Items where Division is "Educational and Research Institute of Pedagogics > Department of Pedagogy, Psychology and Educational Institutions Management" and Year is 2013

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: К | М | Р | Ш
Number of items: 21.

К

Косигіна, О. В. (2013) Педагогічна взаємодія суб'єктів системи післядипломної освіти: зміст та специфіка. Освіта дорослих (7). pp. 215-224.

Косигіна, О. В. (2013) Створення психологічно безпечного освітнього середовища. Управління освітою (15).

Костюшко, Ю. О. (2013) Я-концепція як головний аспект людини, що розвивається. Нові технології навчання (79). pp. 226-231.

М

Мірошниченко, О. А. (2013) Профілактика синдрому «професійного вигорання» у роботі управлінців освіти. Теорія та методика управління освітою: електронне наукове фахове видання ДВНЗ: «Університет менеджменту освіти»..

Р

Ренькас, Б. М. (2013) ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Теорія та методика управління освітою: електронне наукове фахове видання ДВНЗ: «Університет менеджменту освіти». (3).

Рожнова, Т. Є. (2013) Інноваційний аспект в управлінні вищим навчальним закладом на засадах інноваційних технологій. Зб. матеріалів наук.-практ.. конференції «Ресурсний підхід в управлінні навчальними закладами» (16 квітня 2013 р.). pp. 108-116.

Рожнова, Т. Є. (2013) Інноваційний аспект в управлінні вищим навчальним закладом на засадах інноваційних технологій. Зб. матеріалів наук.-практ.. конференції «Ресурсний підхід в управлінні навчальними закладами». pp. 108-116.

Рожнова, Т. Є. (2013) ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ З ВИКОРИСТАННЯМ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Наукове електронне періодичне видання Андрагогічний вісник (4). pp. 73-81.

Рожнова, Т. Є. (2013) Використанням управлінських інноваційних технологій в організації професійного навчання: андрагогічний підхід. Збірник наукових праць за матеріалами науково-методичного семінару за міжнародною участю «Андрогогічні підходи у професійному навчанні безробітних» (15 травня 2013р., м. Київ).. pp. 97-101.

Рожнова, Т. Є. (2013) Критерії та показники оцінювання результативності управління ВНЗ на засадах інноваційних технологій. Витоки педагогічної майстерності:[Збір.наукових праць] (11). pp. 289-295.

Рожнова, Т. Є. (2013) Модель управління вищим навчальним закладом на засадах інноваційних технологій. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3 (69)). pp. 145-150.

Рожнова, Т. Є. (2013) Управлінські технології - засіб оптимізації управління вищим навчальним закладом. Материалы IX Международной конференции "Стратегия качества в промышленности и образовании", 3. pp. 400-402.

Рожнова, Т. Є. (2013) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПІДГОТОВЦІ КЕРІВНИКІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Теорія та методика управління освітою: електронне фахове видання (3).

Ш

Шанскова, Т. І. (2013) Соціально-психологічні особливості дорослих як суб’єктів навчання в умовах другої вищої освіти. Андрагогічні підходи у професійному навчанні безробітних: матер. науково-методол. семінару (15 травня 2013 р. м. Київ). pp. 131-134.

Шанскова, Т. І. (2013) Андрагогическая модель переподготовки специалистов гуманитарных специальностей при получении второго высшего образования. Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, психология, 2 (13). pp. 300-303.

Шанскова, Т. І. (2013) Готовность студентов гуманитарных специальностей к профессиональной деятельности при получении второго высшего образования. Актуальные проблемы педагогической теории и практики: материалы международной научной конференции. pp. 20-26.

Шанскова, Т. І. (2013) Особливості перепідготовки фахівців гуманітарного профілю в США. Science and education a new dimension: Pedagogy and Psyhology (1 (6)). pp. 172-177.

Шанскова, Т. І. (2013) Психологічні особливості дорослих як суб’єктів навчання в умовах другої вищої освіти. Наукове електронне педагогічне видання Андрагогічний вісник (4). pp. 42-45.

Шанскова, Т. І. (2013) Розвиток особистості дорослих у процесі навчання в умовах другої вищої освіти гуманітарного профілю. Нові технології навчання: Наук.-метод. збірник (79). pp. 108-113.

Шанскова, Т. І. (2013) Система перепідготовки педагогічних працівників у 20-ті – 30-ті роки XX століття в Україні. Теорія та методика управління освітою: електронне наукове фахове видання ДВНЗ: «Університет менеджменту освіти». (10).

Шанскова, Т. І. (2013) Сучасні тенденції підготовки та перепідготовки фахівців гуманітарного профілю у польщі та країнах європейського союзу. Українська полоністика (10). pp. 159-169.

This list was generated on Wed Jun 20 04:28:25 2018 EEST.