Items where Division is "Faculty of History > Department of Philosophy" and Year is 2008

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | Г | З | К | Л | М | П | С | Ш
Number of items: 29.

Б

Башманівська, Я. В. (2008) Релігійність як особливий вияв духовності українського народу. In: Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції, 21-22 листопада 2008 року, Житомир.

Г

Гамарко, Юлія (2008) Формування субкультури польської національної меншини Житомирщини (соціально-історичний аспект). In: Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції, 21-22 листопада 2008 року, Житомир.

Горохова, Л. В. (2008) Страх і ризик в сучасних cоціокультурних реаліях. Філософські дослідження. Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (9). pp. 298-304.

З

Заглада, В. М. (2008) Особливості наукової раціональності на межі ХХ-ХХІ століть: необхідність оновлення ідеалів та критеріїв. Дні науки філософського факультету – 2008 : Міжнародна наукова конференція. Матеріали доповідей та виступів..

Заглада, В. М. (2008) Проблема виправдання високоабстрактних теоретичних конструкцій у сучасному природознавстві. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Философия. Социология», 21 (4). pp. 59-66. ISSN 1606-3715

Заглада, В. М. (2008) Проблема виправдання високоабстрактних теоретичних конструкцій у сучасному природознавстві. Планетарна цивілізація. Освіта. Наука. Тези виступів учасників Всеукраїнської наукової конференції.. pp. 131-133.

К

Канівець, Б. А. (2008) Історіософія А. Тойнбі в системі історико-філософського знання. Дні науки філософського факультету - 2008 : Міжнародна наукова конференція (1&-17 квітня 2007 року): Матеріали доповідей та виступів, 1. pp. 91-92.

Канівець, Б. А. (2008) Багатоманітність можливих варіантів "виклику" і "відповіді" як основа альтернативності та багатоваріантності розвитку у філософії історії А. Тойнбі. In: Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції, 21-22 листопада 2008 року, Житомир.

Канівець, Б. А. (2008) Спосіб дії понять "виклик" і "відповідь" в історіософії А. Тойнбі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 3-7. ISSN 2076-6173

Канівець, Б. А. (2008) Співвідношення поняття „розвиток" з поняттями „виклик" і „відповідь" в філософії історії А. Тойнбі. “РОЗВИТОК НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 2008” МАТЕРІАЛИ ЧЕТВЕРТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 24-26 листопада 2008 р. Том четвертий Полтава «ІнтерГ рафіка» 2008. pp. 109-111.

Ковтун, Н. М. (2008) Співвідношення феномену толерантності й пасіонарного імпульсу в контексті філософської спадщини Льва Гумільова. Історія. Філософія. Релігієзнавство (1). pp. 31-35.

Ковтун, Ю. В. (2008) Категорії "традиції", "аристократії", "нації" в контексті націотворчих та державотворчих процесів в Україні в історіософській концепції В. Липинського. In: Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції, 21-22 листопада 2008 року, Житомир.

Козловець, М. А. (2008) Глобальна міграція і політика ідентичності та громадянства. Українська полоністика (5). pp. 3-22.

Козловець, М. А. (2008) Освіта і національна ідентичність в умовах глобалізації. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 8-14. ISSN 2076-6173

Кудак, Андрій (2008) Соціологічний аналіз динаміки злочинності сучасного українського суспільства. In: Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції, 21-22 листопада 2008 року, Житомир.

Кучін, Яніна (2008) Український транщіоналізм у творчості Юрія Липи. In: Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції, 21-22 листопада 2008 року, Житомир.

Л

Лагінська, Дарина (2008) Сутність християнської етики як соціокультурної реалії. In: Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції, 21-22 листопада 2008 року, Житомир.

М

Марковський, Б. В. (2008) Деміфологізація християнства Р. Бультмана в контексті проблеми співвідношення міфу та релігії. In: Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції, 21-22 листопада 2008 року, Житомир.

Муравицький, Василь (2008) Ідентичність у контексті глобалізації (за Зігмунтом Бауманом). In: Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції, 21-22 листопада 2008 року, Житомир.

П

Поліщук, О. П. (2008) Естетичний аспект культури мислення особистості у контексті проблеми толерантності людини. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 15-18.

Поліщук, О. П. (2008) Феномен художньої раціональності. Історія. Філософія. Релігієзнавство (2). рр. 29-32.

Поліщук, О. П. (2008) Художне мислення та творчість (до проблеми естетичноїінформації як детермінанти мислення). Гуманітарний часопис. Збірник наукових праць (1). pp. 113-118.

Поліщук, О. П. and Свінціцька, О. І. (2008) Інфосфера України: особливості мас-медійного дискурсу у контексті естетичної інформації. Історія. Філософія. Релігієзнавство (2). pp. 56-59.

С

Саух, П. Ю. (2008) Американська система вищої освіти: порівняльний аналіз. «Інформаційний вісник» Академії наук вищої освіти України (3). pp. 55-62.

Соколовський, О. Л. (2008) Социніанство в житті роду Немиричів. In: Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції, 21-22 листопада 2008 року, Житомир.

Стародубець, В. О. (2008) Філософські засади міфологем Відродження. Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць (412-41). pp. 198-202.

Степанюк, Інна (2008) Історія та розвиток Ц еркви Ісуса Христа Святих Останніх Днів (церква „мормонів") у США та Україні. In: Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції, 21-22 листопада 2008 року, Житомир.

Сухачов, С. Я. (2008) Трудові відносини: соціальний механізм функціонування. Other. Житомир: ЖДУ імені Івана Франка.

Ш

Шкіль, Л. Л. (2008) Виокремлення безумства як суспільного феномену в контексті філософії М.Фуко. Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях (69). pp. 76-85.

This list was generated on Sat Jun 23 15:35:48 2018 EEST.