Items where Division is "Faculty of Socio-Psychological > Department of Theoretical and Practical Psychology" and Year is 2003

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: G | N | Г | Ж | К | М | Н | П | С | Ш
Number of items: 22.

G

Grigorovskaya, Lyubov and Найдьонов, М. І. (2003) The report of XI Europian congress of Work and Organisation Psychology "The problem of an Applicant’s Effectiveness Prognosis in the Personnel Selection in Ukraine". In: XI European Congress of Work and Organizattional Psychology, 14-17 May, 2003, Lisboa,.

N

Naydonov, Mykhaylo (2003) Position-finding system to make decision about collaboration with group reflective approach to develop reflective skills and qualification. Scientific researches of GROUP REFLECTIVE psychologyFor high achievementsIn business, career, politics!.

Naydonov, Mykhaylo (2003) System of the Complex Measures for Activation of the Company's Business by Reflective Development Group Intervention. XI Europian congress of Work and Organisation Psychology. Lisboa, Portugal Republic, May 14−17, 2003.

Naydonov, Mykhaylo (2003) The report of XI Europian congress of Work and Organisation Psychology "System of the Complex Measures for Activation of the Company's Business by Reflective Development Group Intervention". In: the XI European Congress of Work and Organizattional Psycholog, 14-17 May, 2003, Lisboa.

Naydonova, Lyubov (2003) Energizer-Group as a Training Procedure for Intervention in Organizational Culture : report of XI Europian congress of Work and Organisation Psychology. In: XI European Congress of Work and Organizattional Psychology, 14-17 May, 2003, Lisboa.

Г

Гавриловська, К. П. (2003) Мотивація активності особистості в системі соціально-правових норм. Психологічні перспективи (4). pp. 38-43.

Гавриловська, К. П. (2003) Соціальна самореалізація особистості у контексті системи правових норм держави. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць. pp. 32-35.

Гавриловська, К. П. (2003) Суб’єктивна легітимація правових норм держави у психіці особистості. Тези студентської науково-практичної конференції “Актуальні проблеми психології молоді”, присвяченої 10-річчю філософського факультету ЛНУ імені Івана Франка. pp. 10-12.

Глушак, А. С. and Пирог, Г. В. (2003) Релігійні цінності: сутність, структура, рівні. Вісник Національного Університету «Львівська політехніка» (473). pp. 51-54.

Горбунова, В. В. (2003) Особливості становлення етнічної свідомості в юнацькому віці: типологія етнічної ідентичності. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції: “Молодь в умовах нової соціальної перспективи”.. pp. 166-168.

Ж

Журавльова, Л. П. (2003) Психологічні особливості часової перспективи сучасного юнацтва в процесі особистісного самовизначення. Психологія. Збірник наукових праць. (20). pp. 112-120.

К

Крючковенко, Р. В. and Найдьонов, М. І. and Найденова, Л. А. (2003) Рефлексия как механизм преодоления стереотипов, блокирующих ресурсный подход при принятии решений управленцами. Наукові праці МАУП. Соціально-психологічні проблеми вдосконалення управлінської діяльності (6). pp. 174-177.

М

Музика, О. О. (2003) Вікові та соціально-психологічні аспекти мотивації творчої активності технічно обдарованих підлітків. Вісник Харківського університету (599). pp. 241-243.

Н

Найдьонов, М. І. (2003) Ориентировочная система для принятия решения о сотрудничестве с направлением групп-рефлексивной психологии и повышения квалификации. Научные исследования психологии групповой рефлексиидля высоких достиженийв бизнесе, карьере, политике!.

Найдьонов, М. І. (2003) Орієнтувальна система для прийняття рішення щодо співробітництва з напрямком груп-рефлексивної психології та підвищення кваліфікації. Наукові дослідження психології групової рефлексії для високих досягнень у бізнесі, у кар'єрі, у політиці!.

Найдьонов, М. І. (2003) Система комплексних заходів з активізації бізнесу підприємства за посередництвом рефлексивної групи розвитку : доповідь на 11-му Європейському конгресі з організаційної психології. Португалія. Лісабон. 4–17 травня 2003 рік. In: 11-й Європейський конгрес з організаційної психології., 4–17 травня 2003 рік, Португалія. Лісабон.

Найдьонов, М. І. (2003) Система комплексных мероприятий по активизации бизнеса предприятия посредством внешней группы развития : доклад на 11-м Европейском конгрессе по организационной психологии. Португалия. Лиссабон. 4–17 мая 2003 год. In: 11-й Европейсий конгресс по организационной психологии., 4--17 мая 2003, Португалия. Лиссабон.

П

Пирог, Г. В. (2003) Морально-етичні основи християнських цінностей. Історія релігій в Україні : Праці XIII-ї міжнародної наукової конференції. pp. 49-53.

Пирог, Г. В. (2003) Психологический анализ христианских ценностей. Горизонты образования (3). pp. 84-88.

Пирог, Г. В. (2003) Соціальні аспекти функціонування релігійних цінностей. Українське релігієзнавство : Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України (26). pp. 30-37.

С

Савиченко, О. М. (2003) Мотивація досягнення успіху як чинник розвитку обдарованості. Проблеми загальної та педагогічної психології. pp. 235-240.

Ш

Шаюк, А. В. and Сокур, С. О. and Гамарник, Л. В. and Олійник, М. В. (2003) Ультразвукова та цитологічна діагностика хворих з тиреоїдопатіями. Вісник Вінницького державного медичного університету (71/2). pp. 387-388.

This list was generated on Fri Feb 23 20:41:39 2018 EET.