Items where Division is "Educational and Research Institute of Pedagogics > Department of Art Education" and Year is 2021

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Б | Г | Д | К | М | Н | О | П | Р | Ц | Ч
Number of items: 29.

А

Авраменко, П. М. and Берелет, В. І. and Берелет, Л. І. (2021) Практика мізансценування у прадавніх обрядових дійствах: до питання типології. Теорія і практика мистецької освіти.

Авраменко, П. М. and Берелет, Л. І. and Берелет, В. І. and Шинкарук, І. В. and Данчук, Л. І. (2021) Мистецько-педагогічні технології під час професійної підготовки майбутніх акторів. Achievements and prospects of modern scientific research: The 3 rd International scientific and practical conference.

Авраменко, П. М. and Гуцуляк, С. Т. and Мокра, Т. Г. and Маєвський, В. Л. (2021) Бердичівський театр на Європейській:становлення та розвиток. Теорія і практика мистецької освіти..

Б

Берелет, В. І. and Берелет, Л. І. and Чмух, В. А. (2021) Поняття про специфічний предмет, матеріал та інструмент театрального мистецтва. Теорія і практика мистецької освіти..

Бовсунівська, Н. М. (2021) Educational potential of music art of estates of Polish Commonwealth (XVI-XVIII centuries). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (106). pp. 20-32. ISSN 2663-6387

Борисенко, Н. С. and Суботницький, І. М. and Рутецький, В. В. (2021) Сучасний етап розвитку симфо-метал у рок-культурі початку ХХІ століття. Теорія і практика мистецької освіти : зб. наук. пр. / редкол.: Л. В. Обух (відп. ред.), М. А. Моісєєва, С. В. Олійник.

Г

Грибан, Г. П. and Ляшевич, А. М. and Солодовник, О. В. and Ткаченко, П. П. and Скорий, О. С. and Пантус, О. О. and Денисовець, А. П. and Пилипчук, П. Б. (2021) Профілактика психоемоційного вигорання викладачів закладів вищої освіти під час професійної діяльності. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова (11). pp. 41-46.

Гриценюк, М. and Шинкарук, І. В. (2021) Значущість феномену Володимира Івасюка. Теорія і практика мистецької освіти..

Д

Данчук, Л. І. and Оксютович, І. Г. and Філатова, О. Ю. (2021) Одяг як важлива компонента сценічного мистецтва. Теорія і практика мистецької освіти..

К

Краснова, Н. М. (2021) Від селянської оселі до писанки. Від селянської оселі до писанки . Вид. О.О. Євенюк, м. Житомир.

Кузьменко, С. and Антонов, О. В. (2021) The impact of individual features of behavior on the formation of a healthy lifestyle among individuals with different levels of education. Current Trends in Young Scientists’ Research: VIII All Ukrainian Scientific and Practical Conference (April 22, 2021). pp. 267-270.

М

Моісєєва, М. А. and Обух, Л. В. and Свиридюк, А. П. (2021) Інструктивно-методичні матеріали до проходження педагогічної практики для здобувачів вищої освіти галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво). О. О. Євенок, Житомир.

Моісєєва, М. А. and Омельченко-Агай Кухі, Г. С. and Свиридюк, А. П. (2021) Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять з обов’язкової освітньої компоненти "Гра на музичному інструменті" для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Житомир, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Моісєєва, М. А. and Торуцька, А. (2021) Особливості виконання музики бароко на акордеоні. Теорія і практика мистецької освіти.

Н

Носок, М. В. and Шинкарук, І. В. (2021) Особливість пісенного проєкту «Глибокий колодязь». Теорія і практика мистецької освіти..

О

Обух, Л. В. and Омельченко-Агай Кухі, Г. С. (2021) Інструктивно-методичні матеріали до написання курсової роботи для здобувачів вищої освіти галузі знань 02 Культура і мистецтво спеціальності 026 Сценічне мистецтво. О. О. Євенок, Житомир.

Олійник, С. В. (2021) Історія зарубіжної музики: методичні рекомендації до організації самостйної роботи студентів. Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир.

Олійник, С. В. and Тарасюк, І. (2021) Виконавська інтерпретація як фахова компетентність майбутнього вчителя. Теорія і практика мистецької освіти. pp. 20-25.

Омельченко-Агай Кухі, Г. С. (2021) Становлення мистецтва Bell Canto у творчості Клаудіо Монтеверді. The XII International Science Conference «About modem problems in science and ways to solve them», December 06 - 08. pp. 31-33.

Омельченко-Агай Кухі, Г. С. (2021) Феномен музичної імпровізації та її механізми. Innovations and prospects of world science.

Омельченко-Агай Кухі, Г. С. and Агай Кухі, А. (2021) Категорія «Блиску» в естетиці та художній практиці доби музичного бароко. The 5th International scientific and practical conference “Topical issues of modem science, society and education” (November 28-30, 2021) SPC “Sci-conf.com.ua”. pp. 1315-1319.

Омельченко-Агай Кухі, Г. С. and Агай Кухі, А. (2021) Прийоми музичної імпровізації в контексті віртуозного стилю доби бароко. Science, innovations and education: problems and prospects.

П

Плющик, Є. В. and Гунько, І. Л. (2021) Ідеї креативної педагогіки в мистецькій освіті учнів початкових класів. The 3 rd International scientific and practical conference ―Achievements and prospects of modern scientific research‖.

Р

Роговська, Є. В. and Борисенко, Н. С. (2021) Освіта дорослих: досвід Польщі. Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (16–17 листопада 2021 року, м. Суми), 2. pp. 139-142.

Роговська, Є. В. and Борисенко, Н. С. (2021) Позашкільна мистецька освіта сучасної Житомирщини. Грааль науки. (10). pp. 429-433.

Рєзнік, О. С. (2021) Формування основ ритмічної графіки у здобувачів елементарного підрівня. Українське музикознавство, музична педагогіка і виконавство у загальноєвропейському контексті: зб. матеріалів всеукр. наук.-практ. конф. м. Сєвєродонецьк. pp. 161-163.

Ц

Цюряк, І. О. and Борисенко, Н. С. (2021) Популяризація жанру народної пісні у сучасному направленні симфо-рок. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки (197). pp. 181-184. ISSN 2415-7988

Цюряк, І. О. and Роговська, Є. В. and Борисенко, Н. С. (2021) Сучасний стан диригентсько-хорової підготовки студентів у системі музично-педагогічної освіти. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 3 (74). pp. 191-195.

Ч

Чернишова, А. М. (2021) Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять студентів спеціальності 013 Початкова освіта з освітньої компоненти «Основи хореографії, сценічного та екранного мистецтва з методиками навчання». [Teaching Resource]

This list was generated on Tue Jan 31 09:31:57 2023 EET.