Items where Division is "Educational and Research Institute of Philology and Journalism > Department of World Literature and Teaching Methods of Philological Sciences" and Year is 2012

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | Б | К | Л | М | С | У | Х
Number of items: 35.

Є

Єршов, В. О. (2012) Tertium comparationis: правобережна польськомовна література - між сходом і заходом. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (23). pp. 42-57. ISSN 2220-7996

Єршов, В. О. (2012) Польськомовна художня література Правобережної України доби романтизму в системі української літературної таксономії. Українська полоністика (9). pp. 12-17. ISSN 2220-4555

Єршов, В. О. and Коржовська, О. В. (2012) Універсум Юзефа Ігнація Крашевського. Українська полоністика (9). pp. 187-189. ISSN 2220-4555

Єршов, В. О. (2012) Osobliwości w wyjaśnianiu antynomicznych problemów Prawobrzeża Ukrainy w polskojęzycznej literaturze pamiętnikarskiej doby romantyzmu. POGRANICZA, CEZURY ZMIERZCHY CZESŁAWA MIŁOSZA. Seria "PRZEŁOMY/POGRANICZA". pp. 463-472.

Єршов, В. О. (2012) Twórczość Kraszewskiego a pamiętnikarstwo wołyńskie. In: Józef Ignacy Kraszew 1812-2012. Pisarz-Myśliciel-Autorytet, 14-16 листопада 2012, Польща, Бялийсток.

Єршов, В. О. (2012) Імагологічний дискурс Бердичева у польськомовній літературі Волині ХІХ – початку ХХ століття. Культурний простір Житомирщини–Волині ХІХ–ХХ століть, ІІ (47). pp. 103-110. ISSN 2220-2544

Єршов, В. О. (2012) Г. І. Соболевська – педагог і науковець: на перетині духовних традицій. Культурний простір Житомирщини–Волині ХІХ–ХХ століть, 1 (47). pp. 355-361. ISSN 2220-2544

Єршов, В. О. (2012) Г. Ф. Бондаренко – педагог, учений, лірик. Культурний простір Житомирщини–Волині ХІХ–ХХ століть, 1 (47). pp. 349-354. ISSN 2220-2544

Єршов, В. О. (2012) Міфологічний топос Правобережжя в мемуаристиці „української школи " польського романтизму. In: Szkoła ukraińska w romantyzmie polskim. WUW, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, pp. 555-574. ISBN 978-83-62100-78-1

Єршов, В. О. (2012) Універсум Юзефа Ігнація Крашевського. In: Міжнародна наукова конференція, присвячена 200-річчю з дня народження Юзефа Ігнація КРАШЕВСЬКОГО (1812 – 2012), 12 - 15 жовтня 2012 , Житомирський державний університет імені І. Франка.

Єршов, В. О. and Коржовська, О. В. (2012) Міжнародна наукова конференція, присвячена 200-річчю з дня народження Ю. І. Крашевського «УНІВЕРСУМ ЮЗЕФА ІГНАЦІЯ КРАШЕВСЬКОГО. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (23). pp. 212-215. ISSN 2220-7996

Б

Башманівська, Л. А. (2012) Методика викладання української літератури в таблицях. In: Методика викладання української літератури в таблицях. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 3-7.

Башманівська, Л. А. (2012) Формування системи родинних цінностей під час вивчення творчості М. Стельмаха в школі. In: Всеукраїнська науково-практична конференція, Хмельницький.

Білявська, В. С. (2012) Діяльність Єви Фелінської в контексті громадського життя Правобрежної України. Культурний простір Житомирщини–Волині ХІХ–ХХ століть, 1 (47). pp. 116-123. ISSN 2220-2544

Білявська, В. С. (2012) Портрет як текстуальний периферійний референт у «Мемуарах» Є. Фелінської волинського періоду життя. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (23). pp. 116-127. ISSN 2220-7996

Білявська, В. С. (2012) Предметний світ урбаністичного простору в "Спогадах із подорожі до Сибіру та перебування в Березові й Саратові" Єви Фелінської. Українська полоністика (9). pp. 18-23. ISSN 2220-4555

К

Кучерук, О. А. (2012) Засоби інформаційно-комунікаційних технологій у системі методів мотиваційного забезпечення процесу навчання української мови [Електронний ресурс]. Інформаційні технології і засоби навчання (1).

