Items where Division is "Faculty of Physics and Mathematics > Department of Labour Protection and Civil Safety" and Year is 2010

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Б | В | М | С | Т | Я
Number of items: 19.

А

Алпатова, О. М. and Митяева, О. А. (2010) Факторы дифференциации сообществ сфагнобионтных раковинных амеб в Киевском Полесье. Социально-экологические аспекты устойчивого развития человечества: материалы I Междунар. науч.-практич. конф., 13-14 мая 2010 г. pp. 49-53.

Алпатова, О. М. (2010) Водные раковинные амебы (Testacealobosea; Testaceafilosea) Житомирского и Киевского Полесья (Украина). In: Тезисы докладов XIV Школы-конференции молодых учёных Борок, 2010 (Борок, 26-30 октября 2010 г.), 26-30 жовтня 2010, Борок, Росія.

Алпатова, О. М. (2010) Сезонні зміни у структурі домінування черепашкових амеб (Testacealobosea; Testaceafilosea) в р. Гуйва (басейн Дніпра). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Спец. вип.: «Гідроекологія», 43 (2). pp. 10-13.

Б

Брусінська, Л. В. (2010) До проблеми формування здорового способу життя школярів. Формування естетичної компетентності особистості засобами народознавства. pp. 259-261.

Брусінська, Л. В. (2010) Формування свідомого ставлення до власного здоров'я та охорони довкілля у майбутніх педагогів. Науковий пошук молодих дослідників (3).

В

Васильєва, Р. Ю. (2010) Підготовка майбутніх учителів до використання методу проектів у позаурочній діяльності підлітків. Формування професійно- педагогічної майстерності вчителів: історія, сучасність, перспективи.

Васильєва, Р. Ю. (2010) Підготовка майбутніх учителів до формування безпечної поведінки підлітків в позаурочній діяльності. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Васильєва, Р. Ю. (2010) Технологія підготовки майбутніх учителів до формування безпечної поведінки підлітків у позаурочній діяльності. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Михайла Петровича Драгоманова. Серія 16 (13(23)). pp. 91-96. ISSN 2311-5491

М

Малинівська, Л. (2010) Сільський зелений туризм як окрема форма формування в учнів 5-9 класів сільської школи відповідального ставлення до природи. Вісник Миколаївського державного університет В.О. Сухомлинського., 2 (35). pp. 134-149.

Мелещенко (Коцута), А. А. (2010) Значення полікультурної детермінанти у становленні єврейського шкільництва на волині в кінці ХVІІІ – першій половині ХІХ століття. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 157-160. ISSN 2076-6173

Мелещенко (Коцута), А. А. (2010) Фінансування єврейського шкільництва на Волині у ХІХ – на початку ХХ ст. Психолого-педагогічні та культурологічні засади формування особистісної спрямованості студентської молоді: суспільство, професія, сім’я матеріали шостої науково-практичної конференції молодих учених, магістрів, студентів. pp. 215-222.

С

Семенець, Л. М. (2010) Педагог у системі професійно-педагогічної освіти: компетеї підхід. Формування професійно - педагогічної майстерності вчителів: історія, сучасність, перспективи.

Семенець, Л. М. (2010) Організація контролю самостійної роботи студентів з курсу „Елементарна математика” в умовах кредитно-модульної системи. Нові технології навчання: Наук. метод. зб. / Кол. авт. – К.: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України (61). pp. 83-87.

Семенець, Л. М. (2010) Педагог у системі професійно-педагогічної освіти: компетентнісний підхід. Формування професійно-педагогічної майстерності вчителів: історія, сучасність, перспективи: збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції / За ред. О. Є. Антонової. pp. 89-90.

Семенець, Л. М. (2010) Проблема професійної готовності майбутніх учителів до розвитку математичних здібностей школярів. Формування естетичної компетентності особистості засобами народознавства // Збірник наукових праць молодих дослідників. pp. 227-230.

Т

Тесанчук, Н. В. (2010) Екологічне виховання школярів у початковій школі. Науковий пошук молодих дослідників (3).

Тесанчук, Н. В. (2010) Формування у школярів відповідального ставлення до навколишнього середовища. Формування естетичної компетентності особистості. Засобами народознавства.Збірник наукових праць молодих дослідників. pp. 257-259.

Я

Янович, Л. М. and Васильева, Л. А. (2010) Некоторые особенности морфологии двустворчатых моллюсков рода Unio фауны Украины. Actualne problemy nowoczesnych nauk-2010: VI мiedzynarod. naukow.-prakt. konf.. pp. 81-86.

Янович, Л. М. and Пампура, М. М. and Васильева, Л. А. and Янович, О. О. (2010) Перловицевые (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) рек города Житомира (Украина). Зоологические исследования в регионах России и на сопредельных территориях: междунар. науч. конф. – Саранск. – 2010. pp. 33-35.

This list was generated on Tue Jun 19 21:48:35 2018 EEST.