Items where Division is "Faculty of Socio-Psychological > Department of the Developmental Psychology and Consultancy" and Year is 2019

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Я
Number of items: 142.

І

Ігнатюк, М. В. (2019) Психологічні особливості сприйняття жінками власного тіла після фототерапії. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 228-232.

А

Арсенюк, Б. С. (2019) Порівняльний аналіз рефлексії особистісної якості «кмітливий» у молодших школярів та підлітків. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 145-146.

Б

Безверхня, К. О. (2019) Особливості сприймання та стретегії поведінки пересічних перехожих на звернення жінки про допомогу. Актуальні проблеми особистісного зростання. pp. 14-15.

Богатирчук, Ж. М. (2019) Уявлення про релігійні поняття «Янгол» та «Демон» християн підліткового віку. Актуальні проблеми особистісного зростання. pp. 20-21.

Буркова, А. В. (2019) Вплив художнього образу на формування ціннісних орієнтацій у юнацькому віці. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 255-257.

Бізін, П. (2019) просоціальність: поняття та історія досліджень. Актуальні проблеми особистісного зростання. pp. 15-17.

В

Великжаніна, Д. (2019) Соціально-педагогічна робота в школі щодо формування життєвої компетентності підлітків засобами створення ситуації успіху. Актуальні проблеми особистісного зростання. pp. 146-149.

Великжаніна, Д. В. (2019) Соціально-педагогічна робота в школі щодо формування життєвої компетентності підлітків засобами створення ситуації успіху. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 146-149.

Г

Габрук, К. С. (2019) Психологічні дослідження ціннісних орієнтацій. Актуальні проблеми особистісного зростання. pp. 31-33.

Габрук, К. С. (2019) Ціннісні компоненти соціально-політичної активності молодих українців і поляків. [Experiment]

Гаврилюк, І. А. (2019) Формування конструктивної взаємодії підлітків в умовах соціально-психологічного тренінгу. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 220-221.

Гаврилюк, І. А. (2019) Формування конфструктивної взаємодії підлітків в умовах соціально-психологічного тренінгу. Актуальні проблеми особистсіного зростання. pp. 220-221.

Галицький, О. М. (2019) Образ майбутньої сім’ї у студентів з різною релігійною орієнтацією. Актуальні проблеми особистісного зростання. pp. 38-40.

Ганошина, А. І. (2019) Прив’язаність до батьків як чинник подружніх стосунків. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 221-224.

Голомах, Л. М. and Мощицька, В. В. (2019) Психологічні особливості релігійності підлітків із сільської та міської місцевості. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 257-260.

Горбачук, Ю. О. (2019) Аналіз психологічних станів військовослужбовців, які повернулися із зони АТО. Актуальні проблеми особистісного зростання. pp. 40-42.

Горбачук, Ю. О. (2019) Психологічні особливості використання агропсихотерапії у контексті психічної допомоги посткомбатанам. [Experiment]

Горенко, М. В. (2019) Професійне зростання психолога в сучасному суспільстві. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 149-150.

Горшкальва, Т. М. (2019) Вплив музикотерапії на внутрішній механізм саморегуляції та зцілення особистості людини. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 224-227.

Горшкальова, Т. (2019) Вплив музикотерапії на внутрішній механізм саморегуляції та зцілення особистістості людини. Актуальні проблеми особистісного зростання. pp. 224-227.

Гречуха, І. А. (2019) Умови особистісного зростання літературно обдарованої особистості. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 150-152.

Гуріна, Д. О. (2019) Особливості ставлення юнаків православного віросповідання до релігії ісламу. Актуальні проблеми особистісного зростання. p. 46.

Гуцулак, О. П. (2019) Психологічні особливості професійного самовизначення в юнацькому віці. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 152-155.

Д

Данильченко, І. (2019) Психологічні особливості розвитку професійної мотивації у студентів-психологів. Актуальні проблеми особистісного зростання. pp. 155-159.

Данильченко, І. В. (2019) Психологічні особливості розвитку професійної мотивації у студентів-психологів. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 155-158.

Ж

Житнухіна, К. (2019) Реолізація педагогічної умови стимулювання процесу формування віповідального ставлення до майбутньої професії у студентів педагогічних університетів. Актуальні проблеми особистісного зростання.

Житнухіна, К. П. (2019) Реалізація педагогічної умови стимулювання процесу формування відповідального ставлення до майбутньої професії у студентів педагогічних університетів. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 227-228.

