Items where Division is "Faculty of Physics and Mathematics > Department of Labour Protection and Civil Safety" and Year is 2008

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Б | В | М | С | Я
Number of items: 11.

А

Андрійчук, Р. Г. and Васильєва, Р. Ю. (2008) Підготовка майбутніх вчителів до формування безпечної поведінки школярів в зоні радіаційного контролю. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (1-2). pp. 14-18. ISSN 2311-8466

Б

Білоус, Л. А. and Богачова, А. М. and Коршунова, О. Д. and Павлюченко, О. В. and Шубрат, Ю. В. (2008) Вплив антропогенного забруднення довкілля на прісноводну малакофауну України. Біологія: від молекули до біосфери: Матеріали III Міжнар. конф. молодих науковців. - Харків. - 2008. pp. 357-358.

В

Васильєва, Р. Ю. (2008) А. Макаренко: формування безпечної поведінки людей. Антон Макаренко і сучасні проблеми освіти: 36. праць молодих науковців. pp. 6-10.

Васильєва, Р. Ю. and Семенець, Л. М. (2008) Методичні рекомендації до практичних робіт із безпеки життєдіяльності. [Teaching Resource]

М

Малинівська, Л. І. (2008) Формування відповідального ставлення до природи як проблема в науковій літературі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 174-177. ISSN 2076-6173

Мелещенко (Коцута), А. А. (2008) Формування структури єврейської освіти на основі національних традицій (на прикладі навчально-виховних закладів Волині). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 64-67. ISSN 2076-6173

С

Семенець, Л. М. (2008) Проблеми формування математичних здібностей у контексті діяльнісного підходу. Вісник Черкаського університету (127). pp. 135-139.

Семенець, Л. М. (2008) Професійна готовність майбутніх учителів: змістово-поняттєвий аналіз. Українознавчі концепти спадщини Василя Сухомлинського: зб. наук. праць (8). pp. 30-33.

Я

Янович, Л. М. and Белоус, Л. А. and Гнетецкая, Т. Л. (2008) Трематоды перловицевых (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) Центрального Полесья Украины. Паразитология в XXI веке – проблемы, методы, решения. Материалы IV Всероссийского съезда паразитологического общества при РАН, Т. 3. pp. 242-245.

Янович, Л. М. and Білоус, Л. А. (2008) Біологічне різноманіття, розподіл видів перлівницевих Житомирщини. Современные проблемы гидробиологии. Перспективы, пути и методы решений-2: Метериалы Междунар. науч. конф. - Херсон. - 2008. pp. 533-537.

Янович, Л. М. and Білоус, Л. А. and Гнетецька, Т. Л. (2008) Якісні та кількісні зміни малакоценозів Центрального Полісся як результат незадовільного екологічного стану гідромережі. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Влодимира Гнатюка. Спецю вип.: "Оцінка екологічного стану водойм та адаптація гідробіонтів" (Біологія) (3 (37)). pp. 182-184.

This list was generated on Tue Jun 19 08:14:14 2018 EEST.