Кучерук, О. А. (2012) Цілі створення й використання системи методів навчання української мови в основній школі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 95-101. ISSN 2076-6173

Л

Лісовський, А. М. (2012) Філософська інтерпретація творчості як імператив соціокультурного осмислення духовного капіталу особистості. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 7-9. ISSN 2076-6173

М

Мельник, К. О. (2012) Педагогічні умови реалізації інноваційних педагогічних технологій у загальноосвітній школі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 154-158. ISSN 2076-6173

С

Строцька, Аліна and Венгровська, Л. В. and Єршов, В. О. (2012) Особливості жанру та проблематика у Гальчинських гавендах Міхала Чайковського. Українська полоністика (9). pp. 24-30. ISSN 2220-4555

У

Усатий, А. В. (2012) Закономірності процесу сприймання літературних творів старшокласниками. Українська література в загальноосвітній школі (3). pp. 16-22.

Усатий, А. В. (2012) Методична система формування читацьких умінь старшокласників і їх результати. In: Формування читацьких умінь учнів старших класів у процесі вивчення літературних творів. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 94-151.

Усатий, А. В. (2012) Науково-методичні закономірності формування читацьких умінь у процесі вивчення української літератури. In: Формування читацьких умінь учнів старших класів у процесі вивчення літературних творів. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 43-60.

Усатий, А. В. (2012) Науково-методичні засади методики. In: Формування читацьких умінь учнів старших класів у процесі вивчення літературних творів. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 82-94.

Усатий, А. В. (2012) Проблема читацьких умінь у теорії і практиці шкільної літературної освіти. In: Формування читацьких умінь учнів старших класів у процесі вивчення літературних творів. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 60-82.

Усатий, А. В. (2012) Психолого-педагогічні засади формування читацьких умінь учнів старших класів. In: Формування читацьких умінь учнів старших класів у процесі вивчення літературних творів. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 13-43.

Усатий, А. В. (2012) Розвиток читацьких умінь на уроках української літератури (на основі літературної творчості М. Т. Рильського). Літературознавчі студії (34). (Submitted)

Усатий, А. В. (2012) Формування читацьких умінь учнів старших класів у процесі вивчення літературних творів. Other. ЖДУ ім. І. Франка.

Х

Халін, В. В. (2012) Творчість М. В. Никончука в аспекті літературно-краєзнавчих досліджень. Волинь-Житомирщина. pp. 282-285.

Халін, В. В. and Усатий, А. В. (2012) Критерії сформованості художнього сприймання. In: Естетичне сприймання художніх творів у системі літературної освіти. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 99-109.

Халін, В. В. and Усатий, А. В. (2012) Література як мистецтво слова. Особливості її сприймання в порівнянні з іншими видами мистецтва. In: Естетичне сприймання художніх творів у системі літературної освіти. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 9-25.

Халін, В. В. and Усатий, А. В. (2012) Місце художнього сприймання твору в професійній підготовці вчителя-словесника. In: Естетичне сприймання художніх творів у системі літературної освіти. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 25-44.

Халін, В. В. and Усатий, А. В. (2012) Структура художнього сприймання і його місце в процесі організації занять з літератури. In: Естетичне сприймання художніх творів у системі літературної освіти. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 44-72.

Халін, В. В. and Усатий, А. В. (2012) Шляхи, методи та прийоми формування художнього сприймання творів літератури. In: Естетичне сприймання художніх творів у системі літературної освіти. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 72-99.

This list was generated on Sun Jun 24 03:56:34 2018 EEST.