Items where Division is "Educational and Research Institute of Pedagogics > Department of Pedagogy, Psychology and Educational Institutions Management" and Year is 2014

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: В | Г | К | Л | М | Н | П | Р | С | Х | Ш | Я
Number of items: 31.

В

Василівська, А. Ю. (2014) Компетентність керівника загальноосвітнього навчального закладу у вирішенні конфліктних ситуацій. ЖДУ ім. І. Франка.

Власюк, Ж. І. (2014) Виховання почуття справедливості у молодших школярів у сучасній педагогічній теорії і практиці. Матеріали наук. – практ. конф. Формування професійної компетентності майбутніх педагогів дошкільної та початкової освіти. pp. 546-548.

Г

Гуменюк, Ю. О. (2014) Маркетингові стратегії в управлінні сучасними загальноосвітніми навчальними закладами. [Experiment] (Unpublished)

К

Кльоц, Л. А. (2014) Гіперактивність як медико-психологічна проблема. Формування професійної компетентності майбутніх педагогів дошкільної та початкової школи : збірник науково-методичних праць. pp. 261-266.

Кльоц, Л. А. (2014) Про організацію дослідно-експериментальної роботи за темою: «Формування соціальної компетентності старшокласників шляхом впровадження просвітницької програми «Впевнено крокуємо у доросле життя». Проблеми науково-методичного забезпечення переходу на новий державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти в регіоні. pp. 7-9.

Кльоц, Л. А. (2014) Робоча програма з дисципліни "Соціально-педагогічна робота у закладах освіти". [Teaching Resource]

Ковалюк, О. М. (2014) Управління навчальним закладом на засадах інноваційного розвитку-процес підвищення якості роботи. Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «управління інноваційним розвитком загальної середньої освіти в умовах соціально-економічних реформ». p. 318.

Ковалюк, О. М. (2014) Управління навчально-виховним процесом у вищому навчальному закладі на засадах здоров'язберігаючих технологій. [Experiment] (Unpublished)

Косигіна, О. В. (2014) Андрагогічні засади професійної підготовки педагогів. Науково-методичний ілюстрований журнал "Педагогічна Житомирщина" (2(74)). pp. 15-19.

Косигіна, О. В. (2014) Критерії оцінювання ефективності функціонування освітніх округів. Науково-методичний збірник "Проблеми науково-методичного забезпечення переходу на новий державний стандарт базової і повної середньої освіти в регіоні". pp. 9-17.

Косигіна, О. В. (2014) Проблема взаємодії суб’єктів освітнього процесу в психологічних теоріях ХХ століття. Наукові технології навчання (83). pp. 146-151.

Косигіна, О. В. (2014) Функціонально-рольові позиції викладачів у процесі педагогічної взаємодії в системі післядипломної освіти. Нові технології навчання (81). pp. 81-86.

Костюшко, Ю. О. (2014) Розвиток педагогічних навичок у ході міжособистісної взаємодії учасників освітнього процесу. Збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції "Духовно-моральне виховання і професіоналізації особистості: виклики ХХІ століття". pp. 76-81.

Кравчук, О. С. (2014) Конкурентна політика вищих навчальних закладів. Зб. матеріалів наук.-практ.. конференції «Інноваційний підхід в управлінні навчальними закладами». pp. 87-92.

Куширець, А. І. (2014) Вітчизняний та зарубіжний досвід управління загальноосвітніми навчальними закладами. Післядипломна освіта в Україні.

Куширець, А. І. (2014) Основи управління розвитком загальноосвітнього навчального закладу. [Experiment] (Unpublished)

Л

Левадна, О. А. (2014) Структура освітньої організації як об'єкт управління. [Experiment] (Unpublished)

М

Мірошниченко, О. А. (2014) Психологічні чинники адаптації особистості до екстремальних умов життєдіяльності. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (8). pp. 123-128. ISSN 2311-8466

Мірошниченко, О. А. (2014) Робоча програма з дисципліни "Практикум з загальної психології". [Teaching Resource]

Н

Нікончук, О. І. (2014) Система мотивації праці педагогічних працівників в загальноосвітніх навчальних закладах. [Experiment] (Unpublished)

П

Підгурська, В. П. (2014) Управлінська діяльність керівника з попередження синдрому «професійного вигорання» у суб’єктів навчально-виховного процесу. ЖДУ ім. І. Франка.

Р

Рожнова, Т. Є. (2014) Роль інноваційних технологій в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом. Управління інноваційним розвитком загальної середньої освіти в умовах соціально-економічних реформ. pp. 88-90.

Рожнова, Т. Є. (2014) Управлінські інноваційні технології в контексті практичної діяльності освітніх закладів. Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі (ХХІ Каришинські читання). pp. 210-213.

С

Саврай, О. В. (2014) Управлінська діяльність у загальноосвітньому навчальному закладі. [Experiment] (Unpublished)

Х

Харченко, Т. В. (2014) Антикризове управління в дошкільних навчальних закладах. [Experiment] (Unpublished)

Ш

Шанскова, Т. І. (2014) Інновації у професійній підготовці фахівців гуманітарного профілю в умовах здобуття другої вищої освіти. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інноваційний підхід в управлінні навчальними закладами". pp. 196-199.

Шанскова, Т. І. (2014) Готовность студентов гуманитарных специальностей к профессиональной деятельности при получении второго высшего образования. Актуальные проблемы педагогической теории и практики: материалы международной научной конференции. pp. 20-26.

Шанскова, Т. І. (2014) Готовність до професійної діяльності фахівців гуманітарного профілю в умовах здобуття другої вищої освіти. Наукове електронне педагогічне видання "Андрагогічний вісник" (5). pp. 133-139.

Шанскова, Т. І. (2014) Особливості сучасної професійної підготовки фахівців гуманітарного профілю в умовах другої вищої освіти в Україні. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology (2(8)). pp. 131-135. ISSN 2308-5258, e-ISSN 2308-1996

Шанскова, Т. І. (2014) Професійна перепідготовка фахівців гуманітарного профілю в російській федерації. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (73). pp. 106-111. ISSN 2076-6173

Я

Яценко, С. Л. (2014) Психолого-педагогічні засади духовності в контексті персонологічних уявлень про людину. Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах.

This list was generated on Wed Jun 20 00:14:30 2018 EEST.