert Lipelt..

Обух, Л. В. (2020) Концепція культурної стратегії Кирила Стеценка. [Teaching Resource]

Обух, Л. В. (2020) Лелеча доля. ЖДУ імені Івана Франка.

Обух, Л. В. (2020) Творчість Мирослава Скорика у проєктах Олександра Пірієва. Other. НМАУ ім. П. І. Чайковського.

Обух, Л. В. and Ковальчук, Н. О. (2020) Імплементація механізмів менеджменту в управління академічним музичним мистецтвом. Традиційні та інноваційні підходи до наукових досліджень: матеріали міжнародної наукової конференції.

Олійник, С. В. (2020) До проблеми оптимізації викладання сольфеджіо: аспект історичної генези. Музикотерапія та арт-терапія у просторі сучасної мистецької освіти: інноваційні технології: Зб. матеріалів I Всеукраїнської наук.-практ. конференції. pp. 22-28.

Олійник, С. В. and Данчук, Л. І. (2020) Мистецький фестиваль як форма самопрезентації творчого колективу. In: Scientific Collection «InterConf», (37): with the Proceedings of the 1 st International Scientific and Practical Conference «Recent Scientific Investigation» (December 6-8, 2020). Oslo, Norway: Dagens naeringsliv forlag, 2020. 1151 p..

П

Плющик, Є. В. and Біденко, С. В. and Шермер, М. І. (2020) Орхестичне виховання у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. 24 hours of participation.

Плющик, Є. В. and Комісаренко, С. Л. (2020) До питання проблемного мислення педагога початкових класів в контексті орхестичного виховання. Fundamental and epplied research in the modern world.

Плющик, Є. В. and Сомплавська, Я. О. (2020) Стереотипи та інноваційні підходи в роботі над хоровим твором. 24 Hours of Participation.

Р

Роговська, Є. В. and Рутецький, В. В. (2020) Навчально-методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Народознавство і музичний фольклор України» (спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво). [Teaching Resource]

Роговська, Є. В. and Рутецький, В. В. (2020) Народознавство і музичний фольклор України. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

С

Суботницький, І. М. and Рутецький, В. В. (2020) Деякі аспекти розвитку логічного мислення диригента оркестрового класу. he 3rd International scientific and practical conference “Science and education: problems, prospects and innovations” (December 2-4, 2020). pp. 633-637.

Ф

Фурманюк, С. М. (2020) Самостійна робота студентів як засіб підвищення рівня професійних компетентностей вчителів образотворчого мистецтв. Інноваційна педагогіка, 3 (21). pp. 28-31. ISSN 2663-6085

Фурманюк, С. М. (2020) Формування художньо-предметної діяльності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти засобами праці. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 1 (68). pp. 124-127. ISSN 1992-5786

Ц

Цюряк, І. О. (2020) Функціонування музичного стилю «симфо-метал» у сучасних соціокультурних умовах. Topical issues of the development of modern science. Abstracts of the 9th International scientific and practical conference. Publishing House “ACCENT”.. pp. 859-865.

Цюряк, І. О. and Лук'янчук, І. В. (2020) Сутність та жанрова основа сучасного музичного направлення «симфо-метал». Майстерінсть комунікації у мистецькій та професійній освіті:збірник наукових праць/ за заг.ред.Н.Є.Колесник, О.М. Піддубної, О.М. Марущак, 1. pp. 187-191.

Ч

Чернишова, А. М. (2020) Професійно-хореографічна складова підготовки майбутніх учителів початкових класів. Сучасний рух науки: тези доп. X міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 2-3 квітня 2020 р, 2. pp. 640-644.

Чернишова, А. М. and Ковальчук, А. В. (2020) Естетичне виховання молодших школярів засобами музичного мистецтва. Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути: тези доп. I Міжнародної науково-практичної інтернетконференції, 6-7 лютого 2020 р, 2. pp. 115-119.

Чернишова, А. М. and Юрченко, К. В. (2020) Педагогічні засади формування особистості засобами музичного мистецтва. нтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути: тези доп. I Міжнародної науково-практичної інтернетконференції, 6-7 лютого 2020 р, 3. pp. 506-509.

Ш

Шинкарук, І. В. (2020) Виховання самоорганізації та самоконтролю в процесі підготовки майбутнього естрадного співака. Science and education: problems.

Шинкарук, І. В. (2020) Енергетична природа співацького процесу як наслідок усвідомлених дій. Kyoto: CPN Publishing Group, Japan..

Я

Ямчинська, Г. В. (2020) Використання ідей Рудольфа Штайнера в роботі з дошкільниками. Інноваційна педагогіка, 3 (22). pp. 171-175. ISSN 2663-6085

This list was generated on Wed Jul 6 09:35:44 2022 EEST.