Items where Division is "Faculty of Socio-Psychological > Department of the Developmental Psychology and Consultancy" and Year is 2009

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Г | Ж | К | Ш
Number of items: 12.

Г

Гречуха, І. А. (2009) Адаптаційний тренінг як засіб ціннісної підтримки студентів-першокурсників. Матеріали ІІ Міжрегіонального семінару з впровадження програми ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості «Три кроки». pp. 24-26.

Ж

Журавльова, Л. П. (2009) Вікова динаміка емпатії в період дорослішання. Вісник Дніпропетровського університету, 17 (9/1). pp. 68-75. ISSN 91250912

Журавльова, Л. П. (2009) Концептуалізація генези та розвитку емпатії людини. Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія.Медична психологія, 10 (13). pp. 352-363.

Журавльова, Л. П. (2009) Онтогенетична динаміка емоційних механізмів емпатії. Наука і освіта (9). pp. 30-33.

Журавльова, Л. П. (2009) Эмпатия в системе психологического сопровождения профессионального самоопределения. Наука і освіта (5). pp. 64-68.

Журавльова, Л. П. and Матюшенко, Т. А. (2009) Вплив емпатії на розвиток ціннісно-смислової сфери старшокласників з різною професійною спрямованістю. Наука і освіта (6). pp. 197-201.

К

Котлова, Л. О. (2009) Динаміка змін ціннісних орієнтацій студентів як чинника виникнення конфліктних форм поведінки. Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія // Щоквартальний науково-практичний журнал. (4). pp. 23-28.

Котлова, Л. О. (2009) Конфліктні форми поведінки: виникнення та подолання в юнацькому віці. [Teaching Resource]

Котлова, Л. О. (2009) Проблема конфліктних форм поведінки в юнацькому віці. Тези доповідей учасників Міжнар.наук.-практ. конф. “Методологія та технології практичної психології в системі вищої школи”.. pp. 84-85.

Котлова, Л. О. (2009) Психодіагностика конфліктних форм поведінки студентів в системі вищої освіти. Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. наук. праць. pp. 233-238.

Котлова, Л. О. (2009) Психологія прояву конфліктних форм поведінки в студентському віці. Практична психологія в системі вищої освіти: теорія, результати досліджень, технології: монографія / За ред.проф.Н.І.Пов’якел. pp. 232-240.

Ш

Шаюк, А. В. and Фоміна, Л. В. (2009) Особливості повздовжнього та поперечного розмірів передньої черепної ямки у практично здорових міських юнаків та дівчат Подільського регіону за даними комп'ютерної томографії. Вісник Вінницького національного медичного університету, 13 (2). pp. 476-479.

This list was generated on Fri Apr 3 10:36:51 2020 EEST.