Items where Division is "Faculty of Physics and Mathematics > Department of Labour Protection and Civil Safety" and Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: В | К | М | О | С
Number of items: 15.

В

Вихрущ, А. В. (2015) ВІДГУК офіційного опонента на дисертацію Алли Анатоліївни Мелещенко «Єврейське шкільництво у структурі освіти Волині (кінець ХVІІІ – початок ХХ століття)», подану на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. UNSPECIFIED.

К

Каленська, В. П. (2015) Інвестиційна діяльність сільськогосподарських підприємств на радіаційно забруднених територіях. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. Збірник наукових праць. Випуск 14 (14). pp. 214-217.

Каленська, В. П. (2015) Інвестиційно - інноваційне забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств на радіаційно забруднених територіях. Європейські перспективи (політика, економіка, право) (6). pp. 38-46.

Каленська, В. П. (2015) Формування системи гештальт інвестицій. Європейські перспективи (політика, економіка право) (4). pp. 177-185.

Каленська, В. П. (2015) Чинники інвестиційного забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств на радіаційно забруднених територіях. Вісник Одеського національного університету. Серія Економіка, 20 (6). pp. 153-157. ISSN 2304-0920

Каленська, В. П. (2015) Інноваційне інвестування як імператив розвитку сільського господарства на територіях підвищеної екологічної напруги. Інтелектуальна економіка: глобальні тенденції та національні перспективи. Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю. pp. 175-179.

Каленська, В. П. (2015) Можливості розвитку сільських територій в зоні радіаційного забруднення на основі покращення інвестиційного забезпечення кооперативного руху. PhD thesis, Житомирський національний агроекологічний університет.

М

Малинівська, Л. І. (2015) Особливості навчання дітей підліткового віку з питань цивільного захисту. ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ УКРАЇНИ Матеріали І Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції, присвяченої 180-річчю Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. (16 квітня 2015 року, м. Київ). pp. 66-68.

Малинівська, Л. І. (2015) Педагогічні умови формування культури безпечної поведінки у студентів. Науковий журнал «Молодий вчений» (2). pp. 64-66. ISSN ISSN (Рrіnt): 2304-5809 ISSN (Оnlіnе): 2313-2167

Мелещенко, А. А. (2015) Єврейське шкільництво у структурі освіти Волині (кінець XVIII – початок XX століття). PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Мелещенко, А. А. (2015) Єврейське шкільництво у структурі освіти Волині (кінець ХVІІІ – початок ХХ століття). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

Мелещенко, А. А. (2015) Єврейське шкільництво у структурі освіти Волині (кінець ХVІІІ – початок ХХ століття). PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

О

Овчаренко, О. В. (2015) ВІДЗИВ офіційного опонента, кандидата педагогічних наук, завідувача кафедри педагогіки та психології Вищого навчального закладу «Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана» (м. Дніпропетровськ) Овчаренко Олени Вадимівни на дисертаційне дослідження Мелещенко Алли Анатоліївни «Єврейське шкільництво у структурі освіти Волині (кінець ХVIII – початок ХХ століття)». UNSPECIFIED.

С

Семенець, Л. М. (2015) Діяльнісна модель формування професійної готовності майбутніх учителів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (4 (82)). pp. 68-71. ISSN 2076-6173

Семенець, С. П. and Семенець, Л. М. (2015) Європейська математична освіта: реалізація особистісно-розвивального підходу. Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми математичної освіти». pp. 22-23.

This list was generated on Tue Jun 19 08:14:48 2018 EEST.