Журавльова, Л. П. and Котлова, Л. О. and Марчук, К. А. (2019) Актуальна проблеми особистісного зростання. Житомирсткий державний університет імені Івана Франка.

Журавльова, Л. П. and Романова, М. К. (2019) Психологія екологічної свідомості в акмеогенезі. Соціальна адаптація людей літнього віку в сучасному суспільстві, ортобіоз та паліативна допомога із циклу : Психологічні складові сталого розвитку суспільства: пошук психологічного обґрунтування на виклики сучасності.

Журавльова, Л. П. and Шпак, М. М. (2019) Development of emotional intelligence of primary school pupils. "Socialization & Human Development" International Scientific Journal (1). pp. 94-101. ISSN 2706-8706

З

Залізна, К. Е. (2019) Формування міжособистісних стосунків у колективі фахівців промислової галузі. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 158-159.

Зінченко, М. О. (2019) Феномен емоціного інтелекту, структура та підходи до його вивчення. Актуальні проблеми особистісного зростання.

Зінченко, М. О. and Котлова, Л. О. (2019) Психологічні особлиості конфліктних форм поведінки студентів з різним рівнем емоційного інтелекту. [Experiment]

К

Капункіна, Ю. С. (2019) Компоненти комунікативної компетентності майбутніх психологів. Актуальні проблеми особистісного зростання. pp. 159-161.

Капункіна, Ю. С. (2019) Психологічні передумови розвитку комунікативної компетентності майбутніх психологів. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 159-161.

Кирильчук, І. В. and Саліонович, М. О. (2019) Гендерні особливості адаптації до навчання учнів при переході в середню школу. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 161-165.

Коломієць, Т. В. and Кравчук, В. (2019) Порівняльний аналіз особливостей міжособистісної взаємодії представників професій різного типу. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 234-235.

Коломієць, Т. В. and Литвинчук, А. І. and Можаровська, Т. В. (2019) Особливості розвитку екоцентричної орієнтації юнаків з різним типом професійної спрямованості. Виклики та парадокси соціальної взаємодії в постмодерному світі: лінгвістичний та психологічний аспекти: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 квітня 2019 р.). pp. 261-265.

Корчемлюк, О. С. (2019) Професійне вигоряння державних службовців. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 165-167.

Котлова, Л. О. (2019) Honesty in psychological dimension. The Unity of Science. pp. 50-51.

Котлова, Л. О. (2019) Honesty in the system of ethical categories. GESJ:Education Sciences and Psychology (4). pp. 22-28.

Котлова, Л. О. (2019) ВІДГУК офіційного опонента про дисертаційне дослідження Мухіної Людмили Михайлівни «Психологічні особливості розвитку конфліктологічної компетентності майбутніх учителів», подане до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Житомирсткий державний університет імені Івана Франка.

Котлова, Л. О. (2019) Виховання чесності та правдивості у дітей як соціальна проблема. Актуальні проблеми соціальної сфери, 9. pp. 18-20.

Котлова, Л. О. (2019) Виховання чесності у дітей: ретроспектива психопедагогічних ідей А. С. Макаренка. Актуальні проблеми сучасної психодидактики: філософські, психологічні та педагогічні аспекти.

Котлова, Л. О. (2019) Виховання чесності у дітей: історичний аспект. Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Яна Амоса Коменського.

Котлова, Л. О. (2019) Виховний вплив сім'ї на формування чесності у дітей. Pedagogy and Psychology. pp. 63-66.

Котлова, Л. О. (2019) Етико-філософські передумови психології чесності. Теорія і практика сучасної психології. Збірник наукових праць, 1 (3). pp. 61-66. ISSN 2663-6026

Котлова, Л. О. (2019) Показники виникнення конфліктних форм поведінки студентів. Психологія та педагогіка у ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні напрямки досліджень.

Котлова, Л. О. (2019) Проблема морального становлення підлітків. Modernization of the educational system: world trends and national peculiarities. pp. 87-88.

Котлова, Л. О. (2019) Психологічні прийоми формування чесноісті у дітей в сім'ї. Актуальні проблеми особистісного зростанняЗбірник наук. праць Всеукраїнської науково-практичної конференції для молодих вчених / Ред.кол. Л.П.Журавльова, Л.О. Котлова, К.А. Марчук. pp. 69-71.

Котлова, Л. О. (2019) Сучасні дослідження чесності в психології. Актуальні питання сучасної психології : збірник матеріалів VІІІ-мої Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції.

