Items where Division is "Faculty of Socio-Psychological > Department of Social and Practical Psychology" and Year is 2012

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | В | Г | Д | З | К | М | Н | П | С | Ф | Х | Ш
Number of items: 52.

Б

Бондарчук, К., Шмиглюк, О. Г. (2012) Дослідження образу сім’ї у свідомості дітей, що перебувають у притулку. Психологічні дослідження: наукові праці студентів соціально-психологічного факультету (4). pp. 16-18.

В

Весельська, А. Л. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Практикум з групової психокорекції». In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Практична психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 151-155.

Весельська, А. Л. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу«Практикум з групової психокорекції». In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Практична психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 151-155.

Г

Гавриловська, К. П. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу “Психологія масової поведінки”. In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 163-190.

Гавриловська, К. П. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу “Психологія організацій”. In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 325-342.

Гавриловська, К. П. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованимзавданням з курсу «Методика викладання психології». In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Практична психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 31-56.

Гавриловська, К. П., Хазратова, Н. В. (2012) Діагностика рівня суб’єктивної легітимності правових норм. Практична психологія та соціальна робота (10). pp. 31-36.

Горай, О. В. (2012) Підготовка майбутніх медичних сестер (фельдшерів) до санітарно-гігієнічного виховання і профілактичної роботи зі школярами. Other. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Горбунова, В. В. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Експериментальна психологія». In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 7-31.

Горбунова, В. В., Голентовська, О. С. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу ― основи психосемантики. In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Практична психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 150-186.

Д

Дем'янчук, Ю. Ю. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу ― Інженерна психологія. In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 113-160.

Дем'янчук, Ю. Ю., Оснадчук, Ю. О. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Основи інформатики та застосування ЕОМ у психології». In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Практична психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 121-147.

З

Загурська, І. С. (2012) Емоції та розвиток самооцінки здібностей молодших школярів. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Сучасна педагогіка та психологія: вимоги сьогодення". pp. 90-92.

Загурська, І. С. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Психологічна служба в системі освіти». In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Практична психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 267-282.

К

Кирильчук, І. В., Кириченко, В. В. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу “Психологія управління”. In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 211-242.

Кириченко, В. В. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу “Психологічні основи PR”. In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 240-261.

Кириченко, В. В. (2012) Дискретні етапи становлення особистісної ідентичності працівників у процесі професійної адаптації. Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: зб. наук. праць (13). pp. 394-401.

Кириченко, В. В. (2012) Стратегіальні відмінності становлення особистісної ідентичності працівників у процесі адаптації до професійної діяльності. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, XII (15). pp. 142-149.

Климчук, В. О. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Інтеракційна психологія мотивації». In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 33-50.

Климчук, В. О. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Психологія сексуальності». In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 307-323.

Котлова, Л. О. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтовним завданням з курсу «психологія травмуючих ситуацій». In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Практична психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 157-185.

Котлова, Л. О. (2012) Ціннісні орієнтації у професійній спрямованості студентів. Вісник Інституту розвитку дитини. (21). pp. 142-147.

М

Мазяр, О. В. (2012) Концептуальні паралелі вирішення проблеми обдарованості у працях І. О. Сікорського та В. О. Моляко. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, ХІІ (15). pp. 250-257. ISSN 2072-4772

Мазяр, О. В. (2012) Концептуалізація проблеми обдарованості в кінці ХІХ – початку ХХ століття. Інтелектуальна, академічна та творча обдарованість: спільне та відмінне: Матеріали круглого столу 20 січня 2012 р.. pp. 25-30.

Мазяр, О. В. (2012) Концепция индивидуальности в работах И.А. Сикорского. Вопросы психологии (1). pp. 113-120.

Мазяр, О. В. (2012) Методологічні суперечності позитивної психотерапії (історико-психологічний аналіз). Практична психологія та соціальна робота (10). pp. 41-50.

Мазяр, О. В. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Малюнок в практиці психодіагностики». In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Практична психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 7-30.

Мазяр, О. В. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Основи психологічної практики (практична психологія)». In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 119-149.

Мазяр, О. В. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу “Ситуаційний і диспозиційний підходи у психології особистості”. In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 217-239.

Мазяр, О. В., Шмиглюк, О. Г. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Основи психокорекції». In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Практична психологія» : Навчальний посібник / За редакцією О. Л. Музики: У 10 томах. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир, pp. 120-149.

Мазяр, О. В., Шмиглюк, О. Г. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу ― основи психокорекції. In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Практична психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 120-149.

Майстренко, Т. М. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Психодіагностика». In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Практична психологія»:. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 256-264.

Майстренко, Т. М. (2012) Особливості надання ціннісної підтримки студентам залежно від рівня ціннісної регуляції навчальної діяльності. Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка” (19). pp. 130-135. ISSN ISBN 966-7631-15-X

Маркова, Т., Шмиглюк, О. Г. (2012) Особливості правової свідомості людей, що вчинили правопорушення. Психологічні дослідження: наукові праці студентів соціально-психологічного факультету (4). pp. 75-77.

Марчук, К. А. (2012) Інформативні повідомлення як структурна одиниця літописного наративу (за "Повістю врем'яних літ"). Житомирські літературознавчі студії (6). pp. 77-85. ISSN 2305-5898

Моляко, В. О. (2012) «Вуличний» вектор сприймання в поетичному фольклорі. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 12 (15). pp. 279-297.

Музика, О. Л., Загурська, І. С., Савиченко, О. М. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Вступ до спеціальності». In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Практична психологія». ЖДУ ім. І.Франка, pp. 75-120.

Н

Никончук, Н. О. (2012) Особливості рефлексії молодшими школярами вмінь та їх складових. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету, 2 (105). pp. 35-39. ISSN 2076-586X

П

Портницька, Н. Ф. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу “Психологія девіантної поведінки”. In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Практична психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 157-185.

Портницька, Н. Ф., Тичина, І. М. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу ― основи патопсихології. In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Практична психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 95-119.

Портницька, Н. Ф., Тичина, І. М. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу “Етика і психологія сімейних стосунків”. In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Практична психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 92-113.

С

Савиченко, О. М. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Геронтопсихологія». In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 7-39.

Савиченко, О. М. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Психологія спорту». In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Практична психологія»:. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 386-403.

Степаненко, М., Шмиглюк, О. Г. (2012) Дослідження копінг-стратегій підлітків з різним досвідом батьківського ставлення. Психологічні дослідження: наукові праці студентів соціально-психологічного факультету (4). pp. 106-107.

Степанюк, І. А. (2012) Базова методика до курсу «Практикум із загальної психології». In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 355-358.

Ф

Фальковська, Л. М. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Педагогічна психологія». In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 204-286.

Фальковська, Л. М. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Політична психологія». In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Практична психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 128-150.

Фальковська, Л. М. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу “основи психогігієни”. In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Практична психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 151-256.

Х

Хоменко, Н. В. (2012) Приклад виконання професійно-орієнтованого завдання з курсу «Психологія мотивації». In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Практична психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 187-199.

Ш

Шаюк, А. В. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованимзавданням з курсу «Основи нейропсихології». In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Практична психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 86-127.

Шмиглюк, О. Г. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Cоціальна психологія». In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Практична психологія»:. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 361-386.

Шмиглюк, О. Г. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Юридична психологія». In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Практична психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 156-188.

This list was generated on Wed Mar 29 20:01:22 2023 EEST.