Items where Division is "Faculty of Physics and Mathematics > Department of Labour Protection and Civil Safety" and Year is 2011

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | А | Б | В | М | С | Т
Number of items: 15.

І

Ількевич, Н. С. (2011) Фізико-хімічні властивості та будова ряду іміно-похідних госиполу. Other thesis, Національна академія наук України.

А

Алпатова, О. М. (2011) Сезонная динамика раковинных амеб (testacealobosea; testaceafilosea) в р. Гуйва (Житомирское Полесье, Украина). In: IV Міжнародний Симпозіум, присвячений памяті чл.-кор. АН СРСР (РАН) Ю.І. Полянського, 17-21 жовтня 2011 , Тольятті, Росія.

Алпатова, О. М. (2011) Черепашкові амеби прісних водойм Житомирського Полісся. БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 2011 Матеріали II науково-практичної конференції для молодих учених та студентів. pp. 26-27.

Б

Брусінська, Л. В. (2011) Фактори впливу на формування здорового способу життя учнівської молоді. Науковий пошук молодих дослідників (4). pp. 190-191.

Буханевич, Н. В. (2011) Оцінювання навчальних досягнень учнів. Психолого-педагогічні виклики сучасності: шляхи розв’язання та новітні перспективи. pp. 60-62.

В

Васильєва, Р. Ю. (2011) Сучасні педагогічні технології в системі підготовки вчителів «основ здоров'я» та «основ безпеки життєдіяльності». Нові технології навчання (67).

Васильєва, Р. Ю. (2011) Використання методу проектів при підготовці майбутніх учителів до педагогічної дії. Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до педагогічної дії. pp. 161-165.

М

Малинівська, Л. І. (2011) Формування відповідального ставлення до природи в учнів 5–9 класів сільської школи у процесі позакласної виховної роботи. Other thesis, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського. – Миколаїв.

Малинівська, Л. І. (2011) Сільський зелений туризм як окрема форма формування в учнів 5-9 класів сільської школи відповідального ставлення до природи. Науковий вісник Миколаївського державного університету ім В.О. Сухомлинського Випуск 1.35 "Педагогічні науки". pp. 95-100. ISSN 2078-2128

Мелещенко, А. А. (2011) Методичні рекомендації до вивчення курсу «Інтелектуальна власність» (для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» і «магістр» денної та заочної форми навчання). [Teaching Resource]

Мелещенко (Коцута), А. А. (2011) Практичні заняття до вивчення курсу «Інтелектуальна власність». [Teaching Resource]

Мелещенко (Коцута), А. А. (2011) Розвиток методів і засобів навчання євреїв в освітніх закладах Волині в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. In: ХХ століття – етнонаціональний вимір та проблеми Голокосту: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 жовтня 2010 р., Житомир.

С

Семенець, Л. М. (2011) Навчально-математична діяльність як основа розвитку математичних здібностей у старшокласників. Науковий вісник Чернівецького університету Педагогіка та психологія (589). pp. 166-171.

Семенець, Л. М. (2011) Розвиток математичних здібностей у старшокласників як сучасна дидактична проблема. Підготовка майбутнього педагога в умовах реформування сучасної вищої освіти: проблеми, теорія і практика: зб. наук. праць за матеріалами IV Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф.. pp. 123-124.

Т

Тесанчук, Н. В. (2011) Формування екологічної культури майбутніх учителів. Науковий пошук молодих дослідників: Збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (4). pp. 233-235.

This list was generated on Mon Jun 18 06:51:02 2018 EEST.