Котлова, Л. О. (2019) Теоретичні засади чесної поведінки особистості в гуманітпрних науках. Психологічний журнал. ISSN 2414-0023

Котлова, Л. О. (2019) Чесність у структурі моральних цінностей особистості. Сучасні тренінгові технології для розвитку особистості: еко-тренінги.

Котлова, Л. О. and Зінченко, Марина (2019) Психологічні особливості конфліктних форм поведінки студентів з різним рівнем емоційного інтелекту. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Серія 12 Психологія, 12 (8). pp. 49-56.

Котлова, Л. О. and Нагорна, Ю. М. (2019) Психологічні особливості конфліктних форм поведінки дорослих з різним рівнем розвитку емоційного інтелекту. Science, society, education: topical issues and development prospects:.

Котлова, Л. О. and Саух, І. Д. (2019) Психологічні чинники задоволеності шлюбом на різних етапах подружнього життя. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки, 1 (1). pp. 223-228. ISSN 2312-3206

Котловий, О. А. (2019) Міжпредметні компетентності на уроках іноземної мови: їх використання. Актуальні проблеми особисьтісного зростання. pp. 232-234.

Котловий, О. А. (2019) Міжпредметні компетентності на уроках іноземної мови: їх використання. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 232-234.

Кулаковський, Т. Ю. and Кулаковська (Дем'янчук), О. Г. (2019) Образ успішного підприємця в уявленнях студентської молоді. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 167-169.

Кулаковський, Т. Ю. and Сінгаєвська, Т. (2019) Зв'язок рівня макіавеллізму та рівня домагань студентів старших курсів. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 169-170.

Куліш, О. В. (2019) Психологічний супровід у сфері професійної педагогічної діяльності. Актуальні проблеми особистісного зростання. pp. 170-172.

Куліш, О. В. (2019) Психологічний супровід у сфері професійної педагогічної діяльності. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 170-172.

Куранова, К. О. (2019) Геймерська мотивація у підлітковому та дорослому віці. Актуальні проблеми особистісного зростання. pp. 73-74.

Куранова, К. О. (2019) Особливості мотивації геймерів у підлітковому та дорослому віці. [Experiment]

Л

Литвак, О. Й. (2019) Особливості вибору професії студентами хелперських спеціальностей. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 172-177.

Лоханова, Н. О. (2019) Аналіз змін психологічного ставлення до грошей студентів-економістів в умовах ділової групи “CASH FLOW”. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 177-180.

М

Мазяр, О. В. (2019) Творчість як природний шлях особистісного зростання. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 267-269.

Мартинюк, В. Ю. (2019) Теоретичний аналіз закономірностей розвитку креативних здібностей особистості. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 269-272.

Марченко, А. (2019) Вікові особливості стратегій поведінки у конфліктній ситуації працівників сфери освіти. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 180-181.

Марчук, К. А. (2019) Один із секретів літературної обдарованості Григора Тютюнника. Актуальні проблеми особистісного зростання. pp. 272-274.

Марчук, К. А. and Котлова, Л. О. (2019) Науковий гурток "Психологія творчості українських митців". Неформальна освіта: кращі практики і проекти (2). pp. 84-87.

Мельниченко, П. О. (2019) Теоретико-методичні засади аналізу стратегій психологічних впливів у процесі консультування дітей в закладах загальної середньї освіти. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 181-183.

Мельничук, І. Я. (2019) Психокорекція девіантної поведінки підлітків. Актуальні проблеми особитсісного зростання. pp. 239-241.

Мельничук, М. (2019) Взаємозвязок індивідуалізації та соціалізації в процесі розвитку особистості. Актуальні проблеми особистісного зростання. pp. 86-87.

Мельничук, С. К. (2019) Компоненти та критерії вивчення впевненості в собі. Актуальні проблеми особистісного зростання. pp. 87-90.

Михайловська, М. Ю. (2019) Формування конфліктологічної компетентності в освітньому середовищі ВНЗ. Актуальні проблеми особистісного зростання.

Михайловська, М. Ю. (2019) Формування конфліктологічної компетентності в освітньому середовищі ВНЗ. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 241-242.

Михайлюк, В. М. (2019) Дефініція поняття «креативність» у психологічній літературі. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 274-276.

Можаровська, Т. В. and Коломієць, Т. В. (2019) Особливості рефлексії батьківськьго ставлення підлітками з провних та неповних деструктивних сімей. Вісник Київського інституту бізнесу та технологій (1 (39)). pp. 72-77.

Мосійчук, В. С. (2019) Психологічні особливості взаємозв’язку політичних орієнтацій сучасної молоді з агресивністю. [Experiment]

Мосійчук, В. С. (2019) Теоретичний аналіз поняття «політичні орієнтації». Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 91-94.

