Items where Division is "Educational and Research Institute of Pedagogics > Department of Pedagogy, Psychology and Educational Institutions Management" and Year is 2012

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: К | М | Р | Ш
Number of items: 11.

К

Косигіна, О. В. (2012) Професійна компетентність керівних та педагогічних кадрів з проблеми створення психологічно безпечного освітнього середовища. Науково-методичний ілюстрований журнал "Педагогічна Житомирщина" (4(68)). pp. 25-31.

М

Мирошніченко, О. А. (2012) Мирошніченко О.А. Діагностика особистості майбутнього психолога: Методичний посібник до вивчення дисципліни "Практикум із загальної психології" для студентів спеціальності 7.040107 "Психологія". - Житомир, 2012 - 190 с. [Teaching Resource]

Мірошниченко, О. А. (2012) Роль спрямованості особистості в адаптації до порушень динаміки між організмом і середовищем. Антарктика і глобальні системи землі: нові виклики та перспективи: Матеріали V Міжнародної Антарктичної Конференції. pp. 176-184. (In Press)

Р

Рожнова, Т. Є. (2012) Інноваційні технології в управлінні вищим навчальним закладом. Сборнике научных трудов SWorld, 24 (4). pp. 72-80.

Рожнова, Т. Є. (2012) Значення інноваційних технологій для організації професійного навчання. Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України(ІПК ДСЗУ), 2012р., матеріали науково-методичного семінару(20 вересня 2012р.)»Андрогогіка в професійному навчанні безробітних»- 184с.

Рожнова, Т. Є. (2012) Організація професійного навчання з використанням інноваційних технологій. Андрагогічний вісник електронний вісник ЖДУ ім. І.Франка (1).

Рожнова, Т. Є. (2012) Організація професійного навчання з використанням інноваційних технологій. Електронний вісник "Андрагогічний вісник" Житомирського державного університету імені Івана Франка (1).

Ш

Шанскова, Т. І. (2012) Застосування педагогічних технологій у підготовці фахівців гуманітарного профілю в умовах здобуття другої вищої освіти. Становлення і розвиток науково-педагогічних шкіл: проблеми, досвід, перспективи: зб. наук. праць / за ред. В. Кременя, Т. Левовицького. pp. 479-489.

Шанскова, Т. І. (2012) Модель професійної підготовки соціальних педагогів в умовах здобуття другої вищої освіти. Шанскова Т.І. Модель професійної підготовки соціальних педагогів в умовах здобуття другої вищої освіти / Т.І. Шанскова. – Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є. І (3). pp. 133-135.

Шанскова, Т. І. (2012) Розвиток професійної креативності майбутніх фахівців гуманітарного профілю в умовах другої вищої освіти. Зб. Міжнародної науково-практичної конференції “СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ: ЯКІСНИЙ ВИМІР”.

Шанскова, Т. І. (2012) Розвиток системи другої вищої освіти дорослих: європейський досвід. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (63). pp. 154-157. ISSN 2076-6173

This list was generated on Wed Jun 20 16:06:14 2018 EEST.