Items where Division is "Faculty of Socio-Psychological > Department of the Developmental Psychology and Consultancy" and Year is 2011

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Ж | К | Л | П
Number of items: 11.

Ж

Журавльова, Л. П. (2011) Діагностика емпатії особистості дорослого віку. Психологічні перспективи. Спеціальний випуск. Психологічні виміри українського соціокультурного простору. pp. 12-19.

Журавльова, Л. П. (2011) Емпатія і ставлення до себе підлітків. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 4. pp. 31-38.

К

Котлова, Л. О. (2011) Особливості конфліктних форм поведінки підлітків з вираженими акцентуаціями рис характеру. In: Актуальні проблеми педагогіки та психології. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, Україна, 7-8 жовтня 2011р.), м.Львів.

Котлова, Л. О. (2011) Проблема трансформації ціннісних орієнтацій молоді за роки незалежності України. Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтенинтальний діалог інтелектуалів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 91-94.

Котлова, Л. О. and Пащенко, Ю. (2011) Ціннісні суперечності як чинник виникнення сімейних конфліктів. [Experiment]

Котлова, Л. О. (2011) Залежність рівня міжособистісної конфліктності від розвитку комунікативних здібностей у юнацькому віці. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: зб. наук. пр.. / Київ.нац.ун-т ім..Тараса Шевченка; редкол.: В.І.Судаков [та ін.]., 3. pp. 75-83.

Котлова, Л. О. (2011) Особливості прояву конфліктних форм поведінки підлітків з вираженими акцентуаціями рис характеру. In: Міжнародна науково-практична конференція "Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів", 16 листопада, Київ.

Кулаковський, Т. Ю. (2011) Психологічна складова капіталу підприємця. Вісник ЖДТУ. СЕРІЯ: Економічні науки (3 (57)). pp. 295-297. ISSN 1728-4236

Кулаковський, Т. Ю. (2011) Психологічна складова профорієнтації у формуванні робочої сили та суспільства. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПНУ, 8 (2). pp. 189-198.

Л

Литвинчук, А. І. (2011) Формування читацьких умінь молодших школярів. In: ХХ століття – етнонаціональний вимір та проблеми Голокосту: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 жовтня 2010 р., Житомир.

П

Пирог, Г. В. (2011) Психологическое изучение политического поведения студентов. Горизонты образования : Научно-методический журнал (1 (31)). pp. 52-55.

This list was generated on Thu Apr 9 23:23:18 2020 EEST.