Мужанова, Н. В. (2019) Онтогенетична динаміка системи цінностей представників неформальних субкультур. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць).

Мухіна, Л. М. (2019) Психологічні особливості конфліктологічної компетентності майбутніх вчителів. Актуальні проблеми особистісного зростання. pp. 95-97.

Мухіна, Л. М. (2019) Психологічні особливості конфліктологічної компетентності майбутніх учителів. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць).

Міров, Д. Р. (2019) Психологічні особливості взаємозв’язку політичних орієнтацій сучасної молоді зі психічним здоров’ям. [Experiment]

Міров, Д. Р. (2019) Психічне здоров'я: поняття та структура. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 90-91.

Н

Нагорна, Ю. М. (2019) Емоційний інтелект як чинник успішної соціалізації. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць).

Нагорна, Ю. М. and Котлова, Л. О. (2019) Гендерні особливості конфліктних форм поведінки дорослих з різним рівнем розвитку емоційного інтелекту. [Experiment]

Нацевич, В. Ю. (2019) Образ майбутнього очима працюючої та непрацюючої молоді гендерні особливості. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць).

Норинчак, А. М. (2019) Особливості формування прив'язаності матері до дитини у пренатальному періоді. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць).

О

Орлова, В. С. (2019) Дефініція відхилень у поведінці. Актуальні проблеми особистісного зростання.

Орлова, В. С. (2019) Дефініція відхилень у поведінці. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 183-185.

Осадчук, А. М. (2019) Гендерні відмінності у схильності до маніпулювання. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 103-106.

Осадчук, О. В. (2019) Відображення батьківського ставлення у емоційному благополуччі дошкільників. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 106-108.

П

Павлик, Н. П. (2019) Діалогічні методи неформального навчання молоді. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 185-187.

Палько, І. М. (2019) Технологія створення пластилінової анімації як інструмент формування міжкультурної толерантності майбутніх фахівців соціальної сфери. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 187-190.

Перепелиціна, О. С. (2019) Психологічні особливості стресостійкості у юнацькому віці. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 108-110.

Перепелюк, Т. Д. (2019) Психологічний захист вчителя в процесі педагогічної діяльності. Актуальні проблеми особистісного зростання.

Перепелюк, Т. Д. (2019) Психологічний захист учителя у процесі професійної діяльності. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 190-192.

Пивовар, А. М. (2019) Теоретичні основи дослідження мотивів створення шлюбу. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 192-195.

Пирог, Г. В. (2019) Політичні орієнтації у структурі політичної свідомості. Актуальні проблеми особистісного зростання. pp. 195-197.

Пирог, Г. В. and Габрук, К. С. (2019) Ціннісні компоненти соціально-політичної активності молодих українців і поляків. Актуальні проблеми психології та педагогіки. pp. 119-121.

Пирог, Г. В. and Мосійчук, В. С. (2019) Психологічні особливості зв’язку політичних орієнтацій з агресивністю в ранній дорослості. Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 4rd International scientific and practical conference. pp. 293-296.

Пирог, Г. В. and Міров, Д. Р. (2019) Психологічні особливості зв’язку психічного здоров’я з політичними орієнтаціями у ранній дорослості. Наукова дискусія: питання педагогіки та психології. pp. 111-114.

Пирог, Г. В. and Хохлова, К. І. (2019) Психологічні особливості національно-патріотичної свідомості сучасних українців. Dynamics of the development of world science. Abstracts of the 4th International scientific and practical conference. pp. 333-341.

Пирог, Г. В. and Шмиглюк, О. Г. (2019) Особливості сприймання росіян українцями та поляками. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». pp. 144-151.

Пирог, Г. В. and Шмиглюк, О. Г. and Горбачук, Ю. О. (2019) Особливості психологічних станів учасників антитерорестичної операції / операції об’єднаних сил. Теорія і практика сучасної психології. Збірник наукових праць. pp. 130-134. ISSN 2663-6026

Побережна, В. С. (2019) Перспективи використання ходьби у контексті постнекласичної психопедагогіки та психотерапії. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 110-112.

Портницька, А. А. (2019) Чинники розвитку та вікові особливості прояву життєстійкості у юнацькому та дорослому віці. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 112-113.

Р

Романов, О. Ю. (2019) Теоретичний аналіз взаємозв'язку рівня макіавеллізму та факторів великої п'ятірки у студентів-психологів жіночої статі. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 242-244.

Руденко, І. В. (2019) Дослідження особистостей мотивації подружжя до розлучення. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць).

С

Сардаковський, Я. А. (2019) Психологічні особливості соціальної ідентичності молодих поляків та українців. [Experiment]

Сардаковський, Я. А. (2019) Теоретичні засади дослідження психологічних особливостей соціальної ідентичності молодих поляків та українців. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 116-118.

Сенкевич, В. Г. (2019) Розробка опитувальника для визначення стратегій реагування юнацтва на небезпеку щодо ураження ВІЛ. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 118-121.

Сидоренко, М. С. (2019) Технологія профілактики суїциду серед підлітків у роботі соціального педагога. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 244-246.

Сидорчук, О. М. (2019) Особистісні якості майбутніх психологів із різним рівнем макіавеллізму. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 198-200.

Сидухіна, А. О. (2019) Особливості професійного самовизначення старшокласників з повних та неповних сімей. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 121-124.

Сидухіна, А. О. (2019) Психологічні особливості професійного самовизначення старшокласників з повних і неповних сімей. [Experiment]

Сич, М. (2019) Світоглядно-ціннісні орієнтири особистісного розвитку бакалавра. Актуальні проблеми особистісного зростання. pp. 246-248.

Соболева, Є. С. (2019) Основні фактори формування образу політика у свідомості. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 124-126.

Соболева, Є. С. (2019) Психологічні особливості образу політика у свідомості сучасної молоді. [Experiment]

Стахова, О. О. and Савина, А. Ю. (2019) Пізнавальна самостійність особистості студента як фактор успішності його учбово-професійної діяльності. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 126-128.

Суботницький, І. М. and Рутецький, В. В. (2019) Розвиток творчого мислення майбутніх вчителів музичного мистецтва в процесі музично-виконавської діяльності. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 276-278.

Т

Талько, А. З. (2019) Чинники психологічного благополуччя в підлітковому віці. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 128-130.

Твердюк, Т. А. (2019) Синдром емоційного вигорання у педагогічних працівників. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 202-204.

Тичина, І. М. (2019) Особистснісне зростання як передумова і критерій збереження психічного здоров’я людини. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 248-250.

Томчук, Ю. М. (2019) Гендерні особливості ставлення до хвороби. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 130-131.

Трохимчук, М. В. (2019) Теоретичний аналіз проблеми соціальної ідентичності. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць).

Ф

Фриз, І. В. (2019) Концептуальні підходи до психологічного вивчення волі. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 134-135.

Х

Хохлова, К. І. (2019) Психологічні особливості національно-патріотичної свідомості сучасних українців. [Experiment]

Хохлова, К. І. (2019) Психологічні особливості формування національно-патріотичної свідомості. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 204-207.

Ц

Цимбалюк, І. М. (2019) Чесність - як морально-психологічна чкість особистості. Актуальні проблеми особистісного зростання.

Цимбалюк, І. М. (2019) Чесність як морально-психологічна якість особистості. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 134-135.

Ч

Черняхівська, І. В. (2019) Контент-аналіз сприймання студентами цитат відомих людей щодо гуманістичних та трансгуманістичних ідеологій. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 253-255.

Ш

Шапран, Т. М. (2019) Механізм ескалації внутрішньоособистісних конфліктів. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 138-140.

Шевчук, О. П. (2019) Психологічні особливості рольового конфлікту працюючих жінок. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 140-142.

Шикирява, Н. М. (2019) Емпатія в структурі професійних якостей практичних психологів. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 211-213.

Шмиглюк, О. Г. (2019) Особливості ідентичності сучасного українця. Актуальні проблеми особистісного зростання: Збірник наукових праць [за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції для молодих учених (м. Житомир, 19 квітня 2019 року)]. pp. 142-144.

Шмиглюк, О. Г. (2019) Особливості ідентичністі сучасного українця. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 142-145.

Шмиглюк, О. Г. and Пирог, Г. В. and Марчук, К. А. (2019) Особливості гетеростереотипів українців щодо російської етнічної групи. Виклики та парадокси соціальної взаємодії в постмодерному світі: лінгвістичний та психологічний аспекти : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 283-286.

Я

Якименко, С. А. (2019) Особливості мотиваційних чинників вибору професії випускниками шкіл. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 213-216.

Яценко, Н. В. (2019) Особливості сприймання обличчя людини в дорослому віці: гендерний аспект. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 216-220.

This list was generated on Sun Mar 29 14:06:38 2020 EEST.